Vuoden naiset

Vuoden naisen valinnallaan liitto haluaa tuoda esiin naisten osaamista, ammattitaitoa, pätevyyttä ja näkemystä yhteiskunnan kehittämisessä. Valinnalla halutaan myös rohkaista naisia ja tyttöjä käyttämään kykyjään elämän eri osa-alueilla.

Business and Professional Women Finland on valinnut Vuoden naisen vuodesta 1955 alkaen. Vuoden naiseksi voidaan valita tieteen alalla, virkauralla, liike-elämässä tai yhteiskunnallisessa työssä ansioitunut nainen.

Valintaprosessi alkaa jäsenyhdistysten tekemillä ehdotuksilla tammikuussa, jonka jälkeen liiton hallitus valitsee ehdotusten pohjalta Vuoden naisen.