Toiminta

BPW Finland edistää naisten asemaa ja tasa-arvoa yhteiskunnassa ja työelämässä ja edistää näitä tavoitteita järjestämällä sekä jäsenilleen suunnattuja että kaikille avoimia seminaareja, koulutuksia ja tempauksia.

Liiton vakiintuneita toiminnan muotoja ovat Samapalkkapäivä (Equal Pay Day) ja Vuoden naisen valinta.

Liiton jäsenlehdessä julkaistaan eri alojen johtavien naisten haastatteluja, henkilökuvia ja teema-artikkeleita.

Työ ja ura -blogissa vierailevat asiantuntijat kirjoittavat naisten asemasta työelämässä.

Liitto esittelee verkkosivuillaan uutta urakehitystä, johtajuutta sekä työhyvinvointia käsittelevää kirjallisuutta Kuukauden kirja -sarjassa.

EU-rahoitteisessa Equal pacE -koulutushankkeessaan liitto edistää naisten työllistymistä uudelleenkoulutuksen avulla.

Lisäksi liiton Facebook-sivuilla esitellään työelämään ja tasa-arvoon liittyviä ajankohtaisia tilaisuuksia ja seminaareja sekä artikkeleita, tutkimuksia ja selvityksiä.

Paikallisyhdistykset järjestävät alueellisia tapahtumia, seminaareja ja yritysvierailuja sekä virkistys- ja vapaa-ajan tilaisuuksia.