Vuoden nainen 2018 on akatemiaprofessori Johanna Niemi

Akatemiaprofessori Johanna Niemi on valittu Vuoden naiseksi. Suomen liike- ja virkanaisten liitto valitsi Vuoden naisen kevätkokouksessaan Kouvolassa 22.4.2018.

Johanna Niemi valmistui oikeustieteen kandidaatiksi Helsingin yliopistosta vuonna 1982, varatuomariksi hän auskultoi Rovaniemellä ja  oikeustieteen tohtoriksi  hän väitteli Helsingin yliopistossa 1995.

Vuonna 2014 Johanna Niemi sai Turun yliopiston prosessioikeuden professuurin. Samana vuonna Suomen Akatemia myönsi hänelle viisivuotisen Minna Canth –akatemiaprofessuurin.

Niemen tutkimushankkeen lähtökohtana ovat muutokset käsityksissä sukupuolesta ja sen merkityksestä. Erityisesti nuoret aikuiset toimivat ympäristössä, jossa elämänvalintoihin kohdistuu sukupuoleen sidonnaisia ja ristiriitaisia odotuksia. Hän tutkii miten muutos käsityksissä sukupuolesta näkyy oikeudessa ja sen tutkimuksessa ja miten sukupuoli on mukana perinteisesti miesvaltaisella rikostutkinnan alalla.

Niemi on onnistunut tuomaan sukupuolinäkökulman osaksi oikeustieteellistä tutkimusta ja pitänyt esillä mm Suomen sitoutumista Istanbulin sopimukseen. Suomelta puuttuu Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen peräänkuuluttama systemaattinen ohjelma naisiin kohdistuvan väkivallan torjujana. Tätä teemaa Johanna Niemi haluaa pitää esillä Minna Canth professorina.

Tutkimusprofessuurissaan Niemi on muun muassa yhdessä Heini Kainulaisen ja Päivi Honkatukian kanssa toimittanut kirjan Sukupuolistunut väkivalta: Sosiaalinen ja oikeudellinen ongelma (2017).  Sukupuolen ja oikeuden tematiikkaa hän on käsitellyt aiemmin kirjassaan Rikosprosessi ja parisuhde-väkivalta.