Työyheisösovittelu

  • to 2.11.2023 klo 1718:30
  • Teams

Työyhteisösovittelu on yksi työnantajan keino puuttua työpaikalla ristiriita- ja konfliktitilanteisiin.
Se on myönteinen tapa ratkoa ristiriitatilanteita kunkin osapuolen tarpeet huomioiden.
Työyhteisösovittelun periaatteet toimivat kaikilla muillakin elämänalueilla. Sovitteluosaamisesta
hyötyy jokainen niin kotona kuin työpaikalla
Kukaan ei halua riidellä sen enempää työpaikalla kuin kotonakaan. Silti ristiriitatilanteita syntyy
syystä tai toisesta. Riidat ja konfliktit ovat osa normaalia arkea ja työelämää. Ne eivät häviä
kieltämällä vaan avoimesti esiin ottamalla. Niiden kohtaaminen ja niihin puuttuminen
koetaan kuitenkin usein vaikeana, joten jos mahdollista, ne mieluummin väistetään kuin ratkotaan.
Ongelmat eivät kuitenkaan häviä silmiä ummistamalla vaan ne tahtovat kasvaa ja
laajeta.
Ristiriitatilanteita ei tarvitse pelätä vaan niiden kohtaamista ja ratkomista voi opetella. Kun
vaikeatkin asiat käsitellään ja ratkotaan ajoissa, eivät ne ehdi kärjistyä ja mutkistua. Sillä hoitamattomat
ristiriidat ja konfliktit vievät voimavaroja ja huomiota itse työstä tai hyvästä arjesta.
Valmennuspäivän tavoitteena on selventää konfliktien syntymiseen vaikuttavia tekijöitä ja
niiden ennaltaehkäisemiseen liittyviä keinoja. Tilaisuudessa käydään läpi myös, mihin tilanteisiin,
milloin ja kenen tulisi työpaikalla puuttua. Sovittelu on prosessi ja käyn sen vaiheet
lävitse.


Tuula Kämäräinen työyhteisösovittelun erikoisosaaja ja kouluttautunut siihen Helsingin yliopistossa vuoden
mittaisella koulutuksella. Hän on  tehnyt sovittelutyötä noin 7 vuotta ja sovitellut erilaisia
työyhteisöjä niin yksityisellä puolella kuin julkisissa organisaatioissa. Tuula kouluttaa myös sovitteluosaamista niin yrityksissä kuin esim. Mikkelin ja Lappeenrannan kesäyliopistolla esihenkilöille ja johdolle.

Hän on Suomen sovittelufoorumi ry:n jäsen.

Tuulasta lisää Human Datum