PANOSTA ITSEESI – TARJOAMME SINULLE MENTORIN!

Työelämässä vaaditaan tänään paitsi uudenlaista osaamista, myös entistä nopeampaa sopeutumista uusiin tilanteisiin ja haasteisiin.  Mentoroinnin avulla voidaan tukea ammatillista ja henkistä kehitystä.
Mentoroinnissa tavoitteena on jakaa kokeneemman asiantuntijan (mentori) tietoa työuraltaan nuoremmalle ja kehittymishaluiselle (aktori). Tavoitteena on myös edistää mentoroitavan työuran hallintaa. Mentorointia johtaa aina aktori, joka mentorin kanssa sopii mentoroinnin tavoitteet ja jonka kysymyksiin ja haasteisiin mentorin kanssa yhdessä haetaan vastauksia. Mentorointi on aina vuorovaikutteista ja ehdottoman luottamuksellista.

Vaikuttajaverkosto WoMan ja BPW Finland haluavat tukea naisten urakehitystä Suomessa käynnistämällä 2018 yhteisen mentorointiohjelman.

Mentori auttaa aktoria

  • tunnistamaan omat vahvuudet ja tarttumaan rohkeasti erilaisiin uramahdollisuuksiin
  • kyseenalaistamaan omia ajatusmalleja ja uskomuksia
  • huomaamaan työuran mahdollisuudet ja merkityksen
  • verkostoitumaan uudella tavalla

Ohjelmamme perustuu mentoreiden vapaaehtoisuuteen, eikä näin ole aktoreille maksullinen.

Onneksemme olemme saaneet tusinan verran kokeneita, upeita, mentoreita ja ohjelma käynnistyy toukokuussa 2018.

Seuraavaksi otamme vastaan AKTORIEN ilmoittautumisia – aikaa sinulla on ilmoittautua 17.04.2018 asti.  Tämän jälkeen pyrimme löytämään toisilleen sopivat parit. 

Toukokuussa pääsemme yhteiseen kick-off tilaisuuteen, jotta parien tapaamiset ehtivät käynnistyä ennen lomakauden alkua. Ohjelman kesto on noin 1 vuosi, jolloin se päättyy vuoden 2019 keväällä.

Tässä vaiheessa haluamme mukaan sinut AKTORI! Ilmoittauduthan mukaan jo tänään – tai viimeistään 17.04.!

Ilmoittautuminen tapahtuu laittamalla spostiviestiä ohjelman yhteyshenkilölle (alla).

Paluupostissa saat lisätietokyselyn, jota käytämme apuna parien muodostuksessa.

Mentorointiohjelman yhteyshenkilö

satumpalosaari@outlook.com

Lisätietoja:

https://www.womanvaikuttajat.fi/           – info@womanvaikuttajat.fi

https://www.bpw-finland.fi/                      – office@bpw-finland.fi