BPW Finland

Business and Professional Women Finland

Suomen liike- ja virkanaisten liitto | Finlands yrkeskvinnors förbund ry

 

Equal pacE -HANKE
 

Työttömästä Equal pacE -ammattilaiseksi on BPW Finlandin kaksivuotinen Euroopan sosiaalirahaston rahoittama koulutushanke ajalla 1.8.2016-31.7.2018. Hankkeen tavoitteena on työttömien tai työttömyysuhan alla olevien yli 50-vuotiaitten korkeasti koulutettujen naisten, joiden kotipaikka on Uudellamaalla, työllistyminen uudelleenkoulutuksen ja oman yrittäjyyden avulla. Koulutus on kurssimuotoista ja maksutonta. Osallitujat eivät menetä työmarkkinatukeaan kurssin aikana.

Equal pacE -KURSSIT

Kursseilla:

» opitaan Excel ja uusi Equal pacE palkka-analyysiohjelma
» saadaan tietoa tasa-arvolaista ja palkkatasa-arvosta
» saadaan tietoa yrittäjyyden eri muodoista
» opitaan markkinoimaan omaa osaamista
» opitaan kouluttajan pedagogisia taitoja

Lue lisää ja hae kurssille!

 

Hankkeen ohjausryhmä
 

Hankkeen tukena on asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä, jonka jäseniä ovat:

Eeva Peltonen, puheenjohtaja, BPW Finland, ohjausryhmän puheenjohtaja
Pirjo Halinen, rakennerahastoasiantuntija, Hämeen ELY-keskus, ohjausryhmän asiantuntija
Susanna Heikkinen, yrittäjä, Creasome, sosiaaliseen mediaan erikoistunut viestintätoimisto
Ulla Lahtinen, järjestökoordinaattori, BPW Finland, ohjausryhmän sihteeri
Mervi Salokannel, asiantuntija, Uudenmaan TE-toimisto
Heli Urnberg, ura- ja työnhakuvalmentaja, Amiedu
 

Lisätietoja antaa hankkeen koordinaattori Ulla Lahtinen, 050 4363940 tai coordinator@bpw-finland.fi.

 

 

Equal pacE on yhteiseurooppalainen verkkotyökalu, jolla voidaan analysoida yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioiden palkkarakenteita. Se tunnistaa koulutuksen, työsopimuksen keston, työkokemuksen ja tehtävien haastavuuden vaikutukset naisten ja miesten välisiin palkkaeroihin. Equal pacE -tulosraportti lisää organisaatioiden palkkarakenteiden läpinäkyvyyttä ja se voidaan sisällyttää työpaikkojen tasa-arvosuunnitelmaan. Tulosraportti auttaa yrityksiä houkuttelemaan osaajia ja sitouttamaan heitä sukupuolesta riippumatta, ja siten edistää sukupuoltenvälisten palkkaerojen kaventamista.

Lue lisää www.equal-pace.eu/suomi