Tasa-arvopäivät Helsingissä 6. - 7. 10. 2022

1.11.2022

 Osallistuin THL:n tasa-arvopäiville jotka oli 6.-7.10. Helsingissä. Kahdessa päivässä sai valtavasti tietoa ja näkemyksiä aiheesta. Ja ennen kaikkea vaikuttavaa on se women power joka oli aistittavissa puheenvuoroissa, paneelikeskusteluissa ja taukojen ajan juttelussa.  Osallistuin osittain paikan päällä ja osan etänä.

Päivät alkoi THL:n Mika Salmisen avauspuheenvuorolla jossa uudessa tehtävässään hyvinvointivaikuttajat osaston johtajana korosti THL:n roolia tasa-arvon edistämisen edelläkävijänä.

Myös emoministeriö STM oli äänessä päivien aikana eri osioissa mutta itseäni jotenkin sävähdytti THL:n tietoperusteiset puheenvuorot. Päivien aiheissa ilmeni sekä tasa-arvolain että yhdenvertaisuuslain edistäminen. Tasa-arvolaista vastaa STM ja yhdenvertaisuuslaista oikeusministeriö. Entisenä ministeriön virkamiehenä aistin että enemmän yhteistyötä pitäisi olla ministeriöiden ja noiden lakien välillä. BPW Helsingin webinaarissa keskiviikkona todettiinkin että em. lait pitäisi yhdistää. Ja olen siitä samaa mieltä.

Tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara käsitteli mm. perhevapaauudistusta ja kaipasi TES-määräysten tasa-arvovaikutusten arviointia niin että TES-määräyksetkin tukisi perhevapaauudistuksen tavoitteita.

Toisen päivän aamulla oli hallituksen tasa-arvoministerin Thomas Blomqvistin  ja muiden hallituspuolueiden valtiosihteereiden paneelikeskustelu tasa-arvotavoitteista. Vaikka hallitusohjelma onkin kunnianhimoinen tältä osin niin tehtävää jää seuraavalle vaalikaudelle mm. tasa-arvolain muutostarpeiden osalta. Ohjelmassa esiteltiin valtavasti eri hankkeita ja samalla eri toimijatahoja kuten maahanmuuttajanaisten työtä.

Mielestäni kiinnostavimpia esityksiä oli Generation Equality -nuorten ryhmän Oikeus olla online johon sisältyi sitoumus (yhdessä plan Internationalin ja UN Womenin kanssa) siitä mitä teknologiasektorin toimijat voisivat tehdä verkkohäirinnän poistamiseksi.

Riitta Rönn, BPW Finland varapuheenjohtaja