BPW Yhdessä, Hiilijalanjälki ja sen laskeminen 31.1. kello 18.30

BPW Helsinki järjestää hiilijalanjälkeä ja sen laskemista koskevan Yhdessä-tilaisuuden Teamsissä maanantaina 31.1.2022 klo 18.30 yhteistyössä kestävän kehityksen verkoston kanssa. Asiantuntijana toimii Suomen ympäristökeskuksen SYKEen erikoistutkija, KTT Susanna Horn.
Kuluttajien ympäristötietoisuuden lisääntyessä ja yritysten vastuullisuusvaatimusten kasvaessa lisääntyy myös tarve arvioida ja mitata tuotteiden, palveluiden ja organisaatioiden ympäristövaikutuksia. Elinkaariarviointi on vakiintunut menetelmä, jonka avulla selvitetään useita tuotteen tai palvelun koko arvoketjun aikana aiheutuvia ympäristövaikutuksia samanaikaisesti.
Hiilijalanjälki on elinkaariarvioinnin sovelluksista yleisin ja sitä voidaan soveltaa myös kokonaisiin organisaatioihin. Hiilijalanjälki on tärkeä päätöksenteon tukiväline, jota poliittiset päättäjät, viranomaiset, yritykset ja tutkijat käyttävät ilmastovaikutusten tunnistamiseen ja näiden lieventämiseen. Samoin me kuluttajina voimme hyödyntää yritysten hiilijalanjäljen arviointia arkipäivän valinnoissamme miettiessämme, valitsemmeko tuotteen A vai B.

Sinut on kutsuttu liittymään Microsoft Teams -kokoukseen

Aihe: Hiilijalanjälki ja sen laskeminen
Aika: maanantaina 31. tammikuuta 2022 18.30.00 Itä-Euroopan normaaliaika

Liity tietokoneellasi tai mobiilisovelluksella
Liity kokoukseen napsauttamalla tätä