Vuoden nainen 2024 on tasa-arvovaikuttaja Terhi Heinilä: Tämä työ velvoittaa meitä

Business and Professional Women Finland on valinnut Vuoden naiseksi 2024 tasa-arvovaikuttaja Terhi Heinilän, joka on työnsä kautta vaikuttanut merkittävästi tasa-arvon etenemiseen Suomessa. Hän on Vuoden nainen 2024, koska pitää esillä vaikeitakin naisten oikeuksiin ja sukupuolten tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä, ja tekee yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, jotta saamme pidettyä Suomessa yllä nykyistä sukupuolten tasa-arvon tasoa ja jotta pysymme kansainvälisen kehityksen mukana. Heinilä on ollut mukana naisten oikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa edistävässä työssä pitkälti koko työuransa ajan, niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.

Kuva: Paula Ojansuu

 Hän on aina pitänyt arvoihin liittyviä teemoja itselleen tärkeinä ja luontevina pitää esillä. Tasa-arvotyö vaatii yhteiskunnallisen kiinnostuksen lisäksi, myös sisäistä paloa parantaa asioita, Heinilä toteaa. Hän korostaa myös yhteistyön merkitystä: Yksin tämä työ ei olisi mahdollista. Omassa työssäni tasa-arvoa tukevat yhteiskunnan eri verkostot, naisjärjestöissä ja urheiluliikkeessä mukana olleet tasa-arvotoimijat ovat olleet tärkeitä kanssakulkijoita, yhteistyökumppaneita ja hyviä ystäviä.

Heinilä aloitti viime vuoden helmikuussa työt sosiaali- ja terveysministeriössä Tasa-arvoyksikön johtajana. Hän on monelle tuttu aiemmasta pääsihteerin tehtävästään Naisjärjestöjen keskusliitossa, jossa hän työskenteli lähes vuosikymmenen ajan. Naisjärjestöjen keskusliitossa työskentelyn jälkeen hän ehti työskennellä myös hetken Kokoomusnaisten pääsihteerinä ennen kuin siirtyi työskentelemään sosiaali- ja terveysministeriöön. Heinilän työskentely naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi eri järjestöissä ja nykyisin sosiaali- ja terveysministeriössä ilmentävät sitä, kuinka vaikuttaminen sukupuolten tasa-arvon kehittämiseen muun yhteiskunnan mukana on tuntunut hänelle aina merkitykselliseltä.

Kansainvälistä kokemusta tasa-arvotyöstä Heinilälle kertyi, kun hän toimi Euroopan komission urheiluyksikön kansallisena asiantuntijana 1996, Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n kansainvälisten asioiden päällikkönä vuosina 1996–2009 ja kansainvälisen naisliikuntaverkoston 

IWG:n pääsihteerinä vuosina 2010–2014. Heinilän mukaan kansainväliseen tasa-arvotyöhön osallistuminen sen eri tasoilla ja eri verkostoissa, globaalisti ja Euroopassa, on tuonut paljon oppia kansallisiin strategioihin ja suunnitteluun. Maailmalla olen saanut huomata, että naisten elämän ilot ja huolet ovat hämmästyttävän samankaltaisia yhteiskunnasta tai varallisuudesta riippumatta.

Tasa-arvon edistäminen vaatii edelleen työtä, eikä sen edistymistä voi ottaa itsestäänselvyytenä. Heinilä nostaakin esiin sen, kuinka olemme tottuneet siihen, että tasa-arvo menee aina eteenpäin. Viime vuosina olemme kuitenkin joutuneet kohtaamaan tasa-arvon takapakkia. Kansainvälinen anti-gender –liike ei pysähdy rajoillemme ja on tunnistettavissa Suomessakin. Tutkimusten mukaan, toimittajina ja politiikassa toimivat naiset, samoin eri vähemmistöryhmät, kokevat laajasti vihapuhetta. On pysäyttävää, että vuonna 2023 seksuaalista häirintää 8. ja 9. luokkalaisista tytöistä koki puhelimen tai netin välityksellä 38 prosenttia. Olemme naisiin kohdistuvan väkivallan tilastoissa EU:n kärkisijoilla.

Työ naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi sisältää haastaviin tilanteisiin puuttumista ja esille nostamista. Mikä saa Heinilän jatkamaan työtään? Koen, että aiempien sukupolvien naiset ja kaikki sukupuolten tasa-arvon toimijat ovat raivanneet tietä meille nykyisille tasa-arvon edistäjille. Ilman heitä emme olisi näin pitkällä. Meillä Suomessa on vapaus toimia, kouluttautua, tehdä työtä ja perustaa perhettä, jos niin toivomme. Voimme monella tapaa toimia esimerkkeinä kansainvälisesti. Tämä työ velvoittaa meitä.

Vuoden nainen jatkaa työskentelyä naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon eteen ja tiivistääkin tilanteen todeten, että meillä on paljon tekemistä siinä, että pidämme yllä nykyistä sukupuolten tasa-arvon tasoa ja pysymme kansainvälisen kehityksen mukana. Tässä työssä haluan olla mukana.

Vuoden nainen -valinnallaan Business and Professional Women Finland haluaa tuoda esiin naisten osaamista, ammattitaitoa, pätevyyttä ja näkemystä yhteiskunnan kehittämisessä. Valinnalla halutaan myös rohkaista naisia ja tyttöjä käyttämään kykyjään elämän eri osa-alueilla. Vuoden Nainen on valittu vuodesta 1955 lukien.

BPW Finland on osa kansainvälistä järjestöä, jonka tavoitteena on kehittää naisten ammatillista ja johtamispotentiaalia kaikilla tasoilla; mentoroinnin, verkostoitumisen, taitojen kehittämisen sekä taloudellisia vaikuttamismahdollisuuksia lisäävien ohjelmien ja projektien kautta. Vuoden nainen -valinnallaan liitto haluaa tuoda esiin naisten osaamista, ammattitaitoa, pätevyyttä ja näkemystä yhteiskunnan kehittämisessä. Valinnalla halutaan myös rohkaista naisia ja tyttöjä käyttämään kykyjään elämän eri osa-alueilla.

Lisätiedot puheenjohtaja Anne Gustafsson-Pesonen 0405425054