BPW Finlandin kestävän kehityksen sitoumus

Suomen BPW -toiminnan 90-vuotisjuhlaseminaarissa julkistetaan liiton ja yhdistysten yhteinen  yhteiskuntasitoumus.

Vaikutetaan globaalisti, valtakunnallisesti ja paikallisesti kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseen
Tiivistetään yhteistyötä samoja tavoitteita ajavien tahojen kanssa
Otetaan aktiivisesti kantaa samapalkkaisuuteen, palkkauksen läpinäkyvyyteen, perhevapaajärjestelmän kehittämiseen ja naisten urakehitykseen
Vahvistetaan omaa tietämystämme kunkin oman toiminnan kestävyydestä

Kestävän kehityksen edistäminen tulee näkyväksi strategiseksi tavoitteeksi liiton ja yhdistysten toiminnassa. Tunnistamalla keskeiset samaa tavoitetta ajavat sidosryhmät ja tekemällä yhteistyötä niiden kanssa saadaan joukkovoimalla enemmän aikaan. Koska liike- ja virkanaiset toimivat paikallisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla, voidaan kestävän kehityksen tavoitteita ajaa entistä vahvemmin eri forumeilla ja hyödyntää tietoa toiminnassamme.