kaupunginjohtaja 

ritva viljanen


Business and Professional Women Finland ry valitsi Vuoden naiseksi 2023 kaupunginjohtaja Ritva Viljasen. 
Valinta julkistettiin 22. huhtikuuta järjestetyssä liiton vuosikokouksessa Iitissä. 
Valtiotieteen maisteri ja oikeustieteen kandidaatti Ritva Viljasella on pitkä ja merkittävä virkaura. Hän on toiminut Vantaan kaupunginjohtajana vuodesta 2018 alkaen. Ennen nykyistä tehtäväänsä hän on ollut muun muassa Helsingin kaupungin sivistystoimen apulaiskaupunginjohtajana, sisäministeriön kansliapäällikkönä sekä Väestörekisterikeskuksen ylijohtajana. Hän on työskennellyt valtiovarainministeriössä projektipäällikkönä ja neuvottelevana virkamiehenä, lainsäädäntöneuvoksena oikeusministeriössä ja sisäasiainministeriössä hallitusneuvoksena.   

Virkatyönsä lisäksi hän on toiminut aktiivisesti myös eri yhteisöissä ja työryhmissä kuten Turun Yliopiston hallituksen puheenjohtajana, Kirkkopalvelut ry:n hallituksen varapuheenjohtajana, Helsingin seudun kauppakamarin valtuuskunnan, kuntien Tulevaisuustyöryhmän, Valtakunnanoikeuden, Digitaalisen turvallisuuden strategisen johtoryhmän ja Kansanterveyden neuvottelukunnan jäsenenä. 
Kaupunginjohtaja Viljanen on saanut useita tunnustuksia ja palkintoja. Syksyllä 2021 hän sai kansainvälisen naisjohtajapalkinnon IWF:ltä: Woman Who Makes a Difference (WWMD) -palkinnon. Hänet on valittu Vuoden valtiohallinnon vaikuttajaksi ja Vuoden hallinnon kehittäjäksi.

Ritva Viljanen on aloittanut naiskunnan- ja naiskaupunginjohtajien yhteistyöforumin, jonka tarkoituksena on vahvistaa tasa-arvotyötä verkostoitumalla ja jakamalla hyviä käytänteitä tasa-arvosta ja muista ajankohtaisista, erityisesti naisiin liittyvistä asioista.

Ritva Viljanen on tukenut myös aktiivisesti naisjärjestöjen toimintaa osallistumalla järjestöjen kutsumiin tilaisuuksiin, ja vahvistanut näin yhteisöllisyyden ja välittämisen ilmapiiriä. Hän on halunnut mm. keskustelle Naisjärjestöjen kanssa on tasa-arvoasioita, naisten ja tyttöjen asemasta (mm. maahanmuuttajanaisten kotouttaminen, koulutus ja työllistyminen, tyttöihin ja naisiin kohdistuva väkivalta) .

”Kunnat ovat tasa-arvon toteuttajia arjessa. Hyvinvointivaltio on rakennettu erityisesti kunnissa, kuntien naisten käsillä” toteaa Ritva Viljanen. 
”Tasa-arvossa on myös osa-alueita, joilla emme pärjää hyvin. Esimerkkejä työelämästä: Suomessa vallitsee erittäin vahva sukupuolisegregaatio ja raskaussyrjintäkin on tasa-arvovaltuutetun mukaan yhä yleistä.  Valitettavasti palkkaerot naisten ja miesten alojen välillä ovat edelleen merkittävät.  Eroja sukupuolen mukaan on esimerkiksi terveydessä ja hyvinvoinnissa, koulutuksessa ja koulutusalojen ammatillisessa jakautumisessa, työn ja perheen yhteensovittamisessa.  Nykypäivän vihapuheella ja vihateoilla on myös vahvoja kytkentöjä sukupuoleen” Viljanen jatkaa.                                               
”Kunnat voivat vaikuttaa erojen vähentämiseen ja luoda sosiaalisesti kestävää tulevaisuutta, Suomen suurimmat naisalat ovat kuntien tehtäväaloja. Jotta paras mahdollinen maailma sukupuolten tasa-arvon ja naisten aseman edistämisen kannalta toteutuu, tarvitaan kaupunkien ja kuntien vahvoja tekoja – ja naisten yhteistyötä. Tasa-arvon toteutumiseksi tarvitaan dialogia, vuorovaikutusta, kohtaamisia ja puhetta.” Ritva Viljanen toteaa.