Moninainen, opaslehtinen ikääntyvän naisen seksuaalisuudesta

Olemme tehneet  osana opinäytetyötämme (15op) opaslehtisen, joka käsitteelee ikääntyvän naisen seksualisuutta. Meidän toiveemme on, että opaslehtinen saavuttaisi mahdollisimman monet kohderyhmään kuuluvat eli yli 60-vuotiaat kotona asuvat naiset. Sekä tietenkin ryhmienohjaajat, opiskelijat ym.kohderyhmän kanssa työskentelevät tai tulevat ammattilaiset.
Opaslehtinenhän ei ole kaiken kattava, mutta se on aika hyvä läpileikkaus, keskustelujen avaaja. Jokainen ohjaaja tai kuka sitä käyttääkin valita, mistä aiheista meinaa jutella ja jättää pois ne aiheet, joista ei itse ole tai ryhmä ei ole valmis keskustelemaan. 
Opaslehtinen tehtiin kohderyhmää ja alan ammattilaisia konsultoiden, laajasti kirjallisuuteen, taidenäyttelyihin, dokkareihin, elokuviin, someen ja lehtien keskusteluihin tutustuen, sekä aistien yleistä ilmapiiriä että jutellen ihmisten kanssa kasvotusten. Kyselytutkimuksesta nousi aiheet, mitkä otimme käsittelyyn opaslehtiseen. Lähteinä käytimme tutkimuksia sekä tietokirjallisuutta. Linda Laakso on toteuttanut kuvituksen yhteisten ideoidemme pohjalta. Visuaalisen ilmeen ja tekstien sisällön laadimme yhdessä.
Valtakunnalliseen kyselytutkimukseen vastasi yhteensä 75 naista. Nuorin oli 60-vuotias ja vanhin 81-vuotias, keski-ikä 67-vuotta. 50% vastaajista asui Pääkaupunkiseutu/Uusimaa ja 50% muu Suomi.
jk. Sain juuri viestiä, että yksi henkilö aikoo käyttää opaslehtistä rippikouluikäisten tyttöjen sekä isovanhempien kanssa. Hänen mielestään opaslehtinen sopii kaikenikäisille naisille.

 

Tässä pdf. versiot liittenä ja alla linkii sähköiseen versioon.
 

Terveisin,

Päivi Närhi SXC17K2

Geronomiopiskelija Metropolia AMK