Marraskuun blogi, Nainen sijoittajana – Vaurastuminen, Pia Bertling, Naisten Oma Pörssiklubi

Nainen ja vaurastuminen sijoittamalla

”Miksi kannattaa aloittaa osakesijoittaminen?”

Trendit

Olemme eri trendien aallon harjalla:

  • FIRE” eli Financial Independence Retire Early eli oman sijoittamisen mukanaan tuoman varallisuuden myötä työelämästä poisjääminen varhaisella iällä, mieluusti 40:n ikävuoden korvilla.
  • Pankkien talletustilit eivät kerrytä korkotuottoja, sillä suomalaisten kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli syyskuun 2019 lopulla 94,2 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,11% (suomenpankki.fi)
  • Uhka eläkkeiden karttumisen pienenemisestä sekä tulevien eläkkeiden maksuun liittyvä epävarmuus
  • Sijoittamisesta puhutaan naisten keskuudessa enemmän ja siitä on tullut tavallisempi tapa säästää
  • Osakesäästötilien avausmahdollisuus vuoden 2020 alusta

Sijoitustiedon saatavuus sekä sijoittamisen kustannukset

Naisille suunnattua sijoitustietoa on nykyään saatavilla ihanan kiitettävästi.

Mielipiteiden vaihdot erilaisista sijoitusmahdollisuuksista ovat kasvaneet eksponentiaalisesti: naisille suunnatun sijoituskirjallisuuden määrä kasvaa, on blogeja sekä koulutusta / opastusta tarjolla. Facebookissa naisille tarkoitetut keskusteluryhmät (mm. Vauras Nainen, Ompeluseuran talousgurut sekä Naisten oma Pörssiklubi) keräävät osallistujia ja sokerina pohjalla sekä osake- että rahastosijoittamisen kustannukset ovat laskeneet. Tällä hetkellä palveluntarjoajat ovat selkeästi heränneet naisten sijoituskiinnostuksen kasvuun.

Korkoa korolle – maailman kahdeksas ihme 

Sijoitusmaailmassa elää uskomus, jonka mukaan fysiikkanero Albert Einstein olisi kutsunut korkoa korolle –ilmiötä maailman mahtavimmaksi voimaksi ja kahdeksanneksi ihmeeksi. Aika on koronkorkoa hyödyntävän sijoittajan puolella. Suhteellisen vaatimatonkin summa, sijoitusta pikkuhiljaa kasvattaen, kasvaa vuosien saatossa pieneksi omaisuudeksi. Pitkän sijoitushorisontin hyvänä puolena on myös taloussyklien tasoittuminen: annetaan osingonmaksujen rullata ja lisätään niillä osakesijoituksia, kun kurssit syklien pohjalla ovat matalia ja yhtiöiden arvot alhaisia.

Sijoitusten tekemisen helppous

Sijoittaminen älypuhelimien sovellutusten kautta on nykypäivää. Näytöt ovat hyvin informatiivisia, grafiikka ymmärrettävää ja osakkeita voi ostaa helposti kaikista pohjoismaisista pörsseistä osakesovellutusten kautta. Kurssiseurannan voi valita joko reaaliaikaiseksi (lisämaksullinen) tai 15 minuuttia myöhästetyksi. Pankit ovat alkaneet kilpailla asiakkaista pienentämällä sijoittamisesta perimiään kuluja.

Itsenäisyys, uuden oppiminen ja varautuminen tulevaan

– Voi toteuttaa unelmiaan!

– Pienen palkan jatke!

– Halu oppia!

– Halutessaan voi sijoittaa varovaisesti ja vastuullisesti!

Yllä monen naisen motiiveja aloittaa osakesijoittaminen. Kun naisen euro on palkkoja vertailtaessa 80 senttiä, on tällä hetkellä myös sijoittamisessa talouden tasa-arvo kaukana. Pääomatuloissa naisen euro on vain 35 senttiä.   ( https://veroblogit.com/2018/03/08/tasa-arvoa-paaomatuloissa/ )

Rohkeasti aloittamaan

Valitettavan harvoin pankit ja varainhoitajat suosittelevat asiakkailleen suoria osakesijoituksia. Monissa viimeaikaisissa sijoituskirjoissa sijoittaminen mielletään automaattisesti rahastosijoittamiseksi. Tämä blogi puhuu kuitenkin vahvasti suorien osakesijoitusten puolesta. Monet kannattavat suomalaiset yhtiöt ovat elämämme arkea: Koneen hissit ja liukuportaat, Keskon lähikaupat, Harvian kiukaat ja Olvin kesäiset juomat.

Helsingin pörssin (Nasdaq Helsinki Oy) indeksisijoittajan suureksi tappioksi on tänä vuonna koitunut kahden ison N:n kurssilasku: Nokia ja Nordea. Molempien osakkeiden kohdalla hinnanlasku on tuntunut jo useampana vuotena, tosin Nordean kunniaksi voi laskea heidän maksamansa muhkeat osingot. Traditio vain katkesi vuoden 2019 kohdalla.

Niken logosta” Just do it! “, kannattaa ottaa esimerkkiä. Avaa osakesäästötili. Sijoita summalla, jota et tarvitse jokapäiväiseen elämiseesi. Sijoita kertyneet osingot uudestaan osakemarkkinoille. Sijoita pitkällä ajanjaksolla eli yli 20 vuoden ajan (korkoa korolle) ja opiskele sijoittamiesi yhtiöiden tarina (johto, kilpailukyky, tunnusluvut, tuottavuus, osingonmaksukyky, jne.) koko tuon kyseisen sijoitushorisontin ajan. Sekä tietenkin, vaihda mielipiteitä muiden sijoittajasiskojen kanssa. Tavoitteena päästä naisten sijoituseurossa kohti 100 senttiä!

Pia Bertling

Naisten oman Pörssiklubin aktiivijäsen, NoP – markkinakatsausten pitäjä ja Noppi-Opin vetäjä

Sijoittanut suoriin osakesijoituksiin vuodesta 1997.

Työtaustaa kirjoittajasta:

Toiminut institutionaalisena korkodiilerinä Yhdyspankin Helsingin dealing-salissa eli Treasuryssä 1987 – 1994.

Alfred Berg, Helsinki Pankkiiriliikkeessä seuraavat toimenkuvat: Institutionaalinen korkodiileri 1994-1996, osakeoptioasiakasvastuullisena myyntihenkilönä 1996 – 1997 ja institutionaalisena osakemeklarina, vastaten Lontoossa sijaitsevien kansainvälisten investointipankkien suursalkkujen kaupankäynnistä 1997 – 2003.

”Suomessa totuin, että naisia palkataan >>miehisillekin<< aloille, kuten minun kohdallani rahoitusalalle. Eri seminaareissa totesin tämän positiivisen asian pätevän myös muissa Pohjoismaissa. Työnantajani oli jäsenenä kahdessa kansainvälisessä rahoitusalan järjestössä, ISMA:ssa (International Securities Market Association) ja IBDA:ssa (International Bond Dealers Association). Osallistuin eräänä vuonna kattojärjestöjen vuotuiseen maailmanlaajuiseen gaalaan kollegani kanssa. Juhlat olivat erittäin korkeatasoisesti järjestetty ja paikalla oli yli 1200 järjestön etuoikeutettua jäsentä. Tein havainnon, että kaikki naiset, jotka osallistuivat vuosijuhlaan, olivat pohjoismaista. Meitä oli yhteensä vain kahdeksan.

Suomesta 4, Ruotsista 3 ja Norjasta yksi naisosallistuja.  

Toivottavasti tilanne on parantunut tähän päivään mennessä!”

https://issuu.com/paanoppi/docs/nop_magazine_1__1_