Naisjärjestöt: Lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisyyn tarvitaan laki

Lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi on säädettävä uusi laki, jolla varmistetaan kuntien, hyvinvointialueiden ja valtionhallinnon yhteistyö lähisuhdeväkivallan ehkäisyssä. Suomi on EU:n toiseksi väkivaltaisin maa naisille, minkä vuoksi laki on välttämätön lähisuhdeväkivallan ja sen kustannusten saamiseksi kuriin. Naisjärjestöjen Keskusliitto ja sen 72 jäsenjärjestöä ottivat asiaan kantaa liiton vuosikokouksessa 8.11.2022

– Naisten kokeman fyysisen parisuhdeväkivallan hinta on 150 miljoonaa euroa vuodessa ja inhimillinen kustannus mittaamaton. Kunnissa ehkäisytyötä on tehty toistakymmentä vuotta, mutta työ on ollut epätasaista ja ontuvaa. Uusien hyvinvointialueiden käyttöönotto on tilaisuus saada lähisuhdeväkivallan ehkäisytyö vihdoin kuntoon, mutta se ei tapahdu ilman lakia, huomauttaa Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Saara-Sofia Sirén.

Laki koskisi koordinaatio- ja yhteistyörakenteita, jotka puuttuvat edelleen puolesta kunnista. Laissa säädettäisiin valtion, kuntien ja hyvinvointialueiden tehtävistä lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisyssä sekä moniammatillisesta yhteistyöstä. Laki edellyttäisi myös, että kunnissa ja hyvinvointialueilla nimetään väkivaltatyön koordinaattori ja työtä koordinoiva moniammatillinen ryhmä. Lakia on esitetty useissa asiantuntijaselvityksissä vuosien ajan.

– Suomen kansallisten tasa-arvotavoitteiden mukaan jokaisen on voitava elää ilman väkivaltaa tai sen uhkaa, eikä sukupuolistuneen väkivallan uhrina saa kuolla tai menettää terveyttään kukaan. Jos haluamme tosissamme saavuttaa nämä tavoitteet, siihen tarvitaan velvoittavaa lainsäädäntöä väkivallan kokijoiden palveluiden varmistamiseksi, linjaa Sirén.

Suomen kansallisista tasa-arvotavoitteista linjattiin kesäkuussa julkaistussa valtioneuvoston tasa-arvopoliittisessa selonteossa.

Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry
Saara-Sofia Sirén                                                  Terhi Heinilä
puheenjohtaja                                                          pääsihteeri