Equal pacE -hanke

Equal pacE -hanke

Työttömästä Equal pacE -ammattilaiseksi on BPW Finlandin kaksivuotinen Euroopan sosiaalirahaston rahoittama koulutushanke ajalla 1.8.2016-31.7.2018. Hankkeen tavoitteena on työttömien tai työttömyysuhan alla olevien yli 50-vuotiaitten korkeasti koulutettujen naisten työllistymisen edistäminen uudelleenkoulutuksen avulla. Koulutus on kurssimuotoista ja maksutonta.

Equal pacE -kurssit

Kursseilla:

  • opitaan Excel ja uusi Equal pacE palkka-analyysiohjelma
  • saadaan tietoa tasa-arvolaista ja palkkatasa-arvosta
  • saadaan tietoa yrittäjyyden eri muodoista
  • opitaan markkinoimaan omaa osaamista
  • opitaan kouluttajan pedagogisia taitoja

Lisätietoja antaa puheenjohtaja Eeva Peltonen, 050 4363940 tai president(at)bpw-finland.fi.

Hankkeen loppuraportti

Hankkeessa järjestettiin kuusi kahden viikon mittaista kurssia työttömille, yli 50-vuotiaille korkeasti koulutetuille naisille pääkaupunkiseudulla.  Koulutus järjestettiin 10 hengen pienryhmissä. Yksi koulutusjakso kesti kolme viikkoa  ja se sisälsi yhteensä 60 tuntia opetusta ja 6 tuntia etäopetusta. Koulutuksen ensimmäisellä viikolla kerrattiin Excell taidot ja opittiin hallitsemaan equal pacE -verkkotyökalun, tulosraportoinnin ja -tulosanalyysin teoriaopetuksen ja harjoitustöiden avulla.  toisella viikolla koulutettavat harjoittelivat itsenäisesti verkkotyökalun käyttöä.Kolmannella viikolla koulutettavat tutustuivat tasa-arvon yleiseen viitekehykseen, tasa-arvolakiin sekä sen vaatimaan henkilöstön tasa-arvosuunnitelmaan ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan. Koulutettavat saivat tiedolliset valmiudet yrittäjyyden eri muodoista. Kolmannen viikon lopussa koulutettavat perehtyivät osaamisensa markkinointiin ja saivat pedagogiset valmiudet equal pacE -verkko-työkalun käytön opettamiseen.

Equal pacE on ilmainen verkkotyökalu, jolla voidaan analysoida organisaatioiden palkkarakenteita. Equal pacE on osa Euroopan unionin rahoittamaa PROGRESS ohjelmaa. Equal pacE on suunniteltu tunnistamaan koulutuksen, vakituisen työsopimuksen keston, työkokemuksen, työpaikan tehtävien haastavuuden ja työntekijän esimiesaseman vaikutukset sukupuolten välisiin palkkaeroihin. Työkalu on tarkoitettu tasa-arvosuunnitelman palkkakartoituksen tekemiseen.

Hankkeen tavoitteena oli järjestää 8 kurssia ja kouluttaa 80 naista. Hankkeessa toteutui kuusi kurssia. Osallistujien rekrytointi oli haasteellista, sosiaalinen media ja sähköiset viestit eivät tavoittaneet potentiaalisia osallistujia.  Lehti-ilmoituksilla  ja osallistujien hyvällä palautteella saimme kursseille 42 osallistujaa, joista 39 suoritti kurssin loppuun.

Palaute kurssista oli kiitettävää, ryhmissä koettiin tärkeäksi kokemusten vaihto ja vertaistuki.

Neljäsosa osallistujista ilmoitti ryhtyvänsä työnhakuun ja osa suunnitteli yrityksen perustamista. Helsingin kaupungilta saimme vuodelle 2017 toiminta-avustusta helsinkiläisten osallistujien henkilökohtaiseen ura-ohjaukseen.

Hankkeessa on lisätty equal pacE –verkkotyökalun tunnettavuutta Suomessa liiton lehden, verkostojen, verkkoviestinnän sekä sosiaalisen median avulla.

Hanke on ollut Naisjärjestöjen keskusliiton 100-Tasa-arvotekoa hankkeessa Suomen liike- ja virkanaisten liiton Tasa-arvoteko.

loppuraportti_fi_equal pacE

Hankkeen ohjausryhmä

Hankkeen tukena on asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä, jonka jäseniä ovat:

  • Eeva Peltonen, puheenjohtaja, BPW Finland, ohjausryhmän puheenjohtaja
  • Pirjo Halinen, rakennerahastoasiantuntija, Hämeen ELY-keskus, ohjausryhmän asiantuntija
  • Susanna Heikkinen, yrittäjä, Creasome, sosiaaliseen mediaan erikoistunut viestintätoimisto
  • Mervi Salokannel, asiantuntija, Uudenmaan TE-toimisto
  • Heli Urnberg, ura- ja työnhakuvalmentaja, Amiedu

Equal pacE -verkkotyökalu

Equal pacE on yhteiseurooppalainen verkkotyökalu, jolla voidaan analysoida yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioiden palkkarakenteita. Se tunnistaa koulutuksen, työsopimuksen keston, työkokemuksen ja tehtävien haastavuuden vaikutukset naisten ja miesten välisiin palkkaeroihin. Equal pacE -tulosraportti lisää organisaatioiden palkkarakenteiden läpinäkyvyyttä ja se voidaan sisällyttää työpaikkojen tasa-arvosuunnitelmaan. Tulosraportti auttaa yrityksiä houkuttelemaan osaajia ja sitouttamaan heitä sukupuolesta riippumatta, ja siten edistää sukupuoltenvälisten palkkaerojen kaventamista.

loppuraportti_fi_equal pacE 

Hankkeen loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa järjestettiin kuusi kahden viikon mittaista kurssia työttömille, yli 50-vuotiaille korkeasti koulutetuille naisille pääkaupunkiseudulla.  Koulutus järjestettiin 10 hengen pienryhmissä. Yksi koulutusjakso kesti kolme viikkoa  ja se sisälsi yhteensä 60 tuntia opetusta ja 6 tuntia etäopetusta. Koulutuksen ensimmäisellä viikolla kerrattiin Excell taidot ja opittiin hallitsemaan equal pacE -verkkotyökalun, tulosraportoinnin ja -tulosanalyysin teoriaopetuksen ja harjoitustöiden avulla.  toisella viikolla koulutettavat harjoittelivat itsenäisesti verkkotyökalun käyttöä.Kolmannella viikolla koulutettavat tutustuivat tasa-arvon yleiseen viitekehykseen, tasa-arvolakiin sekä sen vaatimaan henkilöstön tasa-arvosuunnitelmaan ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan. Koulutettavat saivat tiedolliset valmiudet yrittäjyyden eri muodoista. Kolmannen viikon lopussa koulutettavat perehtyivät osaamisensa markkinointiin ja saivat pedagogiset valmiudet equal pacE -verkko-työkalun käytön opettamiseen.

Equal pacE on ilmainen verkkotyökalu, jolla voidaan analysoida organisaatioiden palkkarakenteita. Equal pacE on osa Euroopan unionin rahoittamaa PROGRESS ohjelmaa. Equal pacE on suunniteltu tunnistamaan koulutuksen, vakituisen työsopimuksen keston, työkokemuksen, työpaikan tehtävien haastavuuden ja työntekijän esimiesaseman vaikutukset sukupuolten välisiin palkkaeroihin. Työkalu on tarkoitettu tasa-arvosuunnitelman palkkakartoituksen tekemiseen.

Hankkeen tavoitteena oli järjestää 8 kurssia ja kouluttaa 80 naista. Hankkeessa toteutui kuusi kurssia. Osallistujien rekrytointi oli haasteellista, sosiaalinen media ja sähköiset viestit eivät tavoittaneet potentiaalisia osallistujia.  Lehti-ilmoituksilla  ja osallistujien hyvällä palautteella saimme kursseille 42 osallistujaa, joista 39 suoritti kurssin loppuun.

Palaute kurssista oli kiitettävää, ryhmissä koettiin tärkeäksi kokemusten vaihto ja vertaistuki.

Neljäsosa osallistujista ilmoitti ryhtyvänsä työnhakuun ja osa suunnitteli yrityksen perustamista. Helsingin kaupungilta saimme vuodelle 2017 toiminta-avustusta helsinkiläisten osallistujien henkilökohtaiseen ura-ohjaukseen.

Hankkeessa on lisätty equal pacE –verkkotyökalun tunnettavuutta Suomessa liiton lehden, verkostojen, verkkoviestinnän sekä sosiaalisen median avulla.

Hanke on ollut Naisjärjestöjen keskusliiton 100-Tasa-arvotekoa hankkeessa Suomen liike- ja virkanaisten liiton Tasa-arvoteko.