Yrittäjä

Heli Kurjanen

Yrittäjä Heli Kurjanen on valittu Vuoden naiseksi. Business and Professional Women Finland ry julkisti Vuoden naisen 2019 vuosikokouksessaan Turussa 27.4.2019. Valintavuorossa oli vaikuttava ja menestynyt naisyrittäjä.

Vuoden nainen 2019 Heli Kurjanen kehitti vuonna 2005 uudenlaisen kuukupin, jonka ympärille perusti miehensä kanssa Lunette-yrityksen. Se sijaitsee Pirkanmaalla Juupajoen maaseudulla ja yritys toimii esimerkkinä siitä, että myös maaseudulla voi tehdä kansainvälistä yritystoimintaa. Lunette -kuukupeista tuli välittömästi suosittuja kotimaassa ja kuukuppeja myydään kotimaan lisäksi yli 45 maassa.

Kuukupit ovat vaihtoehto kertakäyttöisille kuukautissuojille, sillä kuukuppeja voi käyttää useita vuosia. Yritys kiinnittää huomiota kestävään kehitykseen ja ympäristöasioihin.


KUUKAUTISVALLANKUMOUS

Naisten kuukautiset ovat jossain määrin yhä tabu Suomessa ja kansainvälisesti. Kehittyvissä maissa kuukautiset saattavat säännöllisesti estää opiskelua ja työssäkäyntiä kunnollisten suojien puuttuessa, jolloin vähävaraisille suojien ostaminen voi olla mahdottomuus. Suomessa esiintyy myös kuukautisköyhyyttä. Heli Kurjanen on vaikuttanut yrityksen kautta kansainvälisesti ja kansallisesti siihen, että kuukautisiin liittyvät häpeä ja asenteet lieventyisivät.

Kurjanen on nostanut esille mediassa naisen asemaan liittyviä kysymyksiä ja naisten palkkaeroa. Hänen toimintansa kansainvälisellä erittäin kilpailulla hygieniatuotealalla näyttää esimerkkiä siitä, että ympäristö- ja tasa-arvokysymysten huomioimisella voi menestyä kansainvälisenä yrittäjänä sekä edistää kuukautisvallankumousta.

Heli Kurjanen on palkittu aiemmin Valtakunnallisella yrittäjä palkinnolla vuonna 2017 ja hän on Pirkanmaan nuori yrittäjä vuodelta 2009. Lunette -yrityksellä on lähes parikymmentä työntekijää kansainvälisesti.

Business and Professional Women –naisjärjestön Suomen liitto on nimennyt jo vuodesta 1955 lähtien Vuoden naiseksi vuorotellen liike-elämässä, virkauralla, yhteiskunnallisena vaikuttajana tai tieteen alalla erityisen ansioituneen naisen, joka on elämässään toteuttanut liiton perusajatuksia.  Liiton tavoitteena on kannustaa nuoria naisia kouluttautumaan ja tavoittelemaan mahdollisimman hyvää asemaa työelämässä. Lisäksi järjestö korostaa kansainvälisyyden ja verkostoitumisen merkitystä meitä niin työ- kuin yksityisessä elämässä voimaannuttavana tekijänä. Vuoden naisen valinnalla haluamme paitsi antaa tunnustusta upeille, päteville suomalaisille naisille, myös heidän esimerkkinsä avulla rohkaista kaiken ikäisiä naisia käyttämään kykyjään ja lahjakkuuttaan itsensä, kanssasisartensa, ammattiyhteisönsä ja yhteiskuntamme hyväksi.