Tasa-arvoinen vanhemmuus ja perheystävällinen työkulttuuri

Helsingin liike- ja virkanaisten yhdistys järjesti 5.10.2022 webinaarin aiheesta ’Tasa-arvoinen vanhemmuus ja perheystävällinen työkulttuuri’. Olimme onnistuneet saamaan webinaariin puhujiksi Väestöliiton ohjelmapäällikkö Anna Kokon ja TietoAkseli Groupin henkilöstöjohtaja Pia Lambergin. Webinaarissa oli kuulijoita BPW Helsingistä sekä Espoon, Vantaan ja Tampereen BPW yhdistyksistä ja Eurooppanaisista.

Anna Kokko on ollut Väestöliitossa kehittämässä Perheystävällinen työpaikka -ohjelmaa ja vastaa nykyisin Ohjelman toteutuksesta. Pia Lamberg on työpaikallaan vaikuttanut vahvasti perheystävällisten asenteiden ja käytäntöjen kehittämiseen sekä siihen, että Turun Tilikeskus on saanut Väestöliiton myöntämän Perheystävällinen työpaikka -tunnuksen. Tilikeskuksen fuusio TietoAkseli Groupin kanssa on juuri meneillään.

Perheystävällinen työpaikka -ohjelman taustaksi Anna Kokko kertoi, mitä käsite perhe voi laajasti pitää sisällään. Perheeseen voi kuulua lapsia, puoliso, isovanhempia, omia sisaruksia tai lemmikkielämiä. Yhdelle perhe on perinteinen ydinperhe, toiselle uusperhe tai läheisiä ystäviä. Lainsäädännössä samoin kuin työ- ja virkaehtosopimuksissa perheen käsite on paljon rajatumpi.

Perheystävällinen työpaikka -ohjelmaa kehitettiin pilotoinnin kautta eri vaiheissa vuodesta 2009 alkaen. Ensimmäiset organisaatiot saivat Perheystävällinen työpaikka -tunnuksen vuonna 2017. Kokko ja Lamberg korostivat, että Tunnuksen saaminen vaatii työpaikoilta todellisia näyttöjä siitä, että perheystävälliset toimintatavat ja asenteet vastaavat ohjelman kriteereitä. Ei siis riitä, että työpaikka vain ilmoittaa pyrkivänsä perheystävällisyyteen ja tämän myötä saisi käyttää merkkiä tai tunnusta, kuten joissakin maissa tehdään.

Tällä hetkellä Perheystävällinen työpaikka -tunnus on myönnetty 13:lle työpaikalle. Mukana on pääosin yksityisen sektorin pieniä ja keskisuuria organisaatioita, mutta myös tunnettu suuryritys DNA ja julkisen sektorin työnantajista Kela.

Webinaarin aikana tuli hyvin esille, että työpaikan perheystävällisyys on työntekijöiden hyvinvoinnin ohella tärkeä kilpailutekijä rekrytointitilanteissa. Nykyisin moni työnhakija arvostaa työyhteisöä, joka mahdollistaa työn ja muun elämän tasapainon erilaisissa elämäntilanteissa. Ylimmän johdon suhtautumisella sekä esihenkilöiden osaamisella ja esimerkillä koetaan olevan suuri merkitys työpaikan perheystävällisyyden käytännön toteutumisessa.

Kokko myös kertoi juuri elokuussa voimaan tulleen perhevapaauudistuksen keskeisestä sisällöstä. Uudistuksen yhtenä päätavoitteena on lisätä isien perhevapaiden käyttöä. Kuinka hyvin uudistus tulee onnistumaan tässä tavoitteessa, voidaan arvioida vasta muutaman vuoden päästä, kun käytössä on riittävästi seurantatietoa perhevapaiden jakamisesta vanhempien kesken.

Webinaarin lopuksi Kokko kertoi Väestöliiton Tasa-arvo ja isät -hankkeesta, jonka päärahoittajana toimi (2019–2021) Työsuojelurahasto. Hankkeen opit ovat hyödyksi perhevapaauudistuksen jalkautumisessa työpaikoille ja vanhemmuuden tasa-arvon edistämisessä eri toimialoilla.

Webinaarin aikana ja keskustelussa tuli hyvin esille, miten me kaikki voimme eri keinoin vaikuttaa ja tukea perheystävällisen työkulttuurin ja tasa-arvoisen vanhemmuuden toteutumista työpaikoilla ja yksityiselämässä.

Diojen koonnista löytyy lisätietoa aiheesta. Ajankohtaiseen aineistoon kannattaa tutustua ja jakaa sitä myös eteenpäin.

Liike- ja virkanaiset_Alustus_Kokko_Diakoonti_051022

Riitta Rönn, BPW Helsinki puheenjohtaja, BPW Finland varapuheenjohtaja

Lisätietoa myös:

Perheystävällinen työpaikka -ohjelma: https://www.vaestoliitto.fi/vaestoliitto/perheystavallinen-tyopaikka/

Perheystävällinen työpaikka -tunnus: https://www.vaestoliitto.fi/vaestoliitto/perheystavallinen-tyopaikka/perheystavallinen-tyopaikka-tunnus/

Tasa-arvo ja isät -hanke: https://www.vaestoliitto.fi/ammattilaiset/tyo-ja-perhe/tasa-arvo-ja-isat-hanke/