BPW Helsinki

Haluatko vaikuttaa, kehittää ja luoda uusia mahdollisuuksia työelämässä yhdessä muiden naisten kanssa? 

BPW Helsingin verkostossa tapaat kiinnostavia, inspiroivia, asiantuntevia, eri-ikäisiä naisia eri aloilta. BPW Helsinki toimii aktiivisesti, inspiroivasti naisten roolin ja tasa-arvon kehittämiseksi työelämässä ja yhteiskunnassa niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. 

BPW Helsinki kannustaa ja tukee myös nuoria naisia myöntämällä kannustusapurahoja ja stipendejä naistutkijoille ja -opiskelijoille.

BPW Helsinki järjestää tilaisuuksia ajankohtaisista teemoista kuten samapalkkaisuuden, perhevapaauudistuksen ja kestävän kehityksen toteutuksesta sekä tarjoaa virkistäviä verkostoitumisen, vaikuttamisen ja yhdessäolon hetkiä.

Aktiivinen vaikuttaja ja verkostotoimija 
vuodesta 1931, myös kansainvälisesti

BPW Helsingillä on erityinen rooli Suomen BPW-toiminnan historiassa. Suomen ensimmäinen liike- ja virkanaisten yhdistys perustettiin 17.4.1931 Helsinkiin. 

BPW Helsinki toimii yhteistyössä BPW Finlandin ja muiden jäsenyhdistysten kanssa sekä kansainvälisellä tasolla BPW Europen ja BPW Internationalin kanssa.

BPW Helsinki on ollut alusta asti osa kansainvälistä BPW-yhteisöä, johon nykyisin kuuluu naisia yli sadasta eri maasta. Tämä tarjoaa jäsenistölle hienon mahdollisuuden vaikuttamiseen ja verkostoitumiseen ympäri maailman, nykypäivänä entistä helpommin viestintätekniikan kehittyessä. 

BPW Helsingin jäseniä on osallistunut aktiivisesti kansainvälisiin tapahtumiin. Jäsenistöstä löytyy myös kunniakkaasti kansainvälisen liiton presidenttinä ja luottamustehtävissä toimivia.

BPW Helsinki on aktiivisella toiminnalla ja vuorovaikutuksella liike-elämän, järjestöjen ja julkisen sektorin kanssa vahvistanut vuosikymmenien ajan naisten työelämän valmiuksia ja kannustanut urasuunnitteluun ja uralla etenemiseen.

Myös tulevaisuudessa tarvitaan vaikuttamista päättäjiin yhteistyössä samanhenkisten järjestöjen kanssa, valmiuksien kehittämistä ja rentouttavaa, mukavaa yhdessäoloa.

Tervetuloa verkostoitumaan ja kehittämään yhteistyössä niin paikallisella, kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla!

Kuvat: Matti Kantonen - BPW Helsingin ja Suomen BPW-toiminnan 90-vuotisjuhlaseminaarista ja -illallisilta

BPW Helsingin jäsenmaksu 50 euroa, alle 36-vuotiailta 35 euroa.  

Eija Åback, BPW Helsinki, varapuheenjohtaja, viestintävastaava

BPW Finlandin ja yhdistysten nettiuudistus:

Viestitään ja vaikutetaan yhdessä nykypäivän tarpeisiin

Viestintäteknologian hyödyntäminen ja digikehityksen kelkkaan pääseminen ja siinä pysyminen on elinehto myös vapaa-ajan järjestöille. Korona-aika haastoi järjestöjä ajattelemaan ja toimimaan uudella tavalla. Järjestöissä ollaan avoimempia uusille ideoille ja toimintatavoille Järjestödigi-kartoituksen 2022 mukaan. Toivottavasti tämä heijastuu myös BPW-järjestömme digiviestinnän kehittämiseen tulevaisuudessa.

Vaikka BPW-järjestöllä on pitkät perinteet, toimimalla entiseen malliin ei voi jatkua tulevaisuudessa. Kuten järjestöissä yleensäkin, myös BPW-jäsenistön määrä on laskenut ja jopa aktiiviseksi koettu Espoon yhdistys on lopettamassa toimintaansa. Siksi on tärkeää yhdistää voimavarat niin viestinnässä kuin toiminnassakin.

Merkittävää on BPW Finlandin ja sen paikallisyhdistysten yhteisen, uuden nettisivuston julkistaminen vuoden alussa voidaksemme vastata nykypäivän viestinnän haasteisiin ja tarpeisiin. Uudistetulla sivustolla on nähtävissä järjestön koko toimintaympäristö niin paikallisella, kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. Tavoitteena on lisätä järjestömme vaikuttavuutta, näkyvyyttä ja tunnettuisuutta. Se tarjoaa myös mahdollisuuden verkostoyhteistyöhön, yhdessä viestimiseen ja vaikuttamiseen.

Uudella nettisivustolla on nyt jokaisella paikallisyhdistyksellä itsenäisesti ylläpitämät alasivut, joilla yhdistykset esittelevät ja päivittävät toimintaansa ja tapahtumia. Linkit yhdistysten sivuille löytyvät Me-valikosta. BPW Helsingin uusien nettisivujen toivomme palvelevan paremmin niin yhdistyksemme nykyisiä kuin tuleviakin jäseniä.

Nettisivusto toimii liiton ja yhdistysten käyntikorttina. Yhdessä luomme siellä mielikuvaa järjestöstämme. Kaikkien yhdistysten toivotaan siksi päivittävän alasivunsa edustavaan kuntoon. Koulutusta yhdistysten sivujen ylläpitoon ja päivittämiseen liitto on järjestänyt useampia kertoja. Mahdollisesta lisäkoulutustarpeesta yhdistysten on syytä kertoa liitolle, jotta uudet nettisivut saadaan toimivaan kuntoon.

Uudet nettisivut tukevat myös käynnistyvää jäsenhankintakampanjaamme. Jäsenyydestä kiinnostuneet voivat jättää pyynnön valitsemaansa paikallisyhdistykseen yhteisellä Liity jäseneksi -lomakkeella. Yhdistykset hankkivat sen jälkeen kiinnostuneesta hallituksen hyväksymiseen ja jäsenrekisteriinsä tarvittavat lisätiedot. 

Liiton uusi nettisivusto jakaantuu paitsi julkisiin myös ei-julkisiin sivuihin, joihin pääsee liiton etusivulta klikkaamalla Vain jäsenille -painiketta.  Jäsensivuille pääsy vaatii kirjautumisen ja hyväksynnän. Vain jäsenille tarkoitetut sivut toimivat ikään kuin intranet. 

Kun yhteiset nettisivut on nyt aikaansaatu, olisiko syytä pohtia, kehittää ja päivittää some-taitomme ja somekanavat nykypäivän tarpeisiin myös liiton ja yhdistysten yhteistyönä. Haluammeko uudistua myös tässä someviestinnässä?

Sosiaalinen media on Järjestödigi-kartoituksen 2022 mukaan jalkautunut kiinteäksi osaksi järjestöjen toimintaa. Esteenä somen käytössä voi olla ajan, tekijöiden ja osaamisen puute. Somessa voi kohdata myös haastavia keskustelutilanteita tai häiriköintiä, joihin voi varautua oppimalla tunnistamaan ne ja vahvistamalla hyvää keskustelukulttuuria.


BPW Finlandin ja sen paikallisyhdistysten yhteisen, uuden nettisivuston tavoitteena on lisätä vaikuttavuutta, tunnettuisuutta ja näkyvyyttä. Nettisivusto toimii liiton ja yhdistysten käyntikorttina. Yhdessä luomme siellä mielikuvaa järjestöstämme, korostaa viestinnän asiantuntija Eija Åback. (Kuva: Sami Kulju)

Riitta Rönn, BPW Helsinki, puheenjohtaja

Tasa-arvo balanssiin  #100naista-eduskuntaan

Alkanut vuosi on tasa-arvotavoitteiden vaikuttamisen kannalta tärkeä. Eduskuntavaaleissa huhtikuun alussa valitaan 200 kansanedustajaa, joiden päätökset vaikuttavat jokaisen arkeen ja tulevaisuuteen. Naisjärjestöjen Keskusliiton vaaliteemana on 100 naista eduskuntaan. BPW Finland ja jäsenjärjestöt edistävät osaltaan tätä tärkeää tavoitetta.

Tavoitteelle on vahvat perustelut: eduskunnan yli vuosisataisessa historiassa on jo aika saada ensimmäisen kerran tasa-arvon näkökulmasta kansanedustajien balanssi! Tätä 100 naista eduskuntaan -tavoitetta kannattaa tuoda esille oman yhdistyksemme kuten myös liiton ja sisaryhdistystemme toiminnassa lähikuukausina.

Parin seuraavan kuukauden aikana tasa-arvo- ja ihmisoikeuskysymykset tulevat esille myös eri tahojen järjestämissä vaalikeskusteluissa. Vaikka emme järjestäkään omaa tilaisuutta, tarjolla on monia kiinnostavia tilaisuuksia.

Jäsenhankintakampanja käynnistymässä!
Löytyykö verkostoistasi uusia jäseniä?

Omassa hallituksessamme kuten myös liiton hallituksessa on tunnistettu tarve jäsenhankintakampanjoihin. Ideat tältäkin osin ovat tervetulleita kuten myös sen mietintä, voisimmeko itse kukin kutsua joitain tuntemiamme naisia jäseniksemme.

Pääkaupunkiseudun yhteistyössämme tapahtuu muutos, koska Espoon BPW-yhdistyksen lakkauttaminen on valitettavasti meneillään. Toivottavasti mahdollisimman moni Espoon yhdistyksen entinen jäsen löytää tiensä meidän tai Vantaan yhdistykseen. Ilokseni muutama Espoon yhdistyksen kollega onkin jo siirtynyt jäseneksemme. Olette todella lämpimästi tervetulleita mukaan toimintaamme! 

Toiveikkaana tulevaan

Uudet vuoden alussa käyttöön otetut yhdistyksemme verkkosivut uudistivat yhdistyksemme visuaalisen ilmeen ja tuovat uusia mahdollisuuksia yhdistyksemme viestintään. Olen vuoden alussa aina toiveikas siinä, mitä kaikkea alkavan vuoden aikana voikaan saada aikaan.

Toivon, että omassa yhdistyksessämme saamme vuoden aikana lisää jäseniä ja voimme olla mukana vahvasti vaikuttamassa keskeisten tasa-arvotavoitteiden toteutumiseen.

Ja toivottavasti koko vuoden ajan voimme kohdata kasvotusten eri tilaisuuksissa ja näin paikata sitä tapaamisten vajetta, joka syntyi kahden koronapandemiavuoden aikana. Tapaamisiin tasa-arvon ja yhdessäolon merkeissä!

Puheenjohtaja Riitta Rönn katselee toiveikkaasti tulevaan ja uskoo, että saamme vuoden aikana lisää jäseniä yhdistykseemme ja voimme olla mukana vahvasti vaikuttamassa keskeisten tasa-arvotavoitteiden toteutumiseen. (Kuva: @satuirene.photography)

Onnistuneita kohtaamisia

BPW Turun vierailu Helsingissä 21.1.2023 voimaannuttava

Tapaamiseen osallistui kaikkiaan 12 BPW-läistä Turun ja Helsingin BPW-yhdistyksistä. Aamupäivällä kerroimme omia ja yhdistystemme ajankohtaisia kuulumisia. Vierailun pääkohde oli Arkkitehtuurimuseon Eläköön Wivi Lönn -näyttely. Selkeäsanaisen oppaan opastuksella kuulimme naisarkkitehtien uranuurtajan Wivi Lönnin suunnittelemista rakennuksista ja miten viime vuosisadan alun yhteiskunnassa ja ammattilaispiireissä suhtauduttiin Wiviin, joka ensimmäisenä naisena perusti Suomeen omaa nimeään kantavan arkkitehtitoimiston. Samalla kuulimme myös naisarkkitehtien yhdistys Architectan toiminnan kehittymisestä.

Vierailu Nordean Taidesäätiöön 1.2.2023 sykähdytti

Mukana oli yhteensä 22 jäsentä paitsi Helsingin myös Espoon ja Vantaan yhdistyksistä. Pankkimuseon helmi on 1900-luvun jugendia edustava pankki-interiööri. Sen suunnittelivat Saarinen, Lindgren ja Gesselius. Esillä on myös nostalgisia pankkitoimintaan liittyviä esineitä. Upeassa pankkisalissa on esillä upeita Suomen kulta-ajan taiteilijoiden teoksia. 

BPW Turun onnistunut vierailupäivä päättyi yhteiseen ruokailuun Ravintola Lasipalatsissa
Nordean vanha pankkisali ja Taidesäätiön kokoelmat kiinnostivat jäsenistöä. Kuvat: Tiina Aaltonen, Päivi Viippola

Hallitus

Riitta Rönn, puheenjohtaja
Eija Åback, varapuheenjohtaja
Tiina Aaltonen
Susanna Arola
Sirpa Ojala

Yhdistykselle voi lähettää viestejä osoitteella helsinki.bpw( a )gmail.com

Tiedotteet

Tiedostot

BPW Helsingin virallinen nimi: Helsingin liike- ja virkanaisten yhdistys – Yrkeskvinnors förening i Helsingfors – Business and Professional Women Helsinki ry