Naisjärjestöjen Keskusliitto vaatii perhevapaauudistuksen pikaista toteuttamista – isille korvamerkittyä osuutta lisättävä

Naisjärjestöjen Keskusliitto pitää välttämättömänä, että hallitusohjelmaan kirjattu perhevapaauudistus toteutetaan pikaisesti ja kunnianhimoisesti. Tekeillä oleva perhevapaauudistus on pitkään kaivattu ja välttämätön toimi Suomen tasa-arvokehityksen edistämiseksi. Perhevapaat on uudistettava siten, että uudistus edistää tasa-arvoista vanhemmuutta ja työelämän tasa-arvoa. Naisjärjestöjen Keskusliitto vaatii, että isille korvamerkittyä osuutta perhevapaista lisätään tuntuvasti nykyisestä.

-Sukupuolten tasa-arvoa ei voida saavuttaa ilman perhevapaajärjestelmän kokonaisvaltaista uudistamista. Kosmeettiset muutokset eivät riitä, vaan perhevapaajärjestelmä on uudistettava tälle vuosikymmenelle, Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet painottaa.

-Isien osuutta vapaista on kasvatettava. Perheille on tarjottava nykyistä paremmat mahdollisuudet jakaa hoivavastuuta ja työelämään osallistumista. Tämä on välttämätöntä myös perheiden hyvinvoinnin kannalta, Biaudet jatkaa.

Nykyinen perhevapaajärjestelmä vaikuttaa naisten työuriin heikentävästi. Perhevapaat ja hoivavastuu jakautuvat Suomessa epätasaisesti. Naiset käyttävät noin 90 prosenttia vanhempainpäivärahoista ja kotihoidontuen saajista naisia on niin ikään noin 90 prosenttia. Kotihoidontuki vähentää naisten työssäkäyntiä, etenkin maahanmuuttajataustaisten ja vähän koulutettujen naisten kohdalla.

Pitkät urakatkot heikentävät naisten työmarkkina-asemaa, palkkakehitystä ja eläkekertymää. Epätasa-arvoinen järjestelmä altistaa myös raskaus- ja perhevapaasyrjinnälle työelämässä. Määräaikaiset työsopimukset ovat yleisiä erityisesti perheenperustamisiässä olevilla naisilla.

Tällä hetkellä miesten osuus korvatuista vanhempainpäivärahapäivistä on 10 prosenttia ja miehet käyttävät noin 7 prosenttia hoitovapaista. Neljäsosa isistä ei käytä vapaata lainkaan. Yleisimmin isät käyttävät ainoastaan heille nimetyt vapaat.

Naisjärjestöjen Keskusliitto kannattaa 6+6+6-mallin mukaista perhevapaajärjestelmää. Naisjärjestöjen Keskusliitto muistuttaa, että perhevapaiden uudistamisessa on huomioitava myös perhemuotojen moninaisuus sekä yrittäjät.

Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry

Eva Biaudet                                      Terhi Heinilä

puheenjohtaja                                    pääsihteeri

Lisätietoja

Eva Biaudet, puheenjohtaja, puh. 050 512 1846

Terhi Heinilä, pääsihteeri, terhi.heinila@naisjarjestot.fi, puh. 040 530 5544

Maria Mailasalo, vaikuttamisen suunnittelija, maria.mailasalo@naisjarjestot.fi, puh. 050 475 4256