Vuoden Nainen 2007 Pauliine Koskelo

Korkeimman oikeuden presidentti Pauliine Koskelo valittiin Vuoden naiseksi 2007. Valinta julkistettiin Suomen liike- ja virkanaisten liiton kevätkokouspäivillä Vierumäellä 21. huhtikuuta. Vuonna 2007 oli vuorossa virkanaisen valinta Vuoden naiseksi.

Pauliine Koskelo on ajankohtainen valinta Vuoden naiseksi vuonna 2007. Hänet valittiin ensimmäisenä naisena Korkeimman oikeuden presidentiksi vuoden 2006 alusta alkaen. Virassaan Koskelo on roolimallina, rohkaisuna ja esimerkkinä nuorille tytöille: ”Halusin vaativia ja tärkeitä töitä, joilla on tulevaisuuden kannalta merkitystä.” (Unifem 1/2006)

Pauliine Koskelo on osallistunut aktiivisesti oikeuspoliittiseen keskusteluun Suomessa. Hän on myös esiintynyt puhujana naisten asemaan liittyvissä tilaisuuksissa. Esimerkiksi Naisjärjestöjen Keskusliiton järjestämässä näyttelyssä Helsingin Jugendsalissa syksyllä 2006 Koskelo puhui aiheesta: ”Onko tämä mahdollinen yhtälö: yhdistää naisjohtajana toimiminen, työ ja perhe sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen”.

Helsingin Sanomat kartoitti vuonna 2006 yli 80 julkista virastoa, laitosta, liikelaitosta ja vastaavaa työyhteisöä. Yhteensä niiden johdosta löytyi 15 naista, joista yksi Pauliine Koskelo on.

Pauliine Koskelo on ollut 15 vuotta oikeusministeriössä lainvalmistelutehtävissä (1980–1995), valmistelutehtävät koskivat etupäässä sopimus- ja kauppaoikeudellista lainsäädäntöä. Hän on ollut myös Suomen edustajana eri tavoin mukana kansainvälisessä lainsäädäntöalan yhteistyössä pohjoismaisella tasolla sekä eräiden kansainvälisten järjestöjen puitteissa (UNIDROIT, YK:n kauppaoikeuden toimikunta UNCITRAL) sekä ETA-sopimuksen valmisteluun liittyvissä tehtävissä ja sittemmin eräissä EU:n lainsäädäntöhankkeissa. Vuonna 1995 hän siirtyi toisenlaisiin kuvioihin eli Euroopan Investointipankin oikeudelliselle osastolle Luxemburgiin, missä oli yksikönjohtajana, apulaisjohtajana ja johtajana. Luxemburgissa hän asui perheineen viisi vuotta. Sieltä hän tuli takaisin Suomeen ja korkeimpaan oikeuteen jäseneksi, vuoden 2006 alusta lukien Pauliine Koskelo on ollut KKO:n presidentin virassa. Hän on myös tuomarinvalintalautakunnan puheenjohtaja.

Suomen liike- ja virkanaisten liitto, BPW Finland katsoo, että edistyksellisenä ja yhteiskunnallisesti kantaa ottavana virkanaisena ja mielipidevaikuttajana Pauliine Koskelon valitseminen Vuoden naiseksi 2007 tukee erinomaisesti kolmivuotiskautemme teemaa Johtamisen uudet ulottuvuudet.