Tuulikki Juuselan muistolle

Kunniapuheenjohtajamme Tuulikki Juusela on siirtynyt ajasta ikuisuuteen 6.5.2022.

Tuulikki Juusela syntyi Huittisissa 1940. Valmistuttuaan valtiotieteen kandidaatiksi Helsingin yliopistosta hän toimi mm. Tilastokeskuksessa, Sosiaali- ja terveysministeriössä ja Suomen Kunnallisliitossa. Työturvallisuuskeskuksen asiamiehenä hän oli 1975 – 1985 ha Terveyskasvatuksenkeskuksen toiminnan-johtajana 1985 – 1989, minkä jälkeen hän ryhtyi itsenäiseksi yrittäjäksi, koulutus- ja viestintäkonsultiksi. Hänellä oli Vääksyssä Aniankeskuksessa Wanhat Unelmat -liike.

Tuulikki vaikutti BPW-toiminnassa yhdistyksissämme, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti viiden vuosikymmenen ajan. Hän oli vahva ja määrätietoinen tasa-arvon puolesta puhuja ja laaja-alainen yhteiskunnallinen vaikuttaja

Helsingin liike- ja virkanaisten yhdistykseen hän liittyi jo 1970-luvun alkupuolella. . Pian Tuulikki valittiin Helsingin yhdistyksen hallitukseen, jonka jäsenenä hän oli 1975-1978 ja 1980-1981 ja puheenjohtajana 1982-1983. Tuulikin johtamassa juhlatoimikunnassa valmisteltiin yhdistyksen 50-vuotisjuhla, jota vietettiin Ritarihuoneella vuonna 1981. Tuohon aikaan Helsingin yhdistykseen kuului yli 200 jäsentä ja sen toiminta oli monipuolista. Tuulikki innovoi ja järjesti erilaisia tutustumiskäyntejä, paneelikeskusteluja ja kulttuuritilaisuuksia jäsenistölle yhteistyössä muun hallituksen kanssa.

Aktiivinen ja hyvin verkostoitunut Tuulikki valittiin liiton puheenjohtajaksi kaudelle 1984-1986.

Tuulikki Juusela vaali yhteistyötä myös kansallisen liittomme suuntaan. Hän edusti yhdistystämme lukuisissa liiton kevät- ja syyskokouksissa. Aktiivinen ja hyvin verkostoitunut Tuulikki valittiin liiton puheenjohtajaksi kaudelle 1984-1986.

Kansainvälisen liiton, BPW Internationalin puheenjohtajana Juusela oli kaksi kautta, 1985 – 1989. Hän oli 14. kansainvälisen liiton puheenjohtaja ja iältään järjestön nuorin tässä tehtävässä. Juuselan puheenjohtajakautena aloitettiin YCW eli Young Career Women –toiminta, jota kutsutaan nykyään Young BPW:ksi. .

Hän perusti Suomen liike- ja virakanaistenliittoon Tuulikki Juuselan -rahaston, josta myönnettiin apurahoja nuorten jäsenten kansainväliseen toimintaan. Varoja kerättiin mm. hänen lahjoittamillaan arpajaispalkinto tauluillaan vuosikokouksissa.

Kansainvälinen avustustyö oli Juuselalle tärkeää. Se näkyi lukuisina artikkeleina BPW Finlandin jäsenlehdessä Livykissä. Aiheet koskettelivat mm. kehitysmaita, naisten ja lasten asemaa, pakolaisiin liittyviä ongelmia, YK:n ja sen alajärjestöjen toimintaa.

BPW Finland oli aktiivisesti mukana kansainvälisen liiton Five O -projektissa vuosina 1987–1993. Projektin avulla ja lahjoitusten turvin rakennettiin sairaanhoitokoulu La Paziin, Meksikoon. Kiitoksena BPW Finlandin jäsenten suuresta työstä koulun kirjasto on nimetty Finland Libraryksi.

Helsingin yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi Tuulikki Juusela nimitettiin vuonna 2001 sekä liiton kunniajäseneksi 1989 ja kunniapuheenjohtajaksi 2011.

Tuulikilla on ollut keskeinen rooli BPW-toiminnan kehittämiseen paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Hän oli rohkea ja vahva tasa-arvon puolesta puhuja. Tuulikin vaikutus ja saavutukset näkyvät pitkään BPW-toiminnassa. Moni yhdistyksemme jäsen menetti Tuulikin poismenon myötä pitkäaikaisen hyvän ystävän. Elämään jäävät kuitenkin monet mukavat muistot Tuulikista vuosikymmenten varrelta.

Kun Helsingin yhdistyksen jäsen Hilkka Kallio kirjoitti Naisten Ääni -sarjaan Tuulikin tarinan, evästi Tuulikki liike- ja virkanaisia seuraavasti:
”Verkottukaa, kunnioittakaa erilaisuutta, keskittykää tärkeisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin, tukekaa nuoria naisia ja huolehtikaa yhdistyksen ja liiton tulevaisuudesta. Historia on mitä on, vain tulevaisuuteen voi vaikuttaa ja tulevaisuudesta on kannettava vastuuta.”

Tuulikki Juuselan viisaat sanat tulevat olemaan kantavana voimana yhdistyksiemme ja liiton toiminnassa.

Kiitollisena siitä, että olemme saaneet kulkea Tuulikin kanssa osan yhteistä matkaa tasa-arvoisen ja oikeudenmukaisen maailman puolesta