BPW Helsinki

Haluatko vaikuttaa, kehittää ja luoda uusia mahdollisuuksia työelämässä yhdessä muiden naisten kanssa? 

BPW Helsingin verkostossa tapaat kiinnostavia, inspiroivia, asiantuntevia, eri-ikäisiä naisia eri aloilta. BPW Helsinki toimii aktiivisesti, inspiroivasti naisten roolin ja tasa-arvon kehittämiseksi työelämässä ja yhteiskunnassa niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. 

BPW Helsinki kannustaa ja tukee myös nuoria naisia myöntämällä kannustusapurahoja ja stipendejä naistutkijoille ja -opiskelijoille.

BPW Helsinki järjestää tilaisuuksia ajankohtaisista teemoista kuten samapalkkaisuuden, perhevapaauudistuksen ja kestävän kehityksen toteutuksesta sekä tarjoaa virkistäviä verkostoitumisen, vaikuttamisen ja yhdessäolon hetkiä.

Aktiivinen vaikuttaja ja verkostotoimija 
vuodesta 1931, myös kansainvälisesti

BPW Helsingillä on erityinen rooli Suomen BPW-toiminnan historiassa. Suomen ensimmäinen liike- ja virkanaisten yhdistys perustettiin 17.4.1931 Helsinkiin. 

BPW Helsinki toimii yhteistyössä BPW Finlandin ja muiden jäsenyhdistysten kanssa sekä kansainvälisellä tasolla BPW Europen ja BPW Internationalin kanssa.

BPW Helsinki on ollut alusta asti osa kansainvälistä BPW-yhteisöä, johon nykyisin kuuluu naisia yli sadasta eri maasta. Tämä tarjoaa jäsenistölle hienon mahdollisuuden vaikuttamiseen ja verkostoitumiseen ympäri maailman, nykypäivänä entistä helpommin viestintätekniikan kehittyessä. 

BPW Helsingin jäseniä on osallistunut aktiivisesti kansainvälisiin tapahtumiin. Jäsenistöstä löytyy myös kunniakkaasti kansainvälisen liiton presidenttinä ja luottamustehtävissä toimivia.

BPW Helsinki on aktiivisella toiminnalla ja vuorovaikutuksella liike-elämän, järjestöjen ja julkisen sektorin kanssa vahvistanut vuosikymmenien ajan naisten työelämän valmiuksia ja kannustanut urasuunnitteluun ja uralla etenemiseen.

Myös tulevaisuudessa tarvitaan vaikuttamista päättäjiin yhteistyössä samanhenkisten järjestöjen kanssa, valmiuksien kehittämistä ja rentouttavaa, mukavaa yhdessäoloa.

Tervetuloa verkostoitumaan ja kehittämään yhteistyössä niin paikallisella, kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla!

Kuvat: Matti Kantonen - BPW Helsingin ja Suomen BPW-toiminnan 90-vuotisjuhlaseminaarista ja -illallisilta

BPW Helsingin jäsenmaksu 50 euroa, alle 36-vuotiailta 35 euroa.  Vuoden 2023 jäsenmaksu vahvistetaan maaliskuussa 2023 vuosikokouksessa.  

Riitta Rönn, BPW Helsinki, puheenjohtaja

Joitain valopilkkuja tasa-arvon etenemisessä

Tasa-arvo etenee hitaasti, mutta valopilkkujakin näkyvissä. Merkittävin tasa-arvoa edistävä lainsäädäntöuudistus oli elokuun alussa voimaan tullut perhevapaauudistus, josta yhdistyksemme järjesti Yhdessä-webinaarin. 

Lain tavoitteet tasa-arvoisesta vanhemmuudesta edellyttävät asennemuutoksia työpaikoilla ja yleisemminkin yhteiskunnassa.

BPW-toiminnalle tärkeässä palkkatasa-arvotavoitteessa odotukset olivat suuret, kun lausunnolla oli tasa-arvolain muutosta koskeva hallituksen esitys palkkauksen avoimuuden parantamiseksi. Liittomme lausunnossa kannatettiin vahvasti palkka-avoimuuden lisäämistä, koska se voisi vauhdittaa palkkatasa-arvoa. Harmillista, että lakiesitys ei edennyt eduskuntaan tällä vaalikaudella.

Tasa-arvon edistämisessä tarvitaan joukkovoimaa ja järjestöjen yhteistyötä. Kuluneena vuonna yhdistyksemme on tehnyt konkreettista yhteistyötä Vantaan ja Espoon BPW-yhdistysten sekä Akateemisten Naisten ja Eurooppanaisten kanssa. Myös Naisarkkitehtien järjestö Architectan kanssa toteutimme yhteisen tilaisuuden.Kuvateksti:
Ensi vuoden tavoitteissamme tasa-arvon edistämisessä verkostoyhteistyö on keskeisesti mukana, korostaa puheenjohtaja Riitta Rönn.

Hallitus

Riitta Rönn, puheenjohtaja
Eija Åback, varapuheenjohtaja, viestintävastaava
Sirpa Ojala, sihteeri
Tiina Aaltonen, rahastonhoitaja
Päivi Viippola, ad hoc -tehtäviä, jäsenrekisterinhoitaja

Yhdistykselle voi lähettää viestejä osoitteella helsinki.bpw ( a ) gmail.com

Tiedotteet

Tiedostot

BPW Helsingin virallinen nimi: Helsingin liike- ja virkanaisten yhdistys – Yrkeskvinnors förening i Helsingfors – Business and Professional Women Helsinki ry