10th Young BPW Symposium 29.4.2023, Amazon, Brussels, Belgium

11.5.2023

Kymmenes nuorten symposium alkoi tervetuliaissanoilla, jotka lausui BPW Germanyn Julia Clausen, koska Euroopan liiton nuorten edustaja Alice Minuto BPW Italy oli estynyt saapumasta paikalle, saimme häneltä kuitenkin lyhyet videoterveiset. Ensimmäisen alustuksen piti Anna Zimmermann BPW Germany, joka käsitteli motivaatiota kansalaisjärjestöissä toimimisessa. Aihe herätti keskustelua ja se fokusoitiin erityisesti BPW:ssä toimimiseen nuorten näkökulmasta. 


BPW Italian nuorten edustaja Ludovica Zoccali esitteli tämän jälkeen projektia “Crescere che Impresa!” kyseessä on ohjelma, joka inspiroi ja kannustaa 11–14-vuotiaita oppilaita uskomaan itseensä ja ideoihinsa, yrityskasvatuksella ja taloudellisen lukutaidon parantamisella. Joka vuosi yhdellä nuorella, jokaiselta viideltä mantereelta on mahdollisuus päästä seuraamaan YK:n Naisten asemaa käsittelevän toimikunnan istuntoa New Yorkissa maaliskuussa, BPW:n virallisena edustajana. 


Johanna Füten BPW Germany kertoi osallistumisestaan tämän vuoden istuntoon. Lisäksi hän neuvoi miten edustajaksi voi hakea 


Symposiumin pääpuhujana kuultiin Alessia Sebilloa, joka työskentelee Belgian Cease Networkissa, jonka tavoitteena toimia työpaikoilla ilmenevää väkivaltaa vastaan. Sebillon esitelmän otsikko oli: Set the tone – tackling the threat of gender-based violence and harassment at the workplace.  Esityksessä käytetyt esimerkit herättivät kysymyksiä ja keskustelu aiheesta osoitti, että käsitteiden määrittely on tärkeää yhteisen ymmärryksen lisäämiseksi aiheesta.Nadine Lasarzewski BPW Germany piti mielenkiintoisen esitelmän feministisestä ulkopolitiikasta. Hän käsitteli aihetta pitkälti saksalaisesta näkökulmasta, mutta toisaalta teema on vielä varsin uusi monille eri maille, joten sen suhteen ei ole vielä ehtinyt vakiintua mitään suuria linjoja. Taustalla on kuitenkin ajatus, jonka mukaan, kun ulkopolitiikassa huomioidaan naisten oikeudet ja vaikutusmahdollisuudet on mahdollista saavuttaa kestävää kehitystä kaikilla ulkopolitiikan aloilla.