Ajatuksiani hallitusohjelman  tasa-arvotavoitteista

24.8.2023

Riitta Rönn, BPW Helsingin puheenjohtaja

Sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen vaatii hallituksilta systemaattista työtä vaalikaudesta toiseen. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista estäviä ongelmia ja vajetta on korjattava riippumatta siitä, mikä on kulloinkin hallituksen kokoonpano ja ideologinen perusta.

Viime vaalikauden hallitusohjelman tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustavoitteet olivat monilta osin kunnianhimoisia  ja paransivat tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tilannetta monilta osin. Mutta kuten viime vaalikauden tasa-arvo-ohjelman loppuraportista ilmenee niin useita tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kannalta tärkeitä uudistuksia ei saatu toteutetuiksi. Onneksi osa niistä tavoitteista on sisäänrakennettuna myös uudessa Orpon hallituksen ohjelmassa.  On tärkeää, että ne saadaan toteutetuksi tällä vaalikaudella. Näistä mainittakoon rikoslain muuttaminen siltä osin että avioliittoon pakottaminen tunnistettaisiin entistä selvemmin rikostunnusmerkistössä sekä pörssiyhtiöiden hallitusten tasa-arvoa parantava lainsäädäntö. Myös palkkauksen tasa-arvoa edistävä palkka-avoimuus on edelleen ajankohtaista, vaikka se ei sisällykään uuden hallituksen ohjelmaan. Onneksi EU:n lainsäädäntökehityksen kautta voidaan saada parannuksia myös työelämän tasa-arvoon.

Lue lisää