Sanna Suvanto-Harsaae: Pikku sillistä hallitushaiksi?

Sanna Suvanto-Harsaae

Pomoni pyörähti torpedona työhuoneeseeni ja totesi: ”Jos sinulle koskaan tarjotaan hallituspaikkaa, ota se. Se on todella mielenkiintoista.” Elettiin 2000-luvun alkua, ja olin markkinointijohtajana pohjoiseurooppalaisessa optikkoketjussa Tanskassa.

Vuotta myöhemmin minut pyydettiin keskustelemaan mahdollisesta hallituspaikasta. Kolmen alle kouluikäisen lapsen äitinä ja ns. tuplaura-perheessä olin aika kranttu ajastani, mutta pomoni energinen toteama oli jäänyt mieleen.  Sain ensimmäisen hallituspaikkani kansainvälisessä pääomasijoittajien omistamassa Dunissa.

Yksinkertaistettuna hallituksilla on kolme tärkeää vastuualuetta: 1) Katsoa, että yrityksellä on oikea johto. Laillisesti tämä koskee vain toimitusjohtajan nimittämistä, mutta moderni hallitus tarkastelee koko ylintä johtoa. 2) Varmistaa, että yrityksellä on selvä strategia, jota noudatetaan. 3) Kontrolli ja riskien hallinta. Eli katsoa, että OMISTAJIEN varoja käytetään oikein ja oikealla tavalla. Hallitus on omistajien pidennetty käsi, ja sen vastuulla on yrityksen arvon kasvu.

Kaikki strateginen keskustelu hallituksissa alkaa tulos- ja taselaskelmasta. Aina. Oli kysymyksessä sitten tuotannon parantaminen, HR tai CSR. Olenkin joskus yksinkertaistanut, että hallitukset eivät ymmärrä esityksiä ilman numeroita. Hallituksen jäsenten on ymmärrettävä, kuinka todellisuuden tapahtumat ja päätökset peilautuvat numeroissa.

Voidakseen vaikuttaa hallitustyöskentelyssä tulosvastuun kokemus on tärkeää. Peruutuspeilistä katsoen oma perustani hallitustyöskentelylle alkoi jo ensimmäisessä työpaikassani Procter & Gamblella Ruotsissa, Saksassa ja Sveitsissä. Työni kansainvälisissä kaupallisissa yksiköissä antoi minulle vankan analyyttisen taidon ja kokemuksen kaupallisesta tulosvastuusta. Ja opetti tekemään tulosta.

Amerikkalaisessa yhtiössä oppi myös sanomaan asiansa vakuuttavalla tavalla, joka yhdisti analyysin ja omat ehdotukset.

Hallitustyöskentelyssä antavinta on mahdollisuus vaikuttaa usean yrityksen suuntaan ja kehittämiseen. On antoisaa tehdä töitä monen upean ammattilaisen kanssa, niin hallituksissa kuin yritysten johdossa.

Hallitusurani on myös vienyt minut hyvinkin tiukkoihin tilanteisiin. Esimerkiksi vuoden 2008 jälkeisinä aikoina puheenjohtajana eräät pankkien kanssa käydyt lainaehtojen muuttamiskeskustelut olisivat voineet epäonnistuneena johtaa monenkin ihmisen työttömyyteen. Hallitusten harteilla onkin suuri vastuu. Se on laillisesti kollektiivinen hallitusten jäsenten välillä ja taloudellisesti henkilökohtainen.  Vastuuseen ja työmäärään nähden useimmat hallitustehtävät ovatkin kevyesti palkattuja.

Päädyin täysipäiväiseksi hallitusammattilaiseksi kovan työnteon kautta, mikä antoi minulle vaadittavan osaamisen. Toisin sattumillakin oli osansa. Olen etuoikeutettu ja iloinen voidessani olla monessa mukana. Ja työtunteja en laske vieläkään. Kun on hauskaa, ei ajan kulumista huomaa.

Kirjoittaja Sanna Suvanto-Harsaae on suomalainen, Tanskassa asuva hallitusammattilainen ja mm. Altian puheenjohtaja, Pauligin varapuheenjohtaja sekä jäsen Clas Ohlsonin ja SAS:n hallituksissa.