Osallistava johtajuus, Pirjo Anderssonin raportti konferenssin workshopista

Pirjo Andersson, Rusuvilina/Tukholma, pirjo.andersson@valviken.se
Raportti työpajasta: BPW European Conference, Reykjavik, 28.5.2022

”Inclusive Leadership: The Skill to Manage Diverse Teams, Talents and Ideas”

”Osallistava Johtajuus: Taito johtaa ryhmiä, joita leimaa moniarvoisuus niin henkilöiden, kykyjen kuin ideoiden suhteen”.

Työpajan vetäjät: Conny Montague Specialist for International Management Communication sekä

sekä Anu Viks BPW-Europe Regional Coordinator (lähemmät esittelyt liitteissä 1. ja 2.)

Conny Montague ja Anu Viks järjestävät yhteistyössä johdon ja kommunikaation koulutusta.

Työpajan päämääränä oli jakaa tietoa työryhmistä, joita leimaa moniarvoisuus (diversity) ja osallistava (inclusive) johtajuus sekä antaa neuvoja näitten toteuttamisesta.

Workshopin esitelmöijät antoivat inspiroivan kuvan moniarvoisuuden/”mixed groups” positiivisista mahdollisuuksista. Samalla valotettiin tähän liittyvän, osallistavan johtajuuden eri haasteita.

Lähtökohtana on sekä kokemuspohjaiset tiedot kuin myös tieteellisin menetelmin tehdyt tutkimukset siitä, että työyhteisöt, jotka koostuvat yksilöitten, kykyjen ja ideoidetten kirjosta pääsevät parempiin työtuloksiin kuin homegeenisemmat ryhmät.

Tätä teesiä on jo piteempään pidetty parempana lähtökohtana kuin samankaltaisuuden tavoittelu työryhmiä muodostaessa. (Liite 3.) Globaalisuus ja nopeasti kehittyvät tekniikat kuin myös maailman politiikan muutokset vaativat yhä enemmän yrityksiltä ja organisaatioilta ketterää kehitys- ja muutosvalmiutta. Tällöin työnteon järjestämin moniarvoisuuden ja osallistavan johtajuuden pohjalta tukee paremmin mahdollisuutta vastata muutoshaasteisiin.

Conny aloitti työpajan esittämällä meille havainnollisesti alitajuisten ennakkoluulojemme (biases) merkitystä. Hän esitti muutamien henkilövalokuvien avulla gallupkyselyn esitettyjen henkilöitten ammateista tai suorituksista. Hätkähdyttävää oli kuva kiltin näköisestä nuorukaisesta, jota useimmat meistä pitivät lukiolaisena, joka itse asiassa on joukkomurhaaja Columbine High Schoolissa 1999. Hauska esimerkki oli kuva George Cloonysta vastausvaihtoehdoilla, 1) Unelma vävy 2) Kahvi-asiantuntija 3) Filmitähti. Vastaus: George Cloony edustaa kaikkia kolmea vaihtoehtoa!

Osallistavan johtavuuden lähtökohta on itsetuntemus. Tämä edellyttää omien ennakkoluulojen tiedostamista ja ajatusmallien uudelleen arviointia. Hyvä lähtökohta on aloittaa arviointi jokapäiväisessä arjessa. Tämä johtaa usein tottujen asenteiden haastamiseen. (Liitteet 4. 5. 6.)

Moniarvoisuutta toteuttavan työryhmän toiminnan onnistuminen vaatii tietoisuutta ja pyrkimystä usamman eri periaatteen toteuttamiseen.

1. Tietoisuus alitajuisista ennakkoluuloista. Lähtökotaisesti meillä on runsaasti ennakkoluuloja ja asenteita, joista emme välttämättä ole tietoisia, tai joita emme tietoisesti halua tunnustaa.

2. Inhimillinen ilmapiiri ja yksilöllisyyden kunnioitus. Tähän liittyy myös tasa-arvon ymmärtäminen organisaation eri tasoilla. Tiimin jäsenille on tärkeää, että johtajuus koetaan oikeudenmukaisena.

3. ”Me hengen” luominen ja sitoutuminen yhteisiin päämäärin. Perustana on läpinäkyvä ja tehokas tiedottaminen työtiimin päämääristä ja kaikesta siihen liittyvästä. Jokaisen tiimin jäsenen ja heidän mielipiteidensä huomionti on avainasia. Tämä vaatii aitoa perehtymistä ja avoimmuuden kannustamista. (Liite 7. ”Interpersonal Communication”, Liite 8. Group think)

Omia mietteitäni johtajuuden merkityksestä:

Esimerkkejä on monia perinteellisestä johtajuustyylistä, jolloin on haettu turvallisuutta totusta ja koottu johtoryhmät päällikön ympärille henkilöistä, jotka muistuttavat johtajaa ja ovat hänelle mieleisiä. (Liite 9.) Täällä Ruotsissa tulee mieleeni Per Gyllenhammar, joka toimi Volvo konsernin toimitusjohtajana sekä hallituksen puheenjohtajana kaksi vuosikymmentä, 1971 – 1993. Hänen tiimissään alaiset suurin piirtein pukeutuivat samalla tavalla ja puhuivat samalla aksentilla. Lopputulos, yritys toimi pitkään hyvällä tuloksella, mutta olosuhteiden muuttuessa ei haasteisiin pystytty vastaamaan, vaan yritys myytin amerikkalaiselle Ford konsernille ja tulokset huononivat yhä, jolloin yritys päätyi kiinalaisten omistukseen.

Toinen äärettömän surullinen esimerkki, jota voi spekuloida, on Venäjän presidentti Putin, joka mitä todennänkoisimmin on kerännyt ymärilleen jees-miehiä, jotka eivät ole uskaltaneet kertoa negatiivisia uutisia johtajalleen, seurauksena väärät strategiset päätökset traagisin seurauksin.

Valitsin työpaja-aiheen sekä kiinnostukseni pohjalta, kuin myös ajatellen, että näitä oppeja voi varmaan soveltaa omassa elämässään kuten Rusuvilinan toiminnassamme sekä myös perhepiirissä.

Työpaja oli tosi antoisa, Conny ja Anu välittivät positiivista energiaa ja innostivat miettimään johtajuutta ja työryhmien potentiaalia.

Tätä kaikkea voi ”Diversity” sisällään pitää: