BPW Helsinki

Haluatko vaikuttaa, kehittää ja luoda uusia mahdollisuuksia työelämässä yhdessä muiden naisten kanssa? 

BPW Helsingin verkostossa tapaat kiinnostavia, inspiroivia, asiantuntevia, eri-ikäisiä naisia eri aloilta. BPW Helsinki toimii aktiivisesti, inspiroivasti naisten roolin ja tasa-arvon kehittämiseksi työelämässä ja yhteiskunnassa niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. 

BPW Helsinki kannustaa ja tukee myös nuoria naisia myöntämällä kannustusapurahoja ja stipendejä naistutkijoille ja -opiskelijoille.

BPW Helsinki järjestää tilaisuuksia ajankohtaisista teemoista kuten samapalkkaisuuden, perhevapaauudistuksen ja kestävän kehityksen toteutuksesta sekä tarjoaa virkistäviä verkostoitumisen, vaikuttamisen ja yhdessäolon hetkiä.

Aktiivinen vaikuttaja ja verkostotoimija 
vuodesta 1931, myös kansainvälisesti

BPW Helsingillä on erityinen rooli Suomen BPW-toiminnan historiassa. Suomen ensimmäinen liike- ja virkanaisten yhdistys perustettiin 17.4.1931 Helsinkiin. 

BPW Helsinki toimii yhteistyössä BPW Finlandin ja muiden jäsenyhdistysten kanssa sekä kansainvälisellä tasolla BPW Europen ja BPW Internationalin kanssa.

BPW Helsinki on ollut alusta asti osa kansainvälistä BPW-yhteisöä, johon nykyisin kuuluu naisia yli sadasta eri maasta. Tämä tarjoaa jäsenistölle hienon mahdollisuuden vaikuttamiseen ja verkostoitumiseen ympäri maailman, nykypäivänä entistä helpommin viestintätekniikan kehittyessä. 

BPW Helsingin jäseniä on osallistunut aktiivisesti kansainvälisiin tapahtumiin. Jäsenistöstä löytyy myös kunniakkaasti kansainvälisen liiton presidenttinä ja luottamustehtävissä toimivia.

BPW Helsinki on aktiivisella toiminnalla ja vuorovaikutuksella liike-elämän, järjestöjen ja julkisen sektorin kanssa vahvistanut vuosikymmenien ajan naisten työelämän valmiuksia ja kannustanut urasuunnitteluun ja uralla etenemiseen.

Myös tulevaisuudessa tarvitaan vaikuttamista päättäjiin yhteistyössä samanhenkisten järjestöjen kanssa, valmiuksien kehittämistä ja rentouttavaa, mukavaa yhdessäoloa.

Tervetuloa verkostoitumaan ja kehittämään yhteistyössä niin paikallisella, kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla!

Kuvat: Matti Kantonen - BPW Helsingin ja Suomen BPW-toiminnan 90-vuotisjuhlaseminaarista ja -illallisilta

BPW Helsingin jäsenmaksu 50 euroa, alle 36-vuotiailta 35 euroa.  

BPW Finlandin uusi
kunniapuheenjohtaja 
Paula Hjelt-Putilin

Laajasti
verkostoitunut 
tasa-arvo-
vaikuttaja

BPW Finlandin uudeksi kunniapuheenjohtajaksi kutsuttiin liiton vuosikokouksessa 2023 BPW-toiminnassa paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla erityisen ansioitunut FM, logonomi, kouluttaja Paula Hjelt-Putilin BPW Helsingin ehdotuksesta. Hän on laajasti verkostoinut tasa-arvoasioiden aktiivinen, arvostettu vaikuttaja.

Paula Hjelt-Putilin liittyi Helsingin liike- ja virkanaisten yhdistykseen 1991. Vuodesta 1992 hän on osallistunut BPW Helsingin virallisena edustajana lukuisiin BPW Finlandin kokouksiin ja muutenkin aktiivisesti liiton toimintaan. Paula Hjelt-Putilin on toiminut BPW Helsingin hallituksen varapuheenjohtajana ja ulkoisesta tiedostuksesta vastaavana 1995–1997 sekä puheenjohtajana 1997–1999.

BPW Finlandin hallituksen varapuheenjohtajana Paula Hjelt-Putilin toimi 2001-2002 sekä liiton puheenjohtajana 2003–2006. Lisäksi hän on ollut lukuisissa liiton toimikunnissa sekä liiton virallisena edustajana monissa BPW Internationalin ja BPW Europen kongresseissa. Paula Hjelt-Putilinin puheenjohtajakaudella RuSuViLiNa eli Ruotsin suomenkielisten virka- ja liikenaisten yhdistys erosi Ruotsin liitosta ja liittyi BPW Finlandiin.

Liiton puheenjohtajana Paula Hjelt-Putilin kirjoitti ja lähetti keskeisille ministereille ja kaikille kansanedustajille vetoomuksen kaikenlaisen ihmiskaupan, erityisesti naisten ja lasten kaupan ja seksiorjuuden ehkäisemiseksi ja torjumiseksi, kuten BPW Internationalin Melbournen kongressissa vuonna 2002 jäsenliittojen edellytettiin tekevän. Paula Hjelt-Putilin osallistui liiton edustajana myös moniin tätä koskeviin seminaareihin.

Liiton puheenjohtajana Paula Hjelt-Putilin toimi myös jäsenlehti LIVYKin päätoimittajana. Hänen ansiotaan oli LIVYKin muuttaminen nelivärilehdeksi, esitemateriaalin uudistaminen sekä BPW Internationalin kongressin hakuprosessi Helsinkiin vuodeksi 2011.

Paula Hjelt-Putilin on ollut useamman kerran liiton vaalitoimikunnan puheenjohtajana ja myös laatimassa ja päivittämässä sekä vaalitoimikunnan että liiton hallituksen toimintaohjeita. Hänen aikanaan liiton pääsihteerin toimenkuva uudistettiin 2003 vastaamaan todellisia, tarpeellisia tehtäviä. Haasteena oli pitkäaikaisen, pidetyn pääsihteerin irtisanoutuminen ja uuden pääsihteerin rekrytointi ja perehdyttäminen.

Paula Hjelt-Putilin on osallistunut BPW Finlandin virallisena edustajana BPW Internationalin kongresseihin: 1996 Venetsia, 2002 Melbourne, 2005 Luzern, 2008 México City, 2011 Helsinki. BPW Europen ja sen presidenttien kongresseissa hän on ollut Suomen liiton virallisena edustajana 2003 Roomassa, 2004 Berliinissä ja 2006 Tukholmassa. Hän osallistui myös Zürichin kongressiin 2016. Lisäksi Paula Hjelt-Putilin on osallistunut Itämeren alueen muutamaan BPW Hansa -vaikuttajaverkoston tilaisuuteen.

Suurin ponnistus oli hankkia BPW Internationalin kongressi Helsinkiin vuodeksi 2011. Prosessi aloitettiin jo 2003 selvitystyöllä pääsihteerin ja Finland Convention Bureaun avustuksella. Samana vuonna kongressin hakeminen vietiin onnistuneesti Suomen liiton kokouksen päätettäväksi. Esite- ja videomateriaalia sekä kongressihakemusta laadittiin ja Helsinkiä lobattiin laajasti kansainvälisen liiton ja Euroopan liittojen tasolla. Luzernissa 2005 BPW Finland voitti äänestyksen kongressin saamiseksi Helsinkiin 2011; kanssakilpailijoina olivat Etelä-Korea ja Egypti. Paula Hjelt-Putilin oli Helsingin kongressin Hostess Planning Committeen jäsen ja Special Advisor vastatessaan muun muassa kongressin Friends and Fellows -tapahtumasta.

BPW Finland myönsi Paulalle hopeisen ansiomerkin 2001 ja kultaisen 2006 liiton 60-vuotisjuhlavuonna sekä standaarin 2021 liiton 90-vuotisjuhlavuonna. Liiton kunniajäseneksi Paula Hjelt-Putilin kutsuttiin 2012.

Paula Hjelt-Putilin toimii aktiivisesti myös eräissä muissa Naisjärjestöjen keskusliiton jäsenyhdistyksissä kuten Suomen yrittäjänaiset ry:ssä ja Eurooppanaiset ry:ssä ja näin hän edistää naisjärjestöjen välistä yhteistyötä. Hän on myös osallistunut virallisena edustajana lukuisia kertoja Naisjärjestöjen keskusliiton vuosikokouksiin ja toiminut myös vuosikokouksen puheenjohtajana.

Paula Hjelt-Putilin on liiton historiassa neljäs kunniapuheenjohtaja. Aikaisemmin ovat olleet

  • 2011–2022 Tuulikki Juusela, VTK, toimitusjohtaja, työyhteisökouluttaja
  • 2000–2010 Helena Kekäläinen, VTM, ekonomi
  • 1985–1999 Anna-Liisa Linkola, kunnallisneuvos.


BPW Finlandin uusi kunniapuheenjohtaja Paula Hjelt-Putilin (vas.) liiton nykyisen puheenjohtaja Anneli Luoma-Kuikan (oik.) kanssa. Nimitys julkistettiin liiton vuosikokouksessa 2023 Iitissä. (Kuva: Mervi Kuvaja / BPW Finland)
BPW Helsinki onnittelee lämpimästi BPW Finlandin uutta kunniapuheenjohtaja Paula Hjelt-Putilinia. Yhdistyksemme onnittelukukat vei Paulalle hallituksemme jäsenasioista vastaava Susanna Arola (oik.). Olemme oppineet tuntemaan Paulan aktiivisena verkostoitujana ja vaikuttajana. (Kuva: Hilkka Kallio)

Riitta Rönn, BPW Helsinki, puheenjohtaja

Yhdistyksen elinvoimaisuus yhteinen asia

Vuosikokouksessamme maaliskuussa tapasimme taas kasvotusten kolmen vuoden etäkokoustamisen jälkeen. Keskustelu oli vilkasta ja saimme uudelle hallitukselle evästystä tämän vuoden toimintaamme. Oli mukava havaita, että yhdistyksemme toiminta nyt ja tulevaisuudessa on yhteinen asiamme.

Hallituksemme kokoonpano uusiutui hieman, kun saimme hallitukseen yhdistyksemme toiminnan hyvin tuntevan Susanna Arolan. Susannan kautta myös yrittäjyyteen liittyvä asiantuntemus vahvistuu hallituksessa. Hän hoitaa jäsenasioita. Hallituksessa jatkavat varapuheenjohtajana ja viestintävastaavana Eija Åback, talousasioista vastaavana Tiina Aaltonen, sihteerinä Sirpa Ojala ja allekirjoittanut puheenjohtajana. Tätä asiantuntevien naisten hallitusta on kunnia saada luotsata.

Yhdistyksen elinvoimaisuuteen ei riitä hyväkään hallitus, vaan tarvitaan vuorovaikutusta jäsenistön kanssa. Tämän vuoden toimintasuunnitelmassa olemme nostaneet kärkeen yhdistyksen kehittämisen ja sen tulevaisuuden turvaamisen. Siinä jokaisen meidän ideat ja ehdotukset ovat tärkeitä. Jäsenhankintakampanjaamme palaamme myöhemmin vuoden edetessä.

Uutta toimintasuunnitelmassamme on digitalisaation parempi hyödyntäminen varsinkin hallituksen toiminnassa. Siirtymällä pöytäkirjojen sähköiseen allekirjoittamiseen säästämme aikaa ja vaivaa, kun voimme luopua vaikkapa vuosikokouksen pöytäkirjan postittamisista. Samoin muistamisissa sähköiset onnittelut ovat nykypäivää.

Vuosikokouksessa hallitus sai pohdittavaksi ehdotuksen yhdistyksen omien korttien painattamisesta. Hallituksen ensimmäisessä kokouksessa päätimme yksimielisesti, että korttien painattaminen ei ole tarkoituksenmukaista ottaen huomioon kortin luomisen ja painattamisen kustannukset sekä kortin vähäinen kysyntä.

Kuten vuosikokouksen aineistoista ilmeni, on yhdistyksemme talous vakaalla pohjalla. Yhdistyksen sijoitukset luovat toiminnallemme vahvan perustan. Vuosikokouksessa hallitusta evästettiin pohtimaan edesmenneen kunniapuheenjohtajan Tuulikki Juuselan rahaston tulevaisuutta ja varain hankintaa siihen. Tätä hallitus valmistelee vuoden aikana, joten palaamme tähän tärkeään asiaan myöhemmin.

Myös tulevien jäsentilaisuuksien suunnittelu aloitettiin heti hallituksen järjestäytymiskokouksessa. Perinteisen kevättapaamisemme kohde on tänä vuonna Didrichsenin taidemuseo Kuusisaaren upeassa merellisessä ympäristössä. Taidenautinnon ohella kohotamme maljan keväälle. Näin jatkamme Flooranpäivän perinnettämme, vaikka tapaamisemme onkin pari päivää Flooranpäivän jälkeen.

Mukavaa yhdessäoloa ja tasa-arvotyötä

Mukavan yhdessäolon lisäksi tavoitteenamme on tarjota jäsenistöllemme myös BPW-toiminnan perustavoitteeseen - sukupuolten tasa-arvon edistämiseen - liittyviä tapahtumia itse toteutettuna tai niin että olemme mukana muiden järjestämissä tilaisuuksissa.

Tasa-arvotyö on tärkeää tälläkin vaalikaudella hallituskokoonpanosta riippumatta, kuten Naisjärjestöjen Keskusliitto viestitti heti eduskuntavaalien jälkeen. Sataa naista ei saatu tälläkään kertaa eduskuntaan erinomaisesta kampanjasta huolimatta, mutta sinällään kampanjalla tuotiin esille tasa-arvon tärkeyttä myös eduskuntatyössä.

Onnittelut sekä viisautta ja yhteistyöhalua kansanedustajille! Vaalit ovat aina kansanvallan mittari. Iloitaan siitä, että demokratia toimii!


Yhdistyksen kehittämiseen ja tulevaisuuden turvaamiseen tärkeitä ovat jokaisen ideat ja ehdotukset sekä vuovaikutus hallituksen ja jäsenistön kesken, korostaa yhdistyksemme puheenjohtaja Riitta Rönn.
Ilo oli tavata kasvokkain vuosikokouksessa kolmen koronavuoden jälkeen. (Kuva: Tiina Aaltonen)
Vuosikokouksessa evästettiin hallitusta pohtimaan edesmenneen kunniapuheenjohtaja Tuulikki Juuselan rahaston tulevaisuutta. (Kuva: Riitta Rönn)
Vuosikokouksen alussa Säästöpankkiryhmän pääekonomisti Henna Mikkonen piti tietoiskun talouden näkymistä kuluttajan näkökulmasta. (Esitysaineistoon linkki Tiedostoissa) (Kuva: Tiina Aaltonen)

Eija Åback, BPW Helsinki, varapuheenjohtaja, viestintävastaava

BPW Finlandin ja yhdistysten nettiuudistus:

Viestitään ja vaikutetaan yhdessä nykypäivän tarpeisiin

Viestintäteknologian hyödyntäminen ja digikehityksen kelkkaan pääseminen ja siinä pysyminen on elinehto myös vapaa-ajan järjestöille. Korona-aika haastoi järjestöjä ajattelemaan ja toimimaan uudella tavalla. Järjestöissä ollaan avoimempia uusille ideoille ja toimintatavoille Järjestödigi-kartoituksen 2022 mukaan. Toivottavasti tämä heijastuu myös BPW-järjestömme digiviestinnän kehittämiseen tulevaisuudessa.

Vaikka BPW-järjestöllä on pitkät perinteet, toimimalla entiseen malliin ei voi jatkua tulevaisuudessa. Kuten järjestöissä yleensäkin, myös BPW-jäsenistön määrä on laskenut ja jopa aktiiviseksi koettu Espoon yhdistys on lopettamassa toimintaansa. Siksi on tärkeää yhdistää voimavarat niin viestinnässä kuin toiminnassakin.

Merkittävää on BPW Finlandin ja sen paikallisyhdistysten yhteisen, uuden nettisivuston julkistaminen vuoden alussa voidaksemme vastata nykypäivän viestinnän haasteisiin ja tarpeisiin. Uudistetulla sivustolla on nähtävissä järjestön koko toimintaympäristö niin paikallisella, kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. Tavoitteena on lisätä järjestömme vaikuttavuutta, näkyvyyttä ja tunnettuisuutta. Se tarjoaa myös mahdollisuuden verkostoyhteistyöhön, yhdessä viestimiseen ja vaikuttamiseen.

Uudella nettisivustolla on nyt jokaisella paikallisyhdistyksellä itsenäisesti ylläpitämät alasivut, joilla yhdistykset esittelevät ja päivittävät toimintaansa ja tapahtumia. Linkit yhdistysten sivuille löytyvät Me-valikosta. BPW Helsingin uusien nettisivujen toivomme palvelevan paremmin niin yhdistyksemme nykyisiä kuin tuleviakin jäseniä.

Nettisivusto toimii liiton ja yhdistysten käyntikorttina. Yhdessä luomme siellä mielikuvaa järjestöstämme. Kaikkien yhdistysten toivotaan siksi päivittävän alasivunsa edustavaan kuntoon. Koulutusta yhdistysten sivujen ylläpitoon ja päivittämiseen liitto on järjestänyt useampia kertoja. Mahdollisesta lisäkoulutustarpeesta yhdistysten on syytä kertoa liitolle, jotta uudet nettisivut saadaan toimivaan kuntoon.

Uudet nettisivut tukevat myös käynnistyvää jäsenhankintakampanjaamme. Jäsenyydestä kiinnostuneet voivat jättää pyynnön valitsemaansa paikallisyhdistykseen yhteisellä Liity jäseneksi -lomakkeella. Yhdistykset hankkivat sen jälkeen kiinnostuneesta hallituksen hyväksymiseen ja jäsenrekisteriinsä tarvittavat lisätiedot. 

Liiton uusi nettisivusto jakaantuu paitsi julkisiin myös ei-julkisiin sivuihin, joihin pääsee liiton etusivulta klikkaamalla Vain jäsenille -painiketta.  Jäsensivuille pääsy vaatii kirjautumisen ja hyväksynnän. Vain jäsenille tarkoitetut sivut toimivat ikään kuin intranet. 

Kun yhteiset nettisivut on nyt aikaansaatu, olisiko syytä pohtia, kehittää ja päivittää some-taitomme ja somekanavat nykypäivän tarpeisiin myös liiton ja yhdistysten yhteistyönä. Haluammeko uudistua myös tässä someviestinnässä?

Sosiaalinen media on Järjestödigi-kartoituksen 2022 mukaan jalkautunut kiinteäksi osaksi järjestöjen toimintaa. Esteenä somen käytössä voi olla ajan, tekijöiden ja osaamisen puute. Somessa voi kohdata myös haastavia keskustelutilanteita tai häiriköintiä, joihin voi varautua oppimalla tunnistamaan ne ja vahvistamalla hyvää keskustelukulttuuria.


BPW Finlandin ja sen paikallisyhdistysten yhteisen, uuden nettisivuston tavoitteena on lisätä vaikuttavuutta, tunnettuisuutta ja näkyvyyttä. Nettisivusto toimii liiton ja yhdistysten käyntikorttina. Yhdessä luomme siellä mielikuvaa järjestöstämme, korostaa viestinnän asiantuntija Eija Åback. (Kuva: Sami Kulju)

Onnistuneita kohtaamisia

Vierailu Nordean Taidesäätiöön 1.2.2023 sykähdytti

Mukana oli yhteensä 22 jäsentä paitsi Helsingin myös Espoon ja Vantaan yhdistyksistä. Pankkimuseon helmi on 1900-luvun jugendia edustava pankki-interiööri. Sen suunnittelivat Saarinen, Lindgren ja Gesselius. Esillä on myös nostalgisia pankkitoimintaan liittyviä esineitä. Upeassa pankkisalissa on esillä upeita Suomen kulta-ajan taiteilijoiden teoksia. 

BPW Turun vierailu Helsingissä 21.1.2023 voimaannuttava

Tapaamiseen osallistui kaikkiaan 12 BPW-läistä Turun ja Helsingin BPW-yhdistyksistä. Aamupäivällä kerroimme omia ja yhdistystemme ajankohtaisia kuulumisia. Vierailun pääkohde oli Arkkitehtuurimuseon Eläköön Wivi Lönn -näyttely. Selkeäsanaisen oppaan opastuksella kuulimme naisarkkitehtien uranuurtajan Wivi Lönnin suunnittelemista rakennuksista ja miten viime vuosisadan alun yhteiskunnassa ja ammattilaispiireissä suhtauduttiin Wiviin, joka ensimmäisenä naisena perusti Suomeen omaa nimeään kantavan arkkitehtitoimiston. Samalla kuulimme myös naisarkkitehtien yhdistys Architectan toiminnan kehittymisestä.


Nordean vanha pankkisali ja Taidesäätiön kokoelmat kiinnostivat jäsenistöä. Kuvat: Tiina Aaltonen, Päivi Viippola
BPW Turun onnistunut vierailupäivä päättyi yhteiseen ruokailuun Ravintola Lasipalatsissa

Hallitus

Riitta Rönn, puheenjohtaja
Eija Åback, varapuheenjohtaja, viestintävastaava
Tiina Aaltonen, rahastonhoitaja
Susanna Arola, jäsenrekisterinhoitaja
Sirpa Ojala, sihteeri

Yhdistykselle voi lähettää viestejä osoitteella helsinki.bpw( a )gmail.com

Tiedotteet

Tiedostot

BPW Helsingin virallinen nimi: Helsingin liike- ja virkanaisten yhdistys – Yrkeskvinnors förening i Helsingfors – Business and Professional Women Helsinki ry