Vuoden nainen 2009 Eva Biaudet

ETYJ:n virkamies Eva Biaudet valittiin Vuoden naiseksi 2009. Valinta julkistettiin Suomen liike- ja virkanaisten liiton kevätkokouspäivillä Porissa 18. huhtikuuta. Vuonna 2009 oli vuorossa yhteiskunnallisen vaikuttajan valinta Vuoden naiseksi.

Eva Biaudet on ajankohtainen valinta Vuoden naiseksi vuonna 2009. Poliitikkona hän on pitkäjänteisesti ja määrätietoisesti toiminut yhteiskunnallisena vaikuttajana niin kansainvälisellä tasolla kuin kotimaassa valtakunnallisella ja paikallistasolla. Biaudet´n pitkäaikainen kiinnostuksen kohde, tasa-arvo, naisten ja lasten asema, maahanmuuttajat ja muut vähemmistöryhmät sekä erityisesti ihmiskauppaan liittyvät kysymykset ovat hyvin ajankohtaisia ja koskettavat globaalisti kaikkia ihmisiä.

Etyj kuuluu maailman johtaviin toimijoihin ihmiskaupan vastaisessa työssä, ja ihmiskauppa onkin ollut yksi Suomen prioriteeteista vuodenvaihteessa 2008 loppuneelle Etyjin puheenjohtajuuskaudelle. Biaudet’n pestiin kuuluu paitsi vaikuttaa Etyj-maiden hallituksiin myös edustaa järjestöä Euroopan neuvoston ja YK:n suuntaan ihmiskaupan vastaisessa työssä. Etyj panostaa nykyään vahvasti juuri ihmiskaupan vastustamiseen, joten ihmiskaupan vastaisen erityisedustajan virka on järjestössä varsin keskeinen.

Ihmiskauppa kohdistuu naisiin, lapsiin ja vähemmistökansallisuuksiin. Ihmiskauppaa esiintyy kaikkialla maailmassa, eikä Eurooppa tai Suomi ole siitä vapaita. Ihmiskauppaa vastustavana Biaudet haluaa puuttua sen kaikkiin alueisiin, suojella erityisesti lapsia prostituutiolta ja pakkotyöltä, taata vähemmistökansallisuuksille tasavertaiset olot sekä torjua ihmiskauppaan liittyvää rikollisuutta.

Yhteiskunnallisena korkean tason vaikuttajana Biaudet tiedostaa hyvin sen, että lainsäädäntö ja viranomaisvalvonta ovat vain osa ihmiskauppaa vastustavaa työtä.

Suomen liike- ja virkanaisten liitto, BPW Finland katsoo, että edistyksellisenä ja yhteiskunnallisesti kantaa ottavana virkanaisena ja mielipidevaikuttajana Eva Biaudet´n valitseminen Vuoden naiseksi 2009 tukee erinomaisesti liittomme pyrkimyksiä naisten aseman parantamiseksi kaikkialla maailmassa.