Caroline Criado Perez: Näkymättömät naiset

Ovatko kevyen liikenteen väylät auraamatta kun olet lähdössä töihin? Oletko kokenut näkymättömän kynnyksen siirtyä kuntosalilla vapaapainoalueelle? Koetko työpäivän jälkeen vapaa-ajan sijaan siirtyväsi pikemminkin toiseen työvuoroon? Eikö älypuhelimesi mahdu farkkujesi taskuun? Oletko huomannut kuinka lääketutkimusten koehenkilöiksi haetaan pääasiassa miehiä? 

Edellä olevat kysymykset saattavat olla epämääräisiä tuntemuksia tai niin tavanomaisia, ettei niiden taustaa tule miettineeksi sen enempää. Caroline Criado Perez on kiinnittänyt näihin asioihin huomiota ja perehtynyt niiden taustoihin tilastojen avulla. Teoksessaan, Näkymättömät naiset näin tilastot paljastavat miten maailma on suunniteltu miehille, Criado Perez tarkastelee jokapäiväistä elämää ja tekee huomioita siitä kuinka monesti oletusarvona on mies.  Kirjassa käsitellään erikseen työelämää, muotoilua, lääketiedettä, julkista elämää sekä katastrofeja ja sitä kuinka järjestelmällisesti puolet maailman väestöstä jää katveeseen. Teokseen on siis helppo tarttua silloinkin, jos haluaa syventää tietojaan jonkin tietyn aihealueen osalta.

Kun naiset jätetään, esimerkiksi muotoilussa, katvealueelle on tuloksena älypuhelimia, jotka eivät sovi yhtä optimaalisesti naisten käteen kuin miesten. Tyttöjen ja naisten vaatteissa taskut ovat usein pikemminkin koriste kuin mahdollisuus kuljettaa vaikkapa sitä älypuhelinta mukanaan. Kun siirrytään tarkastelemaan liikennettä, menee tilanne jo hengenvaaralliseksi, sillä naisten riski loukkaantua auto-onnettomuudessa on 47 prosenttia korkeampi kuin miesten.  Joko arvaat mistä tämä johtuu? Aivan, törmäystestien nuket eivät vastaa rakenteeltaan keskimääräistä naiskehoa.

Näkymättömät naiset teosta on verrattu Simone de Beauvoirin Toiseen sukupuoleen ja tähän näkemykseen on helppo yhtyä. Criado Perezin teos on tärkeä muistutus siitä kuinka sukupuolella on merkitystä edelleen. Samalla kertaa teos on surullinen kertomus maailmasta, jossa järjestelmällisesti ohitetaan naiset poikkeuksina säännöstä, joita ei haluta ottaa mukaan tutkimuksiin, jotta data ei poikkeaisi aiemmista tutkimuksista. Criado Perez osoittaa kuinka uusinnamme naisten näkymättömyyttä kun emme kyseenalaista totuttuja tapoja. Kuten Ruotsissa, jossa perinteinen tapa aurata ensin ajoväylät ja sitten vasta kevyen  liikenteen väylät, uskallettiin haastaa ja tuloksena on aurausjärjestyksen muutos, jonka myötä kävellen ja pyörällä liikkuvien ei tarvitse enää taistella sohjoisia väyliä pitkin töihin.

Tämä on teos, johon on toivottavaa mahdollisimman monen tutustua, jotta naiset tulisivat jatkossa näkyviin kun tuotteita suunnitellaan, lääkkeitä testataan tai kun rauhansopimuksia solmitaan.

 

Teos: Näkymättömät naiset näin tilastot paljastavat miten maailma on suunniteltu miehille
Kirjailija: Caroline Criado Perez
Kustantaja: WSOY
Ilmestymisvuosi: 2020 (suomeksi)
Kääntäjä: Arto Schroderus
Teoksen alkuperäinen nimi: Invisible women Exposing data bias in a world designed for men