BPW Helsinki

Haluatko vaikuttaa, kehittää ja luoda uusia mahdollisuuksia työelämässä yhdessä muiden naisten kanssa? 

BPW Helsingin verkostossa tapaat kiinnostavia, inspiroivia, asiantuntevia, eri-ikäisiä naisia eri aloilta. BPW Helsinki toimii aktiivisesti, inspiroivasti naisten roolin ja tasa-arvon kehittämiseksi työelämässä ja yhteiskunnassa niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. 

BPW Helsinki kannustaa ja tukee myös nuoria naisia myöntämällä kannustusapurahoja ja stipendejä naistutkijoille ja -opiskelijoille.

BPW Helsinki järjestää tilaisuuksia ajankohtaisista teemoista kuten samapalkkaisuuden, perhevapaauudistuksen ja kestävän kehityksen toteutuksesta sekä tarjoaa virkistäviä verkostoitumisen, vaikuttamisen ja yhdessäolon hetkiä.

Aktiivinen vaikuttaja ja verkostotoimija 
vuodesta 1931, myös kansainvälisesti

BPW Helsingillä on erityinen rooli Suomen BPW-toiminnan historiassa. Suomen ensimmäinen liike- ja virkanaisten yhdistys perustettiin 17.4.1931 Helsinkiin. 

BPW Helsinki toimii yhteistyössä BPW Finlandin ja muiden jäsenyhdistysten kanssa sekä kansainvälisellä tasolla BPW Europen ja BPW Internationalin kanssa.

BPW Helsinki on ollut alusta asti osa kansainvälistä BPW-yhteisöä, johon nykyisin kuuluu naisia yli sadasta eri maasta. Tämä tarjoaa jäsenistölle hienon mahdollisuuden vaikuttamiseen ja verkostoitumiseen ympäri maailman, nykypäivänä entistä helpommin viestintätekniikan kehittyessä. 

BPW Helsingin jäseniä on osallistunut aktiivisesti kansainvälisiin tapahtumiin. Jäsenistöstä löytyy myös kunniakkaasti kansainvälisen liiton presidenttinä ja luottamustehtävissä toimivia.

BPW Helsinki on aktiivisella toiminnalla ja vuorovaikutuksella liike-elämän, järjestöjen ja julkisen sektorin kanssa vahvistanut vuosikymmenien ajan naisten työelämän valmiuksia ja kannustanut urasuunnitteluun ja uralla etenemiseen.

Myös tulevaisuudessa tarvitaan vaikuttamista päättäjiin yhteistyössä samanhenkisten järjestöjen kanssa, valmiuksien kehittämistä ja rentouttavaa, mukavaa yhdessäoloa.

Tervetuloa verkostoitumaan ja kehittämään yhteistyössä niin paikallisella, kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla!

Kuvat: Matti Kantonen - BPW Helsingin ja Suomen BPW-toiminnan 90-vuotisjuhlaseminaarista ja -illallisilta

BPW Helsingin jäsenmaksu 50 euroa, alle 36-vuotiailta 35 euroa.  

Riitta Rönn, BPW Helsingin puheenjohtaja

Ajatuksiani hallitusohjelman 
tasa-arvotavoitteista

Sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen vaatii hallituksilta systemaattista työtä vaalikaudesta toiseen. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista estäviä ongelmia ja vajetta on korjattava riippumatta siitä, mikä on kulloinkin hallituksen kokoonpano ja ideologinen perusta.

Viime vaalikauden hallitusohjelman tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustavoitteet olivat monilta osin kunnianhimoisia  ja paransivat tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tilannetta monilta osin. Mutta kuten viime vaalikauden tasa-arvo-ohjelman loppuraportista ilmenee niin useita tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kannalta tärkeitä uudistuksia ei saatu toteutetuiksi. Onneksi osa niistä tavoitteista on sisäänrakennettuna myös uudessa Orpon hallituksen ohjelmassa.  On tärkeää, että ne saadaan toteutetuksi tällä vaalikaudella. Näistä mainittakoon rikoslain muuttaminen siltä osin että avioliittoon pakottaminen tunnistettaisiin entistä selvemmin rikostunnusmerkistössä sekä pörssiyhtiöiden hallitusten tasa-arvoa parantava lainsäädäntö. Myös palkkauksen tasa-arvoa edistävä palkka-avoimuus on edelleen ajankohtaista, vaikka se ei sisällykään uuden hallituksen ohjelmaan. Onneksi EU:n lainsäädäntökehityksen kautta voidaan saada parannuksia myös työelämän tasa-arvoon.

Lue lisää


Riitta Rönn, BPW Helsinki, puheenjohtaja

Monipuolinen syksyn ohjelma

Kesän kääntyessä syksyksi vilkastuu myös oman yhdistyksemme toiminta. Kuten tästä jäsentiedotteesta ja uusilta nettisivuiltamme ilmenee, olemme hallituksessa valmistelleet syksylle monipuolisen tapahtumien kokonaisuuden. Valtaosa tapahtumista toteutetaan paikan päällä olevina tilaisuuksina ja joiltain osin etäyhteyksin. Toivottavasti ohjelmasta löytyy jokaiselle jotain kiinnostavaa. Kohteisiin tutustumisen ohella tapahtumissa tärkeää on myös fyysiset kohtaamiset uusien ja konkarijäsenten kesken.

Syksyn tapahtumissa korostuu myös yhteistyö muiden naisjärjestöjen kanssa kuten perinteisessä pääkaupunkiseudun yhteisessä Vuoden Nainen tilaisuudessa ja Naisten Pankin kanssa toteutettavassa Afganistanin naisten oikeuksia koskevassa tilaisuudessa. Yhdessä tehden saamme enemmän aikaan ja samalla tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden ääni kuuluu kauemmaksi.

Syksyn tilaisuudet esitelty Tapahtumat-valikossa!Tärkeää syksyn tapahtumissa myös uusien ja konkarijäsenten kohtaaminen. (Kuva: @satuirene.phography)

Paula Hjelt-Putilin, ansioitunut, arvostettu 
BPW-vaikuttaja

BPW-jäsenyys antaa ja avartaa

Olen iloinen, että olen saanut toimia BPW Helsingin ja sitä kautta BPW Finlandin jäsenenä. Jäsenyys on antanut paljon, olinpa sitten ollut perusjäsenenä tai luottamustehtävissä sekä Helsingin yhdistyksessä että liiton tasolla. Tieto ja näkökulmat naisten ja tyttöjen asemasta ja yhtäläisistä oikeuksista sekä kotimaassa että ulkomailla ovat laajentuneet ja monipuolistuneet.

BPW Helsingin jäsenenä olen päässyt tutustumaan erilaisiin yrityksiin, julkishallinnon yhteisöihin, matka- ja museokohteisiin ja tapahtumiin. Näihin tutustumisiin ei välttämättä olisi ollut mahdollisuutta ilman BPW-jäsenyyttä.

Rikastuttavaa on ollut myös verkostoituminen jäsenkunnan hyvin monenlaisia eri ammattialoja edustavien naisten kanssa, kun jäsenistöön kuuluu sekä toimihenkilöitä, yrittäjiä, freelancereita että viranhaltijoita. BPW-toiminnan kautta olen saanut myös paljon ystäviä ja tärkeitä kontakteja. Helsingin yhdistyksen jäsenenä minulla on ollut mahdollisuus osallistua myös liiton, BPW Finlandin toimintaan ja saada myös liiton kautta tietoa tasa-arvoasioista. Antoisaa on ollut olla yhteistyössä muiden kansalais- ja naisjärjestöjen kanssa. Tärkeäksi olen kokenut myös yhteydenpidon poliittisiin päättäjiin naisille tärkeissä asioissa, kuten ihmiskaupan kitkemisessä sekä vanhempainvapaita koskevissa kysymyksissä. Erilaiset seminaarit ja koulutukset BPW Helsingin ja BPW Finlandin järjestäminä ovat kartuttaneet tietoa. Olen saanut olla mukana erilaisissa työryhmissä ja toimikunnissa, koskien vaikkapa viestintää, henkilövalintoja, liiton kannanottoja ja juhlia.

Todella kiinnostavaa on ollut vierailla BPW Finlandin kokouspäivillä lukuisilla eri paikkakunnilla kauniissa Suomessa. Näin on päässyt tapaamaan myös muiden paikkakuntien liike- ja virkanaisia. Kokouspäivien aikana olen voinut tutustua eri paikkakuntien nähtävyyksiin ja mielenkiintoisiin kohteisiin. Usein kokouskaupunki on järjestänyt osallistujille kaupungintalolla cocktail-tilaisuuden ja mahdollisuuden tavata kaupungin hallituksen tai valtuuston jäsen. Käynti näissä kaupungintaloissa, usein vanhoissa ja hienosti ylläpidetyissä tai moderneissa, ovat olleet minulle myös arkkitehtoninen elämys samoin kuin monet kauniit kirkot, joissa on pidetty BPW Internationalin kynttiläseremonia. Myös kokouspäivien juhlaillalliset ovat olleet kiinnostavissa paikossa, ja niissä on ollut hyvää ohjelmaa. Kannattaa muistaa, että BPW Finlandin kokouspäiville voivat osallistua muutkin jäsenet kuin viralliset edustajat.

BPW-jäsenenä olen voinut osallistua BPW Internationalin ja BPW Europen kongresseihin, olinpa sitten perusjäsen, virallinen valtuutettu, BPW Finlandin varapuheenjohtaja tai puheenjohtaja. Näilläkin kongressipäivillä on virallisten kokousten lisäksi erilaista todella mielenkiintoista oheisohjelmaa kulttuuri- ja musiikkitarjontoineen, juhlaillallisia ja jäähyväisjuhlia (Fare Well Party). Nämä kansainväliset kongressit ja tapahtumat ovat vieneet minut muun muassa Venetsiaan, Pärnuun, Melbourneen, Roomaan, Berliiniin, Luzerniin, Bremeniin, Osnabrückeen, Tukholmaan, México Cityyn, Zürichiin ja tietysti kotikaupunkiini Helsinkiin.

Venetsiassa tapahtumapaikkana oli upea Hotel Excelsior Lidon saarella loistavasti toteutettuine juhlaillallisineen ja Fare Well Party ikivanhassa luostarissa San Giorgio Maggioren saarella. Melbournessa Fare Well Party oli kaupungin eläintarhassa. 

Paula Hjelt-Putilin laajasti ansioitunut BPW-toiminnassa ja tasa-arvoasioihin vaikuttamisessa. Aktiivisuus on tuonut runsaasti myönteisiä, rikastuttavia kokemuksia. Tämän esimerkin toivotaan houkuttelevan myös uusia BPW-jäseniä.

México Cityssä kongressin osallistujat kuljetettiin turvallisuussyistä paikoista toisiin, muun muassa parlamenttiin, vahvojen aseistettujen poliisivartioiden saattelemana. BPW Finlandin valtuuskunta pääsi vierailemaan myös Suomen Meksikon suurlähetystössä. Tukholmassa Ranskan suurlähetystö oli kutsunut BPW-maiden puheenjohtajat vierailulle.

Monien elämyksellisten käyntikohteiden lisäksi kansainväliset kongressit tarjosivat osallistujille seminaareja, muun muassa johtajuudesta ja omien vahvuuksien löytämisestä. Ennen kaikkea arvokasta on ollut myös tutustuminen ja ystävystyminen eri maiden BPW-leideihin, eri kulttuureihin ja naisten asemaan eri maissa. Ja mikä parasta – jokainen BPW-perusjäsen saa osallistua näihin kongresseihin, myös yleiskokoukseen tarkkailijana, vaikka ei olisikaan virallinen valtuutettu.

Kaikkein tärkein ja rikastuttavin ponnistus minulle on ollut BPW Internationalin kongressin hankkiminen Helsinkiin vuodeksi 2011. Se oli pitkäjänteistä toimintaa, jonka aloitin jo ensimmäisenä BPW Finlandin puheenjohtajavuotenani 2003, ja jota sitten edistin liittomme jäsenten kanssa jokaisessa kansainvälisessä tapaamisessa, joissa kävin. BPW Internationalin päätös kongressin järjestämisestä Helsingissä vuonna 2011 tehtiin vuonna 2005 Luzernissa. Kongressihaussa pidin BPW Finlandin kutsupuheenvuoron, ja niin BPW Finland voitti kongressia myös hakeneet BPW Egyptin ja BPW Korean. Vuosien varrella vastasin kaikkiaan kolmen BPW Internationalin eri presidentin vierailusta Suomeen tutustumaan mahdollisiin kongressi- ja juhlapaikkoihin. Oli ilahduttavaa todeta, että BPW Internationalin kongressi Helsingissä onnistui hyvin. Siitä on tullut myönteistä kansainvälistä palautetta vielä vuosia myöhemmin. Suuri kiitos siitä kuuluu myös BPW Finlandin kongressin aikaisille vapaaehtoisille jäsenillemme.

Parasta BPW-toiminnassa on ollut saada uusia ystäviä ja tuttuja eri maista ja eri ammattiryhmistä, tehdä yhteistyötä heidän kanssaan, sekä saada myös lisäosaamista asioiden koordinointiin ja organisointiin. Ja mieltä ilahduttavaa on ollut saada kiitosta toiminnastani.

Gabriela Köhli, 
BPW Club Bern, 
in Helsinki 2023


Dear BPW Helsinki
Happy to share about me and BPW Club Bern!

Who is she who sent an email to ask if someone is interested in a chat? Why Helsinki?

I am Gabriela Köhli, 52 from Bern, Switzerland. I am an Economist and worked as a financial expert in several companies.

While working in Taiwan I also acted as Managing Director. This enlarged my leadership skills and my cultural “fitness”.

Two years ago, a new adventure started: I provide services as Interim Manager.

My challenges: Networking, Self-Marketing, Customer Acquisition. So, I joined BPW in 2022.

Promise to myself: 
If I handle this challenge, I will live in a foreign city for a month every year!

Inspiration was a book: a German journalist lived in 12 cities in one year.

I adapted the concept:

·     4 weeks per year (thanks to remote work) to explore

·     Connect with locals

·     increase energy & ideas

·     in Europe and never been before

In 2023 I flew to Helsinki!

BPW Club Bern

Our Club has almost 200 members. It is open to professional women of all kinds. Companies & associations can also become members.

Engagement

·     Equal Pay Day: Action Day on respective date to inform the public about pay gap: We only stop when Equal Pay Day is 1st of January

·     Mentoring: Tandems of Mentor & Mentee work together to learn

·     Club Life: Main activity is the monthly club event (network, learn & get to know new members)

·     Public Events: Organized for special occasions (2023 National elections)

·     Twinning Ukraine: Partnership of 2 BPW Clubs since 2001. Support of Ukrainian businesswomen

Monthly club event

My BPW journey started with a club event. One of the working groups is responsible for welcoming interested women This helps to connect fast and know different aspects of BPW. In general, 50–70 members attend.

Each time 2 new members hold their introductory lecture and “host” the event: They provide small items as “tickets” to sit at specific tables. This system supports a changing mix of women sitting together which facilitates mingling fast.

The evenings are inspiring. They show the diversity and allow discussions with more substance than “champagne sipping small talk”.

The working group “Events” does a fantastic job creating the program: Be it insights from a crime author, a vegan cheese producer or a specialist for sleep.

For me the combination of networking and learning is the attractiveness of BPW.

What else?

Activities to achieve gender equality in organizations and politics:

·     Collaboration with companies

·     Participation in a commission for equality issues

·     Political Discussions

·     Different formats: Network at Lunch, events for Youngs, dinner events etc.

I will give a lecture about salary negotiation in a lunch event soon. This excites me, financial independence is a favourite topic. However, it makes me a bit nervous.

My roles

I am in the working group for company members. The membership of companies is a favourable concept. The fee provides financial support. The companies can offer their female employees’ participation in a club event (2 free tickets per evening). Each company gets the one-time opportunity to introduce itself.

We are 3 people taking care of existing members and acquire new ones.

In March 2023 I was elected as board member for finance.

My best BPW experience: Being welcomed with open arms into a fantastic group of inspirational women.


Gabriela Köhli from BPW Bern will live in a foreign city for a month every year! When she spent one month this year in Helsinki, she contacted BPW Helsinki
Gabriela met some members of BPW Helsinki during Karonkka diner in Särkälinna
Gabriela thanks you all for spending time with her and giving her unique experiences of Finnish lifestyle.

Challenges

We want to tighten the collaboration with company members to attract new women in executive and/or advisory functions or political institutions who are role models for different career paths and Young’s.

So far our age structure is balanced:

·     90% are from 25–65 (“normal” working age)

·     41% are between 25–49

·     49% are between 50–65

As we all age, staying attractive for young women is an ongoing topic. Presence on social media is crucial and media presence and awareness of BPW are goals.

Meeting with BPW Helsinki

Unforgettable the blind date I had with Riitta underneath the clock of Stockmann and dinner in Särkänlinna. Thank you for that.

A great memory is the visit to Susanna’s office and sharing experiences.

Helsinki – a wrap up

I bought a book called “Happy places in Helsinki” and followed the recommendations:

·     Visit a sauna & jump into the sea

·     Walk through the city, parks, along the coast

·     Go to Oodi to work. I wish we had something comparable here.

I enjoyed the international flair and the cosiness of the city. I am inspired by the Finns who, place a blanket on the grass, meet with friends and have a great time.

My failure: My language teacher Pertti made his best, but learning even a little day-to-day Finnish was extremely difficult.

Putting up my workplace – even on Finnish design – has been a great experience. My expectations have been exceeded.

Thanks to all of you for spending time with me and giving me unique experiences of Finnish lifestyle. It has been a pleasure.

Did you enjoy the article? I would love hearing from you: gabriela@gabriela-koehli.ch / LinkedIn.
Hope to see you soon in Switzerland!Onnistuneita kohtaamisia

Vuoden nainen 2023 -juhla 28.9.2023 Vantaa
BPW Finlandin nimeämää Vuoden naista 2023, juuri eläköitynyttä  Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljasta juhlistettiin BPW Vantaan järjestämässä iltatilaisuudessa. BPW Finlandin varapuheenjohtaja (BPW Helsingin jäsen) Tea Nordberg toi liiton tervehdyksen juhlaan. Siellä esiintyi myös Vaskivuoren lukion kvartetti. BPW Helsingistä juhlaan osalistui 7 jäsentä.

BPW Helsingin jäsen Hilkka Kallio kuvaa tunnelmia:
"Tilaisuus oli mukava, rento ja BPW-ystävien tapaaminen aivan ihanaa. Ritva Viljanen puhui elävästi, humoristisesti ja kuitenkin naisen asemaa virkakunnassa monipuolisesti valottaen. Vuoden nainen 1993, eksegetiikan prof. Raija Sollamo oli myös mukana. Paikalla oli myös muita naisjärjestöjä Vantaalta eli ne yhdistykset, jotka yhdessä viettävät Wähä Joulua aina tammikuussa."

Vuoden nainen 2023 Ritva Viljanen -juhla kiinnosti laajasti BPW-jäsenten lisäski myös Vantaalla toimivia muita naisjärjestöjä. (Kuva: Susanna Arola)

BPW Helsingin jäsentapaaminen 
25.9.2023 klo 18-19.30 Lutherinkatu 4

Keskusteltiin jäsenhankinnasta vilkkaasti ja innovoivasti Tutustuttiin yhdistyksen vuokraamiin uudistettuihin tiloihin. Lutherinkatu 4:n kellarihuoneisto toimi vuosia yhdistyksemme kokous- ja arkistotilana, kunnes taloyhtiön remontin vuoksi vuokrasopimuksemme päättyi. Remontin valmistuttua saimme vuokrattua pienen varasto/arkistotilan taloyhtiöltä sekä mahdollisuuden käyttää heidän täysin uusia ja toimivia kokoustiloja. 

Esille nousi monia ideoita kehittämiseen. Tilaisuuteen osallistui yhdistyksen 8 jäsentä. Kiitos Tiina Aaltoselle tarjoilun järjestelyistä. (Kuva: Riitta Rönn)

BPW Yhdessä: 
Verkkokauppayrityksen hiilijalanjäljen laskeminen ja hiilijalanjäljen pienentäminen 
6.9.2023 klo 18-19.30 Teams

BPW Helsingin kannustusapurahan saaja, 
energia- ja ympäristötekniikan insinööri 
Susanna Kajala

Erinomainen esitys ja esiintyjä ajankohtaisesta, tärkeästä aiheesta. Tapahtuman osallistujat halusivat olla tukemassa ja kannustamassa Arcadasta lopputyönsä aiheesta tehnyttä, energia- ja ympäristötekniikan insinööriksi valmistunutta Susannaa. Tilaisuuteen osallistui kaikkiaan 13, osa BPW Vantaalta. 

Esitysdiat on julkaistu tämän nettisivun tiedostoissa.

Hallitus

Riitta Rönn, puheenjohtaja
Eija Åback, varapuheenjohtaja, viestintävastaava
Tiina Aaltonen, rahastonhoitaja
Susanna Arola, jäsenrekisterinhoitaja
Sirpa Ojala, sihteeri

Yhdistykselle voi lähettää viestejä osoitteella helsinki.bpw( a )gmail.com

Tiedotteet

Tiedostot

BPW Helsingin virallinen nimi: Helsingin liike- ja virkanaisten yhdistys – Yrkeskvinnors förening i Helsingfors – Business and Professional Women Helsinki ry