Toimisto

BPW Finland
Kyyhkysenkatu 27
50190 Mikkeli

+358 50 5184 709

office(at)bpw-finland.fi

Eeva Peltonen
+358 50 518 4709
office(at)bpw-finland.fi