Auta naista – lähde mukaan mentoriksi!

Työelämässä vaaditaan tänään paitsi uudenlaista osaamista, myös entistä nopeampaa sopeutumista uusiin tilanteisiin ja haasteisiin. Mentoroinnin avulla voidaan tukea ammatillista ja henkistä kehitystä. Mentoroinnissa tavoitteena on jakaa kokeneemman asiantuntijan (mentori) tietoa työuraltaan nuoremmalle ja kehittymishaluiselle (aktori). Tavoitteena on myös edistää mentoroitavan työuran hallintaa. Mentorointia johtaa aina aktori, joka mentorin kanssa sopii mentoroinnin tavoitteet ja jonka kysymyksiin ja haasteisiin mentorin kanssa yhdessä haetaan vastauksia. Mentorointi on aina vuorovaikutteista ja ehdottoman luottamuksellista.

Vaikuttajaverkosto WoMan ja BPW Finland haluavat tukea naisten urakehitystä Suomessa käynnistämällä 2018 yhteisen mentorointiohjelman.

Mentori auttaa aktoria 

  • tunnistamaan omat vahvuudet ja tarttumaan rohkeasti erilaisiin uramahdollisuuksiin
  • kyseenalaistamaan omia ajatusmalleja ja uskomuksia ja huomaamaan työuran mahdollisuudet ja merkityksen
  • verkostoitumaan uudella tavalla

Myös mentori hyötyy prosessista. Mentorointi on upea mahdollisuus tehdä hyvää, päästä sisään tuoreisiin näkökulmiin ja analysoida yhteisen matkan aikana omaa osaamista.

Mentorointi on parhaimmillaan sekä hyödyllistä että erittäin hauskaa! Ohjelmamme perustuu mentoreiden vapaaehtoisuuteen, eikä näin ole aktoreille maksullinen.

Ohjelma käynnistyy keväällä 2018 vapaaehtoisten mentoreiden metsästyksellä ja aktorien ilmoittautumisilla.  Tämän jälkeen pyrimme löytämään toisilleen sopivat parit.

Loppukeväästä pääsemme yhteiseen kick-off tilaisuuteen, jotta parien tapaamiset ehtivät käynnistyä ennen lomakauden alkua. Ohjelman kesto on noin 1 vuosi, jolloin se päättyy vuoden 2019 keväällä.

Tässä vaiheessa haluamme mukaan sinut MENTORI! Ilmoittauduthan mukaan jo tänään ja viimeistään 15.3.2018!

Ilmoittautuminen tapahtuu laittamalla spostiviestiä ohjelman yhteyshenkilölle (alla).

Paluupostissa saat lisätietokyselyn, jota käytämme apuna parien muodostuksessa.

Mentorointiohjelman yhteyshenkilö
satumpalosaari@outlook.com

Lisätietoja:
www.womanvaikuttajat.fi – info@womanvaikuttajat.fi
www.bpw-finland.fi – marika.hallback@hotmail.com tai office@bpw-finland.fi