Tammikuun nainen, toimitusjohtaja Kirsi Paakkari

5.1.2024

Kuka olet ja mitä olet tehnyt

-          Olen Kirsi Paakkari ja olen toiminut Kalevala Korun toimitusjohtajana lähes viisi vuotta.

-          Olen pitkän työurani aikana saanut olla mukana monella toimialalla ja hyvin erilaisissa yrityksissä kattaen sekä kuluttajaliiketoiminnan että yritysten välisen liiketoiminnan. Yhteisenä nimittäjänä kaikissa rooleissani on ollut muutoksen tekeminen liittyen kasvuun, kannattavuuteen ja/tai uudistumiseen.

-          Kauppatieteen opintojen ja Meksikossa vietetyn opiskelijavaihdon jälkeen aloitin työurani kotimaan myynnissä ja markkinoinnissa hotellialalla. Urapolkuni markkinoinnissa jatkui telecom-alalla, jolloin mukaan tuli myös kansainvälinen markkinointi. Tämän jälkeen tein myös parin vuoden vierailun liiketoiminnan konsultoinnin parissa, mikä kasvatti osaamistani erityisesti toimeenpanon nopeuden osalta.  Myynnin, markkinoinnin ja konsultoinnin luoma pohja avasi polun liiketoimintavastuuseen ensin liiketoimintajohtajan roolissa eri yksiköissä logistiikan ja markkinointipalveluja myyvissä yrityksissä ja myöhemmin toimitusjohtajana.

Kuka/mikä on auttanut sinua työurallasi eteenpäin

-          Olen vaativa ennen kaikkea itseni suhteen, joten olen aina pyrkinyt hoitamaan työni mahdollisimman hyvin, mikä on tarkoittanut myös pitkiä päiviä. Minulla ei ole koskaan ollut mitään urasuunnitelmaa, vaan olen tarttunut rohkeasti eteen tuleviin mahdollisuuksiin. Jonkin verran onneakin on tarvittu – olen ollut oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Lukuun ottamatta ensimmäistä työpaikkaani, minulle on tarjoutunut seuraavaa positio joko firman sisällä tai headhunterin kautta.

-          Perheellisenä, ilman mieheni tukea minulla ei olisi ollut mahdollisuutta panostaa työelämään haluamallani tavalla. Meille oli alusta asti selvää, että kummankin työura on yhtä tärkeä. Onnea oli senkin suhteen, että kummankin hektisimmät vaiheet työelämässä tulivat eri aikaan, jolloin toinen pystyi ottamaan väliaikaisesti isompaa vastuuta arjen pyörittämisestä.

Miten näet sukupuolten tasa-arvon toteutumisen työelämässä omalla ajallasi

-          Olen kasvanut kolmen veljen ja serkkupoikien kanssa ilman mitään erikoiskohtelua. Lapsuusvuosien pohjalta pidin itsestään selvänä sitä, että minulla on samat oikeudet, velvollisuudet ja mahdollisuudet kuin pojilla. Tasa-arvokysymykset nousivat omalla kohdallani pinnalle toden teolla vasta myöhemmin aikuisiällä noin 15 vuotta sitten, kun koin epäasiallista ja syrjivää kohtelua miespuolisilta kollegoiltani työelämässä. Olin melkein valmis irtisanoutumaan silloisesta työtehtävästäni, mutta viisaan epävirallisen mentorini ohjeen mukaisesti jatkoin työssäni good enough -mentaliteetilla panostaen enemmän elämäni muihin osa-alueisiin ja odottaen seuraavaa mahdollisuutta. Se tulikin puolen vuoden päästä, jolloin minulle tarjottiin merkittävästi isompaa positiota konsernin toisessa liiketoimintayksikössä.   

Miten sukupuolten tasa-arvoa omalla alallasi tulee vielä kehittää

-          Koen, että korumuotoilussa ja korualalla naiset ovat jo pitkään olleet erittäin vahvasti edustettuina – ainakin jos katson asiaa Kalevala Korun näkökulmasta, joka ennakkoluulottomasti nimitti vuonna 1963 pääsuunnittelijakseen Paula Häiväojan (1929-2011). Vahva naisedustus Kalevala Korun muotoilijoissa on jatkunut aina tähän päivään saakka.   

-          Tasa-arvo korutoimialalla niin kuin monella muullakin alalla on parantunut yrittäjyyden kautta, kun naiset ovat perustaneet omia koruliikkeitään ja korubrändejään. Verkkokauppa on vauhdittanut tätä kehitystä mahdollistaen tehokkaammin myös kansainvälistymisen.

-          Olen oppinut, että parhaan tuloksen saavuttamiseksi tarvitaan riittävästi moninaisuutta (sukupuoli, ikä, koulutus, etninen tausta, jne.) ja rohkeutta nostaa esiin totutustakin poikkeavia näkökulmia. Ajat ovat vahvassa murroksessa ja toivonkin, että moninaisuutta tarkasteltaisiin laajemmastakin perspektiivistä takertumatta liikaa perinteisiin kategorisointeihin ja sukupuolten vastakkainasetteluun. Uudet sukupolvet tuovat uusia tasoja ja luovat uusia rajapintoja moninaisuuden keskusteluun ja tässä on yrityksillä paljon opittavaa ja ammennettavaa.

Miten kannustaisit nuoria naisia lähtemään omalle alallesi

-          Kulje rohkeasti kohti unelmaasi. Ole utelias ja avoin kaikelle uudelle. Tutustu erilaisiin ihmisiin ja rakenna näistä kohtaamisista verkostoja, jotka tukevat sinua matkallasi ja joita sinä voit vastavuoroisesti tukea.