Oodi naiselle naistenpäivän-tilaisuus Helsingissä 9.3.2024

Tilaisuuden alussa nostamme maljan kaikille naisille. Tilaisuudessa puhuvat piispa Mari Parkkinen, Kalevalaisten naisten liiton puheenjohtaja Aila Nieminen,  ja Vuoden nainen, ex kaupunginjohtaja Ritva Viljanen. Tilaisuus aloitetaan musiikkiesityksellä ja liiton kunniapuheenjohtaja Paula Hjelt-Putilinin tervehdyksellä. Lopuksi on kahvitajoilu.


helmikuun teema on kulttuuri

Kysyimme  ChatGPT:ltä mitä on kulttuuri.

Kulttuuri on laaja käsite, joka kattaa monia eri ulottuvuuksia ja ilmiöitä ihmisyhteisöissä.   

Kulttuuri määrittelee yhteisön ja sen jäsenten arvot ja normit. Nämä voivat olla eettisiä, moraalisia tai sosiaalisia periaatteita, jotka ohjaavat käyttäytymistä ja päätöksentekoa.

Kulttuuri ilmenee kielen kautta. Kieli on keskeinen väline ajatusten, tunteiden ja tietojen välittämisessä, ja eri kulttuureilla voi olla omat kielensä tai murteensa.

Kulttuuri näkyy erilaisissa taiteen muodoissa, kuten musiikissa, tanssissa, maalaustaiteessa ja kirjallisuudessa. Nämä ilmaisumuodot voivat heijastaa yhteisön historiaa, arvoja ja kokemuksia.

Kulttuurissa on usein juurtuneita perinteitä ja rituaaleja, jotka välittyvät sukupolvelta toiselle. Ne voivat kattaa esimerkiksi juhlapyhät, seremoniat ja perheiden väliset perinteet

Kulttuuri vaikuttaa siihen, miten ihmiset käyttävät ja luovat teknologiaa sekä miten he suhtautuvat materiaaliseen maailmaan. Esimerkiksi arkkitehtuuri ja muotoilu voivat olla osa kulttuuria.

Kulttuuri vaikuttaa yhteiskunnan sosiaalisiin rakenteisiin, kuten perheeseen, koulutukseen, työelämään ja poliittisiin instituutioihin.

Kulttuuri muuttuu ajan myötä ja vaikuttaa ihmisten identiteettiin ja yhteisöjen dynamiikkaan. On tärkeää huomata, että kulttuuri ei ole staattinen vaan jatkuvassa muutoksessa ja vuorovaikutuksessa ympäröivän maailman kanssa.helmikuun nainen on näyttelijä, fia pauliina hukkanen"Teatteri ja kulttuuri ylipäänsä on tärkeää mielenterveys"lääkettä". Meillä kaikilla on oikeus kokea tunteita laidasta laitaan. Taide on siinä mitä oivallisin keino. Kollektiivisuuden ja yhteisöllisyyden tunne on monille vieras ajatus tässä nyky Suomessamme, jossa niin paljon korostetaan yksilön arvoja. Teatteri yhdistää. Hyvä teatteri voimauttaa ja herättää ajatuksia.Liikuttaa ja naurattaa. Saa meidät tuntemaan olevamme elossa." vastaa Pauliina Hukkanen kysymykseen miten teatteri voi tukea naisten asemaa, voimaantumista ja yhteisöllisyyttä. 

Lue lisää Pauliinan urasta

tule mukaan, liity jäseneksi verkostoomme

Haluatko vaikuttaa, kehittää ja luoda uusia mahdollisuuksia työelämässä yhdessä muiden naisten kanssa?

BPW Finland ry ja sen paikallisyhdistykset tarjoavat  siihen kansalliset ja kansainväliset puitteet.

 BPW Finland ry on aktiivinen vaikuttaja monilla tasoilla ja Business and Professional Women on yksi maailman vaikutusvaltaisimmista naisverkostoista.

BPW jäseninä on johtajia, yrittäjiä ja eri alojen asiantuntijoita ympäri maailmaa. Tämä tarjoaa jäsenistölle kansainvälisen vaikuttamis- ja verkostoitumismahdollisuuden, mikä tekee siitä osaltaan parhaan verkostosi.

Tulevaisuuteen katsova jo vuodesta 1931 Suomen ensimmäinen liike- ja virkanaisten yhdistys (BPW Helsinki) perustettiin 17.4.1931 ja Suomen Liike- ja Virkanaisten Liitto (BPW Finland) 17.4.1946 tukemaan alueellisia yhdistyksiä.Yli 90-vuotisen toimintamme aikana olemme vaikuttaneet aktiivisesti naisten aseman kehittämiseen työelämässä ja yhteiskunnassa.

Tulevaisuudessakin me haluamme olla edistämässä ajankohtaisia, globaaleja tavoitteita tasa-arvon edistämiseen paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

 Nainen työelämässä – Palkkatasa-arvo – Urakehitys ja yrittäjyys –Kansainvälisyys