Vuosikokouksen kannanotto: Tasa-arvo: Nainen – Mies – Kone

Työelämä on vahvassa mullistuksessa. Automaatio, robotiikka ja konenäkö ovat voimakkaasti kasvavia kehitysalueita, jotka tarjoavat suuria mahdollisuuksia lisätä tuotantotehokkuutta sekä vähentää työn kuormittavuutta. Tätä automaatiota on jo pidempää aikaa käytetty esimerkiksi tehdastuotannossa.

Nyt ohjelmistorobotiikka on siirtynyt myös toimisto ja palvelualoille. Tekoäly ei korvaa ihmisiä, vaan toimii apuna toistuvien ja säännönmukaisten datankäsittelyyn liittyvien tehtävien parissa, vapauttaen työntekijöiden aikaa vaativimpiin tehtäviin, kuten asiakaspalveluun sekä osaamisen kehittämiseen. Samalla se myös vähentää prosesseihin kuluvaa aikaa ja kustannuksia.

Työvoima on kallista, joten siirrytään myös enemmän ja enemmän palveluntuottamisesta tee-se-itse-palveluun, jossa asiakas kommunikoi suoraan tekoälyn kanssa. Tätä trendiä nähdään asioidessamme pankin, vakuutusyhtiön tai postin kanssa. Pitää vastata oikeisiin kysymyksiin, oikeilla sanoilla, painaa oikeita nappeja, identifioitua sähköisesti ja hakea tietoa verkosta. Veroilmoituskin tulee jättää sähköisesti, jotta virkailija ei tarvitsisi tietoja käsitellä.

Jopa kaupan kassat korvataan itsepalvelu-kassoilla jossa teet kaiken työn itse. Onko robotit korvaamassa ihmistä, ja miten voimme varmistaa ettei ihminen jää koneiden jalkoihin?

Tekoäly on juuri niin älykäs kun se on ohjelmoitu olemaan

Kun tekoälystä halutaan saada tehot irti, kannattaa koko organisaatio ottaa mukaan sen kehitykseen. Parhaat innovaatiot syntyvät eri alojen asiantuntijoiden yhteistyönä ja silloin, kun kaikkien osaaminen on riittävällä tasolla. Tulevaisuudessa on myös tärkeää kouluttaa uusia koneälyasiantuntijoita ja perehdyttää jokaista työntekijää ymmärtämään tekoälyjärjestelmien mahdollisuudet, rajoitteet ja toimintaperiaatteet.

Kun tekoäly tekee rutiinityöt voi ihminen keskittyä omiin vahvuuksiin eli luovaa ja kriittistä ajattelua vaativiin työtehtäviin.

Vanha osaaminen ja tekeminen saattaa menettää arvonsa kun työtehtävät ja toimintatavat muuttuvat. Erityisesti vanhempi väestö, joka ei ole kasvanut tietotekniikan ympäröimänä voi kokea uudet tekniset apuvälineet ja toimintatavat erittäin hankaliksi. Jotta myös he saisivat palvelua ja tukea, tarvitaan ehdottomasti kehittyvää älykästä tekoälyä.

BPW Finland – Business and Professional Women Finland ry kannattaa tasa-arvoa ja kannustaa niin naisia kun miehiäkin haastamaan itsensä, kehittämään osaamistaan, kouluttautumaan ja rohkeasti ottamaan seuraavan askeleen automaation ja tekoälyn uuteen maailmaan, varmistaakseen että tekoäly palvelee ihmistä, ei ihminen tekoälyä.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Anneli Luoma-Kuikka

email: president@bpw-finland.fi