Vasemmalta Heini Vaari, Riitta Rönn, Terhi Heinilä, Tea Nordberg, Anneli Luoma-Kuikka, Heli Aaltio, Eeva Peltonen, Saara-Sofia Sirén ja Tuula Rikala

BPW Finlandin hallitus vieraili 27.1.2023 Naisjärjestöjen Keskusliitossa, jossa tapasimme liiton puheenjohtajan kansanedustaja Saara-Sofia Sirenin sekä pääsihteeri Terhi Heinilän ja viestinnän asiantuntija Salla Kajanmaan. Naisjärjestöjen Keskusliiton edustajat esittelivät juuri nyt varsin ajankohtaisia liiton tavoitteita seuraavalle vaalikaudelle 2023-2027. Vaalikauden tavoitteet on valmisteltu vuorovaikutteisesti, jolloin myös jäsenjärjestöjen edustajat olemme voineet olla vaikuttamassa niihin. Naisjärjestöjen yhteinen kampanja seuraavan kahden kuukauden aikana on saada ensimmäisen kerran yli satavuotisen eduskuntamme historiassa sukupuolten tasa-arvo tasapainoon kansanedustajissa. Liitto lanseerasi #100NaistaEduskuntaan -kampanjan viime marraskuussa vuosikokouksen yhteydessä. Varmaan moni meistäkin on jo sen noteerannut sosiaalisessa mediassa. Myös meidän oman liiton ja jäsenyhdistysten kannattaa tuoda esille Naisjärjestöjen liiton vaalitavoitteita ja vaikuttaa niiden toteutumiseen sekä valtakunnallisesti että paikallisesti aihetunnisteilla #100NaistaEduskuntaan ja #Tasaarvoteot.   

Naisjärjestöjen Keskusliiton vaalikauden tavoitteissa huomasimme olevan monia yhteisiä tavoitteita oman toimintamme kanssa. Samansuuntaiset tavoitteemme työelämän tasa-arvon parantamiseksi herättivät vilkkaan keskustelun. Palkkatasa-arvon parantamisessa työmarkkinaosapuolilla on keskeinen rooli jatkossakin. Myös lainsäädännön keinoin tavoitetta voidaan edistää kuten esim. uudistamalla tasa-arvolakia. Saara-Sofia Siren painotti lainsäädäntöehdotusten ja valtion talousarvion sukupuolivaikutusten arviointia, jotta jo ennakkoon tunnistettaisiin mahdolliset myönteiset ja kielteiset vaikutukset sukupuolten kannalta.

Terhi Heinilä kertoi Naisjärjestöjen Keskusliiton alkaneesta strategiaprosessista. Kevään aikana jäsenjärjestöille on tulossa strategiaa koskeva kysely ja muutoinkin valmisteluprosessi on vuorovaikutteista. Strategia on tarkoitus hyväksyä liiton syyskokouksessa marraskuussa. Jäsenjärjestön näkökulmasta katsottuna liiton työ on todella tärkeää, sillä strategian tavoitteet voivat sitten jalkautua jäsenyhdistysten tavoitteisiin ja käytännön työhön. Lisää tästäkin kuulemme Naisjärjestöjen johdon forumissa 31.1. johon meiltä osallistuvat puheenjohtaja Anneli Luoma-Kuikka ja varapuheenjohtaja Riitta Rönn.

Kannoimme yhteisesti huolta siitä, että järjestöihin on vaikea saada aktiivisia toimijoita. Oma toimintamme tuli entistä tutummaksi liiton suuntaan puheenvuorojemme kautta. Yhdistystemme jäsenten osallistuminen erilaisiin mentoriohjelmiin kiinnosti samoin kuin kansainväliset yhteytemme sekä kestävän kehityksen sitoumuksemme. Jäsenistömme monialaisuus ja mukana olo myös monissa muissa naisjärjestöissä osoittivat konkreettisesti toimintamme vahvuudet. Yhteinen viestimme olikin: Yhteistyössä on voimaa!

Riitta Rönn, liiton varapuheenjohtaja

Muutama vuosi sitten Euroopan liiton tasolla aloitti toimintansa ympäristöasioihin keskittynyt työryhmä Together for a Green and Sustainable World. Nyt ryhmä on jo kansainvälisen liiton virallinen taskforce. Sen lisäksi liitot eri maissa ovat käynnistäneet omat ryhmänsä.

Green and Sustainable otsikon alla järjestetään ohjelmaa liittyen kestäväänkehitykseen erityisesti naisten näkökulmasta. Esimerkkejä toiminnasta ovat vierailut, luennot ja esitelmät. 

BPW Finland on sitoutunut 100-vuotisen taipaleensa kunniaksi vaikuttamaan verkostoissa #sitoumus2050 sivustolla. Tutustu sitoumukseemme. Lisäksi yhdistyksemme ovat ottaneet viime vuosina ohjelmaansa sitoumustamme tukevaa toimintaa. Esimerkiksi BPW Turku on nimennyt vuoden 2023 teemakseen kestävän kehityksen, mikä näkyy heidän toiminnassaan vierailujen kohteina ja jäseniltojen aiheina.

Liiton vuosikokouksessa 22.4.2023 valitaan hallituksen jäseniä erovuoroisten tilalle.  Vaalitoimikunta on käynnistänyt haun.