BPW Yhdessä: Yrittäjyyskasvatuksen keinoin työelämätaitojen ja yrittäjyysvalmiuksien kehittämistä

  • ti 13.2.2024 klo 1819
  • Teams

Yhteiskuntamme muuttuu. Tarvitsemme enenevissä määrin uudenlaisia työelämätaitoja ja yrittäjyysvalmiuksia. Anne Gustafsson-Pesonen käsittelee väitöskirjassaan ongelmaa "Kuinka kehittää ja arvioida yrittäjyyskasvatusta eri kouluasteilla ja kuinka vahvistaa yrittäjyyskasvatuksen keinoin yrittäjyysasenteita, työelämä- ja yrittäjyysvalmiuksia?" Ongelmaa tarkastellaan kolmen tapaustutkimuksen kautta. Koska yhteiskunta muuttuu, miten kehittää opettajien valmiuksia tukea yrittäjyyspedagogisia valmiuksia kouluissa, mitä eri kouluasteilla tulisi tehdä oppilaiden yrittäjyyden ja työelämävalmiuksien parantamiseksi ja miten yrittäjyyskasvatushankkeilla voidaan tukea yrittäjyyden kehittämistä. 

Ensimmäisessä tapaustutkimuksessaan Gustafsson-Pesonen tutkii opettajille suunnatun valmennuksen vaikutuksia opettajien ajatteluun, asenteisiin ja toimintaan suhteessa yrittäjyyteen omassa oppiaineessaan. Toisessa tutkimuksessaan hän tarkastelee yrittäjyyskasvatuksen kansallisia hankkeita ja niiden vaikutuksia yrittäjyyden kehittämiseen. Kolmas tapaustutkimus luo näkökulmia kokemuksellisen oppimisen menetelmien käyttämisen kehittämisarviointiin Case MiniMikkelin kautta peruskouluissa (kuudennet luokat) yhdessä korkea-asteen ja elinkeinoelämän kanssa. 

Gustafsson-Pesosen väitöstutkimus osallistuu yrittäjyyskasvatuksen arvioinnin ja kehittämisen keskusteluun suhteessa yrittäjyyspedagogiikkaan, menetelmiin sekä EUn suosituksiin yrittäjyyskasvatuksen kehittämisessä. Se kiinnittyy keskusteluihin kokemuksellisesta yrittäjyyskasvatuksesta ja pedagogisista ratkaisuista, laajentaa ymmärrystä kokemuksellisen yrittäjyyskasvatuksen roolista koulujärjestelmässä sekä avaa yrittäjämäisiä ajattelutapoja, taitoja, asenteita sekä käyttäytymistä. 

Tapaustutkimusten aineistoista tehtyjen nostojen perusteella voidaan esittää suosituksia opettajakoulutuksen kehittämiseen, yrittäjyyden polkumallin luomiseen eri kouluasteille, sekä tehdä nostoja yrittäjyyden ja työelämätaitojen kehittämisen tukemiseen kouluissa muutamalla kouluasteella. 

Johtopäätöksenä Gustafsson-Pesonen esittää, että yrittäjyyskasvatuksen keinoin on mahdollista tukea työelämätaitojen ja yrittäjyysvalmiuksien kehittämistä opettajien tekemän työn, erilaisissa hankkeissa tehtyjen kehittämiskokeilujen ja eri kouluasteilla tehtävän pitkäjänteisen työn ansioista.

Lisätietoja
anne.gustafsson-pesonen@hotmail.com⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Microsoft Teams -kokous

Liity tietokoneella, mobiilisovelluksella tai kokoustilan laitteella

Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Kokoustunnus: 388 893 200 193 
Tunnuskoodi: 7rVQDX

Download Teams | Join on the web

Lisätietoja | Kokousasetukset⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠