Vuoden nainen

Prof.juhlaluentokuv. Johanna Niemi 3009-10

21 huhti: Akatemiaprofessori Johanna Niemi on Vuoden 2018 nainen

OTT, VT, Akatemiaprofessori Johanna Niemen mukaan: On parempi sytyttää kynttilä kuin valittaa maailman pimeyttä. Tätä johtoajatusta Niemi on seurannut työssään oikeustieteen tutkijana, ja pyrkinyt omalta osaltaan auttamaan sellaisen yhteiskunnan rakentamisessa, jossa ketään ei syrjittäisi sukupuolen perusteella. Oikeustieteen tehtävänä on oikeusjärjestyksen sisällön tutkiminen ja sen systematisointi eli oikeudellisen informaation jäsentäminen hallittavaan muotoon sekä tulkintasuositusten tuottaminen oikeudellisiin ongelmiin. Tästä tehtävästä johtuen oikeustiede…