Vuoden nainen 2006 Anne Linnonmaa

Toimitusjohtaja Anne Linnonmaa on valittu Vuoden naiseksi 2006. Valinta julkistettiin Suomen liike- ja virkanaisten liiton kevätkokouspäivillä Helsingissä 22. huhtikuuta, liiton juhliessa 60-vuotista taivaltaan Linnonmaan yritys on tullut tunnetuksi laadukkaista ekologisista puuvillaneuleistaan, ja Anne Linnonmaa henkilönä kannanotoistaan vanhemmuuden kustannusten oikeudenmukaisemmasta jakamisesta.Vuonna 2006 oli vuorossa liikenaisen valinta Vuoden naiseksi.

Valmistuttuaan Taideteollisen korkeakoulun vaatetussuunnittelun osastolta v. 1977 hän on toiminut suunnittelijana useissa koti- ja ulkomaisissa yrityksissä. Hän perusti omaa neulemallistoaan markkinoivan yrityksensä v.1991. Anne Linnonmaan neuletehdas sijaitsee Mikkelissä ja myyntikonttori Helsingissä. Anne Linnonmaan liikeyrityksestä on 15 vuodessa kasvanut omaleimainen, merkittävä, tunnettu ja tunnustettu ekologisten neulevaatteiden valmistaja. Anne Linnonmaa toteuttaa yritystoiminnassaan eettistä ja yhteiskuntavastuun kantavaa ajattelua. Hänen yrityksensä vaatemallistossa käytetään biologisesti viljeltyä puuvillaa. Materiaali on sataprosenttisesti tuotettu Perussa, biologisesti viljellystä puuvillasta, joka tulee perulaisilla perheviljelmiltä. Perheet saavat materiaalista 25 % paremman korvauksen verrattuna tehoviljeltyyn puuvillaan. Se on tärkeätä alueella, jossa kokaiinin ja tupakan viljely ovat houkuttelevia vaihtoehtoja. Anne Linnonmaan liiketoiminta antaa siis työtä ja toimeentuloa suomalaisten lisäksi myös vähemmän kehittyneiden maiden ihmisille. Anne Linnonmaa on oivaltanut yhdistää liiketoiminnassaan designiin ja hinta-laatu -suhteeseen ekologisuuden merkityksen paitsi arvona sinänsä, myös eräänä menestyvän liiketoiminnan megatrendinä ja edellytyksenä.

Anne Linnonmaa ei ole ainoastaan tavoitetietoinen liikenainen. Hän haluaa ja uskaltaa ottaa rohkeasti kantaa myös yhteiskunnallisiin epäkohtiin. Naisvaltaisen alan työllistäjänä hän on näkyvästi ja monilla foorumeilla tuonut esiin sen räikeän epäoikeudenmukaisuuden, että työnantajista vain äitien työnantajat joutuvat maksamaan vanhemmuudesta aiheutuvat kustannukset. Tämä rasittaa naisvaltaisten alojen työnantajia sekä yritysmaailmassa että julkisessa hallinnossa. Lisäksi vanhemmuuden kustannusten sälyttäminen yksin äitien työnantajille vaikuttaa monella tavalla naisten urakehitykseen ja asemaan työmarkkinoilla. Suomen liike- ja virkanaisten liitto on kiinnittänyt samaan asiaan huomiota syksyn 2005 kannanotossaan.

Suomen liike- ja virkanaisten liitto, BPW Finland katsoo, että edistyksellisenä ja yhteiskunnallisesti kantaa ottavana liikenaisena ja mielipidevaikuttajana Anne Linnonmaan valitseminen Vuoden naiseksi 2006 tukee erinomaisesti kolmivuotiskautemme teemaa Johtajuuden uudet ulottuvuudet.