Professori, Tekniikan tohtori 

Tekla TammelinBPW Finlandin puheenjohtaja Anneli Luoma-Kuikka vasemmalla, Tekla Tammelin keskellä ja BPW Finlandin varjapuheenjohtaja Riitta Rönn kukittamassa oikealla.

Tekla Tammelin työskentelee tutkimusprofessorina VTT:llä Biomateriaalien prosessointi ja tuotteet -tutkimusalueella. Työssään tutkimusprofessorina hän edistää tutkimusta ja teknologiakehitystä, jonka tarkoituksena on luoda innovatiivisia biopohjaisia materiaaliratkaisuja modernin biotalouden alalla. Materiaalitutkimuksen inspiraationa ovat kasvien rakenteet ja niiden toiminta. Erityisesti puun soluseinän rakennekomponenttien ominaisuuksien sekä kasvien toiminnallisuuden hyödyntäminen uusien materiaalien suunnittelussa ovat tutkimuksen kulmakiviä.

Biopohjaiset materiaalit ovat yksi biotalouden tärkeimpiä sovellusalueita. Ne voivat korvata fossiiliperäisiä materiaaleja ja vaikuttaa positiivisella tavalla ilmastonmuutoksen hillintään ja luonnonvarojen kestävään käyttöön. Tulevaisuudessa nämä uudet materiaaliratkaisut saavat vaikutteita luonnossa esiintyvien rakenteiden monimuotoisuudesta. ”Se edellyttää, että ymmärrämme entistä paremmin, miten materiaalien rakenne ja toiminnallisuus kytkeytyvät toisiinsa”, sanoo Tekla Tammelin.

Tekla Tammelinin tutkimustyö tähtää innovatiivisiin ratkaisuihin, mitkä täydentävät jo olemassa olevia uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvia ratkaisuja, kuten paperituotteet, pakkaukset ja tekstiilit. Hänen luotsaamissaan tutkimuksissa on kehitetty mm. selluloosapohjaisia rakenteita vedenpuhdistussovelluksiin, painetun elektroniikan aktiivisiksi alustoiksi ja optisiksi rakenteiksi sekä elävien solujen toimintaa tukeviksi rakenteiksi. Yksi viimeisimmistä keksinnöistä liittyy mikromuovien talteenottoon ja tunnistukseen vesistä puusta eristetyn nanosellulloosan avulla hyödyntäen nanoselluloosan luontaista vedensitomiskykyä.

”Tavoitteeni on olla yksi niistä, jotka suuntaavat materiaalitutkimusta kohti uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä resurssiviisaalla tavalla. Luonnosta saatavien raaka-aineiden osalta on menossa mielenkiintoinen, kestävämpään maailmaan johtava kehitysvaihe, missä riippuvuutta öljypohjaisista ratkaisuista halutaan vähentää. Biopohjaisten materiaalien tutkimus ja kehitys tuovat samalla mahdollisuuden uudistaa yhteiskuntaa ja taloutta”, toteaa Tekla Tammelin.

Tekla Tammelin toimii johtavissa rooleissa kansainvälisen huippututkimuksen tutkimusohjelmissa, kuten Suomen Akatemian Lippulaivaohjelmassa (www.FinnCERES.fi),  Euroopan innovaationeuvoston (EIC) rahoittaman FETOpen -ohjelman hankkeessa (www.FuturoLEAF.com). Lisäksi hän on toiminut VTT:n nimeämänä vastuullisena johtajana ja projektipäällikkönä lukuisissa kansainvälisissä tutkimushankkeissa. Varsinaisen tutkimustyön lisäksi hän on ollut organisoimassa useita kansainvälisiä tieteellisiä konferensseja, toiminut vastaväittäjänä, esitarkastajana ja ulkoisena evaluaattorina lukuisissa kansainvälisissä ja kansallisissa akateemisissa toimissa. Tammelin on ollut mukana perustamassa tuoretta Borreal Alliance -yhteisöä (www.borreal-alliance.org), jonka tarkoituksena on vahvistaa koulutusta ja erityisesti nuorten tutkijoiden kansainvälistä liikkuvuutta sekä edistää tutkittuun tietoon perustuvien näkemysten viemistä laadukkaan päätöksenteon tueksi.


YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.
YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.