Equal Pay Day

Equal Pay Day

Eri puolella Eurooppaa vuosittain vietettävä Equal Pay Day – samapalkkapäivä – on symbolinen päivä, jonka tarkoituksena on lisätä tietoisuutta naisten ja miesten välisistä palkkaeroista.

Naisten palkkapäivä

BPW Finland osallistuu myös vuosittain yhdessä muitten naisjärjestöjen ja poliittisten järjestöjen kanssa naisten palkkapäivän tempauksiin eri puolella Suomea. Suomessa naisten palkkapäivää vietetään vuosittain loppusyksystä sinä päivänä, jolloin naisten palkat suhteessa miesten palkkoihin on kyseiseltä vuodelta maksettu. Vuonna 2016 naisten palkka oli keskimäärin 83,3 % miesten palkoista.

Kansainvälinen naisten päivä

Kansainvälistä naistenpäivää vietetään 8. maaliskuuta. BPW Finland ja sen paikallisyhdistykset muistuttavat postikorttikampanjallaan pääministeriä ja kansanedustajia samapalkkaisuudesta.