The XXIX BPW International Congress 2017

The XXIX BPW International Congress 2017 järjestetään 23.-27.10.2017 Kairossa, Egyptissä.

Ilmoittautuminen kongressiin on alkanut sivulla:
cairocongress.bpw-international.org

Hotelli- ja retkivaraukset löytyvät sivulta:
cairocongress.bpw-international.org/index.php/hotels-tour/hotels

Matka-apurahat

BPW Finland myöntää matka-apurahoja The XXIX BPW International Congress 2017 -konferenssiin 23.-27.10.2017 Kairossa. Helkky Lahden rahastosta myönnetään apuraha korkeitaan 10 lähtijälle ja Young BPW –rahastosta apuraha kahdelle (2) nuorelle lähtijälle.

Apurahahakemukset tulee toimittaa sähköpostitse 17.5.2017 mennessä järjestökoordinaattori Ulla Lahtiselle osoitteeseen coordinator(at)bpw-finland.fi.

Liitteet

Matka-apurahahakemus Kairo 2017