BPW Helsinki

Haluatko vaikuttaa, kehittää ja luoda uusia mahdollisuuksia työelämässä yhdessä muiden naisten kanssa? 

BPW Helsingin verkostossa tapaat kiinnostavia, inspiroivia, asiantuntevia, eri-ikäisiä naisia eri aloilta. BPW Helsinki toimii aktiivisesti, inspiroivasti naisten roolin ja tasa-arvon kehittämiseksi työelämässä ja yhteiskunnassa niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. 

BPW Helsinki kannustaa ja tukee myös nuoria naisia myöntämällä kannustusapurahoja ja stipendejä naistutkijoille ja -opiskelijoille.

BPW Helsinki järjestää tilaisuuksia ajankohtaisista teemoista kuten samapalkkaisuuden, perhevapaauudistuksen ja kestävän kehityksen toteutuksesta sekä tarjoaa virkistäviä verkostoitumisen, vaikuttamisen ja yhdessäolon hetkiä.

Aktiivinen vaikuttaja ja verkostotoimija 
vuodesta 1931, myös kansainvälisesti

BPW Helsingillä on erityinen rooli Suomen BPW-toiminnan historiassa. Suomen ensimmäinen liike- ja virkanaisten yhdistys perustettiin 17.4.1931 Helsinkiin. 

BPW Helsinki toimii yhteistyössä BPW Finlandin ja muiden jäsenyhdistysten kanssa sekä kansainvälisellä tasolla BPW Europen ja BPW Internationalin kanssa.

BPW Helsinki on ollut alusta asti osa kansainvälistä BPW-yhteisöä, johon nykyisin kuuluu naisia yli sadasta eri maasta. Tämä tarjoaa jäsenistölle hienon mahdollisuuden vaikuttamiseen ja verkostoitumiseen ympäri maailman, nykypäivänä entistä helpommin viestintätekniikan kehittyessä. 

BPW Helsingin jäseniä on osallistunut aktiivisesti kansainvälisiin tapahtumiin. Jäsenistöstä löytyy myös kunniakkaasti kansainvälisen liiton presidenttinä ja luottamustehtävissä toimivia.

BPW Helsinki on aktiivisella toiminnalla ja vuorovaikutuksella liike-elämän, järjestöjen ja julkisen sektorin kanssa vahvistanut vuosikymmenien ajan naisten työelämän valmiuksia ja kannustanut urasuunnitteluun ja uralla etenemiseen.

Myös tulevaisuudessa tarvitaan vaikuttamista päättäjiin yhteistyössä samanhenkisten järjestöjen kanssa, valmiuksien kehittämistä ja rentouttavaa, mukavaa yhdessäoloa.

Tervetuloa verkostoitumaan ja kehittämään yhteistyössä niin paikallisella, kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla!

Kuvat (3 alinta) Matti Kantonen - BPW Helsingin ja Suomen BPW-toiminnan 90-vuotisjuhlaseminaarista ja -illallisilta

BPW Helsingin jäsenmaksu 50 euroa, alle 36-vuotiailta 35 euroa.  

Onnistuneita kohtaamisia

BPW Yhdessä: Massatapahtumien materiaalijalanjäljen pienentäminen 
28.2.2024 Teams
MMM Hilma Leppioja

Hilma on tehnyt pro gradu -tutkielman Flow Festival 2022 -tapahtuman materiaalijalanjäljestä ja jalanjälkilaskentaa. Hän esitteli tutkielmansa tuloksia ja erilaisia toimenpiteitä pienentää festivaalin materiaalijalanjälkeä. Lämmin kiitos Hilmalle kiinnostavasta, asiantuntevasta ja kokonaisuutta valaisevasta esityksestä. Mukavaa, että tilaisuuteen osallistui 16 BPW-jäsentä useasta BPW-paikallisyhdistyksestä. 

Esitysdiat löytyvät netistä

Jouluglögi &  Amos Andersons Hem 27.11.2023
Lämminhenkinen Jouluglögi-tilaisuus Cafe Briossissa ja sen jälkeen opastettu tutustuminen Amos Andersonin kotimuseoon Yrjönkadulla. Paikka tarjoaa oivan mahdollisuuden tutustua 1920-luvulla sisustettuun hohdokkaaseen porvariskotiin taidetta unohtamatta. Koti on entisöity 1920-luvun henkeen ja avattu maaliskuussa 2023. Tilaisuuteen osallistui 18 yhdistyksemme jäsentä.

Ilta Afganistanin naisille 14.11.2023 Hotel Presidentti
Afganistanin naisten oikeuksista ja tilanteesta nykyarjessa sekä Suomen tukemismahdollisuuksista saimme tuoreimpia tietoja BPW Helsingin ja Naisten Pankki Helsingin järjestämässä tilaisuudessa. 

Toivoa ei saa menettää, vaan on tuettava eri keinoin. Vastuu on YK:lla, EU:lla, Suomella ja meillä jokaisella. Synkkyydestä huolimatta toivoa on myös Afganistanin naisilla ja tytöillä. Tärkeää on ammattitaidon ylläpitäminen, jota Suomikin on tukenut hankkeillaan. 

Vierailu Suomen Pankin Rahamuseossa 11.10.2023 
Vierailu ylitti kaikki odotuksemme informaation osalta. Kuulimme erinomaisia, asiantuntevia, mielenkiintoisia esityksiä, jopa huumoriakaan unohtamatta. Digitalisaatioasiantuntija Johanna Schreck puhui maksamisen murroksesta ja digieuron kehittämisestä. Intendentti Jaakko Koskentola piti valaisevan historiesityksen rahan ja talouden kehityksestä sekä Rahamuseon ja Suomen Pankin roolista. Paikalla oli 12 BPW-jäsentä.

Johanna Schrecken esittelydiat

Vuoden nainen 2023 -juhla 28.9.2023 Vantaa
BPW Finlandin nimeämää Vuoden naista 2023, juuri eläköitynyttä  Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljasta juhlistettiin BPW Vantaan järjestämässä iltatilaisuudessa. BPW Finlandin varapuheenjohtaja (BPW Helsingin jäsen) Tea Nordberg toi liiton tervehdyksen juhlaan. Siellä esiintyi myös Vaskivuoren lukion kvartetti. BPW Helsingistä juhlaan osalistui 7 jäsentä.


Vuoden nainen 2023 Ritva Viljanen -juhla kiinnosti laajasti BPW-jäsenten lisäski muita naisjärjestöjä. (Kuva: Susanna Arola)

BPW Helsingin jäsentapaaminen 
25.9.2023 klo 18-19.30 Lutherinkatu 4

Keskusteltiin jäsenhankinnasta vilkkaasti ja innovoivasti Tutustuttiin yhdistyksen vuokraamiin uudistettuihin tiloihin. Lutherinkatu 4:n kellarihuoneisto toimi vuosia yhdistyksemme kokous- ja arkistotilana, kunnes taloyhtiön remontin vuoksi vuokrasopimuksemme päättyi. Remontin valmistuttua saimme vuokrattua pienen varasto/arkistotilan taloyhtiöltä sekä mahdollisuuden käyttää heidän täysin uusia ja toimivia kokoustiloja. 

Esille nousi monia ideoita kehittämiseen. Tilaisuuteen osallistui yhdistyksen 8 jäsentä. Kiitos Tiina Aaltoselle tarjoilun järjestelyistä. (Kuva: Riitta Rönn)

BPW Yhdessä: Verkkokauppayrityksen hiilijalanjäljen laskeminen ja hiilijalanjäljen pienentäminen 
6.9.2023 klo 18-19.30 Teams

BPW Helsingin kannustusapurahan saaja, 
energia- ja ympäristötekniikan insinööri 
Susanna Kajala
Erinomainen esitys ja esiintyjä ajankohtaisesta, tärkeästä aiheesta. Tapahtuman osallistujat halusivat olla tukemassa ja kannustamassa Arcadasta lopputyönsä aiheesta tehnyttä, energia- ja ympäristötekniikan insinööriksi valmistunutta Susannaa. Tilaisuuteen osallistui kaikkiaan 13, osa BPW Vantaalta. 

Esitysdiat on julkaistu tämän nettisivun tiedostoissa.

Hallitus

Riitta Rönn, puheenjohtaja
Eija Åback, varapuheenjohtaja, viestintävastaava
Tiina Aaltonen, rahastonhoitaja
Sirpa Ojala, sihteeri

Yhdistykselle voi lähettää viestejä osoitteella helsinki.bpw( a )gmail.com

Tiedotteet

Tiedostot

BPW Helsingin virallinen nimi: Helsingin liike- ja virkanaisten yhdistys – Yrkeskvinnors förening i Helsingfors – Business and Professional Women Helsinki ry