Vuoden nainen 2024 on tasa-arvovaikuttaja Terhi Heinilä

BPW Finland julkisti tänään 70. Vuoden naisen. Olemme valinneet Vuoden naisen katkeamattomasti aina vuodesta 1955 lähtien. Tänään meillä oli ilo ja kunnia kertoa valintamme olevan tänä vuonna sosiaali- ja terveysministeriön Tasa-arvoyksikön johtajana työskentelevä Terhi Heinilä. 

Business and Professional Women Finland on valinnut Vuoden naiseksi 2024 tasa-arvovaikuttaja Terhi Heinilän, joka on työnsä kautta vaikuttanut merkittävästi tasa-arvon etenemiseen Suomessa. Hän on Vuoden nainen 2024, koska pitää esillä vaikeitakin naisten oikeuksiin ja sukupuolten tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä, ja tekee yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, jotta saamme pidettyä Suomessa yllä nykyistä sukupuolten tasa-arvon tasoa ja jotta pysymme kansainvälisen kehityksen mukana. Heinilä on ollut mukana naisten oikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa edistävässä työssä pitkälti koko työuransa ajan, niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Lue lisää

Anonyymi rekrytointi työelämän tasa-arvon ja moninaisuuden kehittäjänä

Työelämässä tapahtuva syrjintä on edelleen yleistä. Etenkin nuoret naiset kokevat syrjintää. 20–39-vuotiaista naisista jopa noin 20 prosenttia oli kokenut syrjintää työssä tai työnhaussa viimeksi kuluneen vuoden aikana. Kokemus työelämäsyrjinnästä oli yleisintä korkeasti koulutetuilla naisilla.  Myös 55–64-vuotiailla naisilla syrjintää kokeneiden osuus oli korkea: 16 prosenttia 55–64-vuotiaista naisista kertoi kohdanneensa syrjintää työssä tai työnhaussa. Tiedot selviävät laajasta Terve Suomi -tutkimuksesta (THL 2023). 

Lue lisää