Peking +25 kansalaisraportti julkistettiin 3.10.

PALKKAEPÄTASA-ARVO ON YKSI SUOMEN SITKEIMMISTÄ
TASA-ARVO-ONGELMISTA
Palkkaero naisten ja miesten välillä on Suomessa suurempi kuin EU-maissa ja
muissa Pohjoismaissa keskimäärin; Suomi sijoittui 28 EU-maan vertailussa sijalle
20 vuonna 2016. Naisen euro on Suomessa Tilastokeskuksen ansiotasoindeksillä
mitattuna noin 83,9 senttiä. Ero on vieläkin suurempi esimerkiksi maahanmuuttajataustaisten
naisten kohdalla. Vuosittaisilla kokonaisansioilla mitattuna
sukupuolten palkkaero on vieläkin suurempi: naisen euro on noin 76 senttiä koko
työmarkkinoilla. Naisten työllisyysaste on miesten työllisyysastetta alhaisempi,
ja naisten osuus johtotehtävissä on miesten osuutta pienempi. Johtajatason
tehtävissä työskentelevistä 29 prosenttia oli naisia vuonna 2016. Ylimmässä
johdossa naiset toimivat tätäkin harvemmin.

Lue lisää Naisjärjestöjen keskusliiton julkistamasta Peking +25 raportista peking-raportti-taitto-digi