Equal pacE -hanke

Equal pacE -hanke

Työttömästä Equal pacE -ammattilaiseksi on BPW Finlandin kaksivuotinen Euroopan sosiaalirahaston rahoittama koulutushanke ajalla 1.8.2016-31.7.2018. Hankkeen tavoitteena on työttömien tai työttömyysuhan alla olevien yli 50-vuotiaitten korkeasti koulutettujen naisten työllistymisen edistäminen uudelleenkoulutuksen avulla. Koulutus on kurssimuotoista ja maksutonta.

Equal pacE -kurssit

Kursseilla:

  • opitaan Excel ja uusi Equal pacE palkka-analyysiohjelma
  • saadaan tietoa tasa-arvolaista ja palkkatasa-arvosta
  • saadaan tietoa yrittäjyyden eri muodoista
  • opitaan markkinoimaan omaa osaamista
  • opitaan kouluttajan pedagogisia taitoja

Lisätietoja antaa puheenjohtaja Eeva Peltonen, 050 4363940 tai president(at)bpw-finland.fi.

Hankkeen ohjausryhmä

Hankkeen tukena on asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä, jonka jäseniä ovat:

  • Eeva Peltonen, puheenjohtaja, BPW Finland, ohjausryhmän puheenjohtaja
  • Pirjo Halinen, rakennerahastoasiantuntija, Hämeen ELY-keskus, ohjausryhmän asiantuntija
  • Susanna Heikkinen, yrittäjä, Creasome, sosiaaliseen mediaan erikoistunut viestintätoimisto
  • Mervi Salokannel, asiantuntija, Uudenmaan TE-toimisto
  • Heli Urnberg, ura- ja työnhakuvalmentaja, Amiedu

Equal pacE -verkkotyökalu

Equal pacE on yhteiseurooppalainen verkkotyökalu, jolla voidaan analysoida yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioiden palkkarakenteita. Se tunnistaa koulutuksen, työsopimuksen keston, työkokemuksen ja tehtävien haastavuuden vaikutukset naisten ja miesten välisiin palkkaeroihin. Equal pacE -tulosraportti lisää organisaatioiden palkkarakenteiden läpinäkyvyyttä ja se voidaan sisällyttää työpaikkojen tasa-arvosuunnitelmaan. Tulosraportti auttaa yrityksiä houkuttelemaan osaajia ja sitouttamaan heitä sukupuolesta riippumatta, ja siten edistää sukupuoltenvälisten palkkaerojen kaventamista.