Perhevapaauudistus merkittävä virstanpylväs

Suomessa elokuun alku oli merkittävä virstanpylväs perhepoliittisesti ja tasa-arvon kannalta, koska kauan odotettu perhevapaauudistus tuli voimaan 1.8.2022. Perhevapaauudistuksen tavoitteena on perhevapaiden entistä tasaisempi jakautuminen, mikä tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että isät käyttäisivät aiempaa enemmän oikeuttaan perhevapaisiin. Uudella lainsäädännöllä pyritään edistämään naisten ja miesten tasa-arvoa työelämässä sekä helpottamaan työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista.
Aika näyttää, kuinka hyvin edellä kuvatut lainsäädäntöuudistuksen tavoitteet toteutuvat. Perhevapaauudistuksen tavoitteiden toteutuminen vaatii vielä asennemuutosta työpaikoilla ja kotonakin, kuten Mothers in Business MIB ry:n edustajat kirjoittivatkin Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessa 3.8.2022. Vaikka työpaikoilla suhtautuminen perhevapaalla oloon onkin tullut myönteisemmäksi verrattuna monien meidän omiin kokemuksiimme eri vuosikymmeniltä, on vieläkin paljon muutostarvetta asenteissa. Toivottavasti vähitellen aletaan ymmärtää, että lapsiperheiden arjen pyörittäminen vaatii melkoista organisointi- ja johtamistaitoa.
Perhevapaauudistuksen tavoitteiden käytännön toteutumisen seuranta on tärkeää. Jo lain voimaantulon vaiheessa oli havaittavissa, että uudistuksen ensimmäiset kohteet eli perheet, joissa laskettu aika on aikaisintaan 4.9.2022, joutuvat kyselemään eri suunnista vastauksia käytännön kysymyksiin. Välttämättä keskeisillä viranomaisillakaan kuten KELAlla ei ole valmiita vastauksia käytännön kysymyksiin. Vielä suurempi tiedontarve on varmasti työnantajilla. Toivottavasti ohjeistusta syntyy yhdenmukaisen soveltamiskäytännön turvaamiseksi.

Riitta Rönn

BPW Finlandin varapuheenjohtaja  ja BPW Helsingin puheenjohtaja