BPW Finland

Business and Professional Women Finland

Suomen liike- ja virkanaisten liitto | Finlands yrkeskvinnors förbund ry


Equal pacE -HANKE

Työttömästä Equal pacE -ammattilaiseksi on BPW Finlandin kaksivuotinen Euroopan sosiaalirahaston rahoittama koulutushanke ajalla 1.8.2016-31.7.2018. Hankkeen tavoitteena on työttömien tai työttömyysuhan alla olevien yli 50-vuotiaitten korkeasti koulutettujen naisten, joiden kotipaikka on Uudellamaalla, työllistyminen uudelleenkoulutuksen ja oman yrittäjyyden avulla.

Equal pacE on verkkotyökalu, jolla voidaan analysoida yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioiden palkkarakenteita. Se on suunniteltu tunnistamaan koulutuksen, vakituisen työsopimuksen keston, työkokemuksen, tehtävien haastavuuden ja esimiesaseman vaikutukset naisten ja miesten välisiin palkkaeroihin. Equal pacE -tulosraportti lisää organisaatioiden palkkarakenteiden läpinäkyvyyttä ja se voidaan sisällyttää työpaikkojen tasa-arvosuunnitelmaan. Tulosraportti auttaa yrityksiä houkuttelemaan osaajia ja sitouttamaan heitä sukupuolesta riippumatta, ja siten edistää sukupuoltenvälisten palkkaerojen kaventamista.

Lue lisää www.equal-pace.eu/suomi

 

Hankkeen tukena on asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä, jonka jäseniä ovat:

Eeva Peltonen, puheenjohtaja, BPW Finland, ohjausryhmän puheenjohtaja
Pirjo Halinen, rakennerahastoasiantuntija, Hämeen ELY-keskus, ohjausryhmän asiantuntija
Susanna Heikkinen, yrittäjä, Creasome, sosiaaliseen mediaan erikoistunut viestintätoimisto
Ulla Lahtinen, järjestökoordinaattori, BPW Finland, ohjausryhmän sihteeri
Mervi Salokannel, asiantuntija, Uudenmaan TE-toimisto
Heli Urnberg, ura- ja työnhakuvalmentaja, Amiedu
Opiskelijajäsen

Hankkeen koordinaattorina toimii järjestökoordinaattori Ulla Lahtinen.

Lisätietoja antaa hankkeen koordinaattori Ulla Lahtinen, 09-1352483 tai coordinator@bpw-finland.fi.