BPW Finland

Business and Professional Women Finland

Suomen liike- ja virkanaisten liitto | Finlands yrkeskvinnors förbund ry

Huhtikuu 2017

Kunnissa päätetään peruspalvelujen, kuten varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, joukkoliikenteen ja liikuntapalvelujen järjestämisestä. Kaavailtujen sote- ja maakuntauudistusten jälkeen kunnille jää myös velvoite edistää hyvinvointia ja terveyttä.

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan #TASAARVOVAALIT -kampanja nosti sukupuolten tasa-arvon kuntavaalien ykkösteemaksi. Kampanjan tavoitteena oli tuottaa ehdokkaille ja äänestäjille tietoa kuntien tasa-arvoon liittyvistä velvoitteista ja kannustaa tulevia kuntapäättäjiä tasa-arvon aktiiviseen edistämiseen. 

Naisten äänestysaktiivisuus on miehiä korkeampi. Silti naisten osuus valituista päättäjistä on jäänyt heidän ehdokas- tai ääniosuuttaan pienemmäksi. Naisjärjestöjen keskusliitto muistuttikin kaikkia jäseniään tekemään tasa-arvoteon ÄÄNESTÄ NAISTA! -kampanjassaan.

Olivatko tasa-arvokysymykset riittävästi esillä kuntavaaleissa 2017?

a) Kyllä
b) Ei

100 % vastaajista on sitä mieltä, että tasa-arvokysymykset eivät olleet riittävästi esillä kuntavaaleissa.

 

 


 

Kuukauden kysymyksen toimitus:

Ulla Lahtinen, BPW Finland
Tiina Rankinen, BPW Finland
Marjut Ropo-Lyytikäinen, BPW Lappeenranta