BPW Finland

Business and Professional Women Finland

Suomen liike- ja virkanaisten liitto | Finlands yrkeskvinnors förbund ry

Helmikuu 2017

Vuonna 2016 eduskuntaan perustettiin feministiryhmä ja Suomeen rekisteröitiin feministinen puolue. Feminismin tulo suomalaiseen talouskeskusteluun selittyy osittain hallituksen leikkauksilla ja perhepolitiikalla. Myös työmarkkinajärjestöjen kilpailukykysopimuksen nähdään rokottavan erityisesti naisvaltaisia hoiva-aloja.

 
Feministinen taloustiede on uudistanut taloustieteen arvoja ja tuonut 1990-luvulta lähtien tasa-arvonäkökulmaa talousajatteluun. Feministinen talouspolitiikka ei näe esimerkiksi julkisia sote- ja hoivapalveluja kulueränä, vaan kannattavana sijoituksena tulevaisuuteen.
 
Feministinen talouspolitiikka muistuttaa myös kodeissa tapahtuvasta hoivatyöstä. Tilastokeskus on arvioinut, että kotityön, josta naiset tekevät edelleen suurimman osan, arvo on 70 miljardia euroa vuodessa. Tämä palkaton työ lisää hyvinvointia, muttei tällä hetkellä näy kansantaloutta mittaavissa tunnusluvuissa.
 
 

Helmikuun KUUKAUDEN KYSYMYS?

VASTAA 15.3.2017 mennessä!


 

Kuukauden kysymyksen toimituskunta:
Pirjo Kuukka, BPW Lappeenranta
Ulla Lahtinen, BPW Finland
Ulla Oinonen, BPW Lappeenranta