kaupunginjohtaja ritva viljanen

vuoden nainen 2023

Business and Professional Women Finland ry valitsi Vuoden naiseksi 2023 kaupunginjohtaja Ritva Viljasen. 
Valinta julkistettiin 22. huhtikuuta järjestetyssä liiton vuosikokouksessa Iitissä. 
Valtiotieteen maisteri ja oikeustieteen kandidaatti Ritva Viljasella on pitkä ja merkittävä virkaura. Hän on toiminut Vantaan kaupunginjohtajana vuodesta 2018 alkaen. Ennen nykyistä tehtäväänsä hän on ollut muun muassa Helsingin kaupungin sivistystoimen apulaiskaupunginjohtajana, sisäministeriön kansliapäällikkönä sekä Väestörekisterikeskuksen ylijohtajana. Hän on työskennellyt valtiovarainministeriössä projektipäällikkönä ja neuvottelevana virkamiehenä, lainsäädäntöneuvoksena oikeusministeriössä ja sisäasiainministeriössä hallitusneuvoksena.   

Virkatyönsä lisäksi hän on toiminut aktiivisesti myös eri yhteisöissä ja työryhmissä kuten Turun Yliopiston hallituksen puheenjohtajana, Kirkkopalvelut ry:n hallituksen varapuheenjohtajana, Helsingin seudun kauppakamarin valtuuskunnan, kuntien Tulevaisuustyöryhmän, Valtakunnanoikeuden, Digitaalisen turvallisuuden strategisen johtoryhmän ja Kansanterveyden neuvottelukunnan jäsenenä. 
Kaupunginjohtaja Viljanen on saanut useita tunnustuksia ja palkintoja. Syksyllä 2021 hän sai kansainvälisen naisjohtajapalkinnon IWF:ltä: Woman Who Makes a Difference (WWMD) -palkinnon. Hänet on valittu Vuoden valtiohallinnon vaikuttajaksi ja Vuoden hallinnon kehittäjäksi.

Ritva Viljanen on aloittanut naiskunnan- ja naiskaupunginjohtajien yhteistyöforumin, jonka tarkoituksena on vahvistaa tasa-arvotyötä verkostoitumalla ja jakamalla hyviä käytänteitä tasa-arvosta ja muista ajankohtaisista, erityisesti naisiin liittyvistä asioista.

Ritva Viljanen on tukenut myös aktiivisesti naisjärjestöjen toimintaa osallistumalla järjestöjen kutsumiin tilaisuuksiin, ja vahvistanut näin yhteisöllisyyden ja välittämisen ilmapiiriä. Hän on halunnut mm. keskustelle Naisjärjestöjen kanssa on tasa-arvoasioita, naisten ja tyttöjen asemasta (mm. maahanmuuttajanaisten kotouttaminen, koulutus ja työllistyminen, tyttöihin ja naisiin kohdistuva väkivalta) .

”Kunnat ovat tasa-arvon toteuttajia arjessa. Hyvinvointivaltio on rakennettu erityisesti kunnissa, kuntien naisten käsillä” toteaa Ritva Viljanen. 
”Tasa-arvossa on myös osa-alueita, joilla emme pärjää hyvin. Esimerkkejä työelämästä: Suomessa vallitsee erittäin vahva sukupuolisegregaatio ja raskaussyrjintäkin on tasa-arvovaltuutetun mukaan yhä yleistä.  Valitettavasti palkkaerot naisten ja miesten alojen välillä ovat edelleen merkittävät.  Eroja sukupuolen mukaan on esimerkiksi terveydessä ja hyvinvoinnissa, koulutuksessa ja koulutusalojen ammatillisessa jakautumisessa, työn ja perheen yhteensovittamisessa.  Nykypäivän vihapuheella ja vihateoilla on myös vahvoja kytkentöjä sukupuoleen” Viljanen jatkaa.                                               
”Kunnat voivat vaikuttaa erojen vähentämiseen ja luoda sosiaalisesti kestävää tulevaisuutta, Suomen suurimmat naisalat ovat kuntien tehtäväaloja. Jotta paras mahdollinen maailma sukupuolten tasa-arvon ja naisten aseman edistämisen kannalta toteutuu, tarvitaan kaupunkien ja kuntien vahvoja tekoja – ja naisten yhteistyötä. Tasa-arvon toteutumiseksi tarvitaan dialogia, vuorovaikutusta, kohtaamisia ja puhetta.” Ritva Viljanen toteaa. 
Vuoden nainen -valinnallaan liitto haluaa tuoda esiin naisten osaamista, ammattitaitoa, pätevyyttä ja näkemystä yhteiskunnan kehittämisessä. Valinnalla halutaan myös rohkaista naisia ja tyttöjä käyttämään kykyjään elämän eri osa-alueilla. Vuoden Nainen on valittu vuodesta 1955 lukien.

BPW Finland on osa kansainvälistä järjestöä, jonka tavoitteena on kehittää naisten ammatillista ja johtamispotentiaalia kaikilla tasoilla; mentoroinnin, verkostoitumisen, taitojen kehittämisen sekä taloudellisia vaikuttamismahdollisuuksia lisäävien ohjelmien ja projektien kautta. Vuoden nainen -valinnallaan liitto haluaa tuoda esiin naisten osaamista, ammattitaitoa, pätevyyttä ja näkemystä yhteiskunnan kehittämisessä. Valinnalla halutaan myös rohkaista naisia ja tyttöjä käyttämään kykyjään elämän eri osa-alueilla.

Lisätietoja antaa liiton puheenjohtaja Anneli Luoma-Kuikka puh: 050 595 3108

Vuoden nainen -juhla vantaalla 28.9.2023

Ritva Viljanen piti sydämellisen ja mielenkiintoa herättävän kiitospuheen. Hän kertoi ilmeikkäästi lapsuudestaan, koulutuksestaan ja urastaan sekä monista työpaikoistaan valtion ja kunnan virkamiehenä ja johtajana. Koulutukseltaan Ritva Viljanen on valtiotieteen maisteri ja oikeustieteen kandidaatti. Hän kertoi ajastaan Vantaan kaupunginjohtajana ja myös aiemmista toimistaan muun muassa Helsingin kaupungin sivistystoimen apulaiskaupunginjohtajana, sisäministeriön kansliapäällikkönä sekä Väestörekisterikeskuksen ylijohtajana.


 

Liiton tervehdyksen juhlaamme toi liiton varapuheenjohtaja Tea Nordberg. Hän onnitteli Ritva Viljasta ja esitteli puheessaan myös paikalla olleen Vuoden naisen 30 vuoden takaa, professori ja mm. Helsingin yliopiston ex- vararehtori Raija Sollamon Vantaan Akateemisten naisten yhdistyksestä.

Kuvassa vas. BPW Vantaan puheenjohtaja Kukka Lehmusvirta. Vuoden nainen 2023 Ritva Vljanen ja Vuoden nainen 1993 Raija Sollamo.