Vuoden nainen 2008 Sirkka-Liisa Kivelä

Ylilääkäri, professori Sirkka-Liisa Kivelä valittiin Vuoden naiseksi 2008. Valinta julkistettiin Suomen liike- ja virkanaisten liiton kevätkokouspäivillä Tukholmassa 19. huhtikuuta.

Sirkka-Liisa Kivelä toimii Turun yliopistossa yleislääketieteen professorina ja ylilääkärinä Turun yliopistollisen keskussairaalan yleislääketieteen yksikössä. Sirkka-Liisa Kivelä on julkaissut yli 400 tieteellistä alkuperäisjulkaisua. Hän on julkaissut lukuisia yleistajuisia ja oppikirja-artikkeleita sekä oppikirjan. Hänen tieteellinen toimintansa on ollut ja on vilkasta, ulottuen tutkimustyön tekemisestä, tieteellisten julkaisujen laatimisesta, väitöskirjojen ohjauksesta ja vastaväittelijänä toimimisesta asiantuntijarooleihin monissa sekä kotimaisissa että ulkomaisissa yhteyksissä. Sirkka-Liisa Kivelä on saanut tunnustusta tieteellisestä toiminnastaan erilaisin apurahoin sekä kunnia- ja tunnustuspalkinnoin. Sirkka-Liisa Kivelän tieteellisen työn aihepiirit ovat kattaneet varsin monipuolisesti vanhustenhoidon ja hyvinvoinnin alueen eri näkökulmista.

Paitsi puhtaasti tieteentekijänä, Sirkka-Liisa Kivelä on tullut tunnetuksi erityisesti toimimisestaan asiantuntijana vanhustenhoidosta käydyssä julkisessa keskustelussa. Hän on toiminut jo pitkään Suomessa vanhusten laadukkaan hoidon puolestapuhujana ja vanhustenhoidon epäkohtien rohkeana esille tuojana. Hänellä on kyky esittää asiansa ymmärrettävästi ja tilanteeseen sopivasti riippumatta siitä, koostuuko yleisö tieteellisestä yhteisöstä, poliitikoista ja päättäjistä tai kansan syvistä riveistä. Viimeisimpänä suurena työrupeamana Sirkka-Liisa Kivelä on valmistellut Sosiaali- ja terveysministeriölle selvityksen vanhusten hoidon kehittämisestä Suomessa. Selvityksessä Sirkka-Liisa Kivelä tuo esille rohkeasti vanhusten hoidon tilan ja toimeksiantonsa mukaisesti hän on kirjoittanut selvitykseen ehdotukset toimenpiteistä, joiden avulla vanhusten hoitotyötä ja lääketieteellistä hoitoa voidaan kehittää vastaamaan uusinta tutkimustietoa. Nämä toimenpiteet liittyvät niin terveydenhuoltohenkilökunnan koulutukseen, lääkehoitojen sekä lääkkeettömien hoitojen mahdollisimman hyvään toteutukseen kuin lääkehaittojen ehkäisyyn.

Suomen liike- ja virkanaisten liitto, BPW Finland katsoo, että Sirkka-Liisa Kivelä on osaltaan viemässä eteenpäin tärkeätä asiaa tavalla, joka saa kiitosta niin päättäjiltä kuin asiantuntijoiltakin, puhumattakaan kansalaisista, joita useampia nämä kysymykset koskettavat kovasti läheltä.