Daniel Kahneman: Ajattelu nopeasti ja hitaasti

Daniel Kahneman: Ajattele nopeasti ja hitaasti

Ajattelu, nopeasti ja hitaasti – Daniel Kahneman

Psykologina ja tutkijana ikänsä toiminut Daniel Kahneman mullistaa maailmaa, selittämällä miten aivomme toimivat ja mitkä asiat vaikuttavat meidän päätöksentekoon.

Aivoissa on nopeita ja yksinkertaisia päätöksiä tekevä, vaistomaisen toiminnan ohjaava ajattelutapa, joka käytännössä auttaa meitä säästämään aivokapasiteettiamme tärkeitä ja vaikeita tehtäviä varten. Tämä ”automaattivastaaja” auttaa meitä arkisissa askareissa mutta voi ohjata meidät täysin väärille raiteille, yksinkertaisesti koska aivot ovat luokitelleet jonkun ongelman helpoksi emmekä ota käyttöön järeämpää ajattelua ongelman ratkaisussa.

Vaikeammissa tehtävissä, aivomme toimiikin ihan eri tavalla, ja ongelmanratkaisu viedään ihan eri tasolle.

Mikä vaikuttaa siihen miten aivomme toimii, menemmekö ”intuitiolla” vai keräämmekö ärsykkeitä ympäriltämme ratkaisujen teossa? Miten ympäristömme vaikuttaa meihin?

Kirjassa kerrotaan aivojemme toiminnasta mielenkiintoisella ja kiehtovalla tavalla esimerkkien ja eri tutkimus tuloksiin viitaten. Kirja ei tyhjentävästi anna vastauksia, ei edes miten omaan ajattelemiseen pitäisi suhtautua, tai voiko siihen vaikuttaa? Mutta se antaa ihan uuden ulottuvuuden ihmisten ja omaan mieleen, samalla kun se on viihdyttävä ja silmiä avaava. Äärimmäisen mielenkiintoinen ja lukemisenarvoinen kirja

 

Daniel Kahneman – on matemaatikko ja psykologi joka on toiminut tutkijana Israelissa ja Amerikassa ja koska hän on tutkinut ihmisten käytöstä, vaikuttaa hänen tutkimuksensa todella moneen alaan. Vuonna 2002 Kahneman on saanut Alfred Nobelin muistoksi jaettava Talouspalkinto.

 

Suomennos – Kimmo Pietiläinen (2012), alkuperäisteos: Thinking fast and slow, käännetty myös monelle muulle kielille.