Naistenpäivän viettoon edelleen monia syitä, BPW Helsingin sihteeri Päivi Viippola

Maaliskuussa vietetään kahta tasa-arvoon ja ihmisoikeuksiin
liittyvää merkkipäivää: kansainvälistä naistenpäivää 8.3. sekä
Minna Canthin ja tasa-arvon päivää 19.3.
Yhteistyössä on voimaa. Tänä hallituskautena Helsingin yhdistys
on laajentanut yhteistyötä muihin naisjärjestöihin. Yhteistyön
tuloksena on naistenpäivänä 8.3. järjestettävä BPW:n,
Akateemisten naisten ja Eurooppanaisten hybridinä järjestettävä
tilaisuus: Naisten halvennettu työ-palkkatasa-arvo on ihmis- ja
perusoikeuskysymys.
Joku saattaa kysyä, onko nykypäivänä soveliasta viettää
sukupuolisidonnaista naistenpäivää. Sukupuolten välisten erojen
korostaminen on niin vanhanaikaista. Emma-gaalakin luopui
artistien jaottelusta mies- ja naissolisteihin ja valitsee vain
vuoden artistin. Sukupuolineuraalisuus on päivän trendi.
Väitän kuitenkin, että naistenpäivän viettäminen on aiheellista
niin kauan kuin naisen euro on selvästä miehen euroa alempi,
työmarkkinamme ovat jyrkästi sukupuolittuneita, naisten
mahdollisuus päättää omasta kehostaan on monissa maissa
vähäinen ja tytöt pääsevät maailmassa paljon harvemmin
kouluun kuin pojat. Vietetään siis naistenpäivää!