BPW Yhdessä: Massatapahtumien materiaalijalanjäljen pienentäminen

  • ke 28.2.2024 klo 1819
  • Teams

MMM Hilma Leppioja on tehnyt pro gradu -tutkielman Flow Festival 2022 -tapahtuman materiaalijalanjäljestä ja jalanjälkilaskentaa. Hän esittää tutkielmassaan myös erilaisia toimenpiteitä pienentää festivaalin materiaalijalanjälkeä.

Vapaa-ajan aktiviteetit ovat tärkeitä modernin elämän tasapainottamiseksi, mutta niillä on myös negatiivisia vaikutuksia ympäristöön. Aktiviteetit, kuten musiikkifestivaaleilla käyminen vaikuttavat merkittävästi yksilön materiaalijalanjälkeen.

Materiaalijalanjälki auttaa ymmärtämään luonnonvarojen käyttöä ja se pyrkii tunnistamaan ihmisen aiheuttaman paineen ympäristölle. 

Flow Festivalin kaltaisen massatapahtuman tuottaminen vaatii suuren määrän materiaalivirtoja ja kysynnän kasvaessa materiaalien käytön ympäristövaikutukset kasvavat.

Festivaalin kokonaismateriaalijalanjälki oli 7 780 tonnia, mikä vastaa 86 kilogrammaa kävijää kohden päivässä. Tämä vastaa suunnilleen keskivertosuomalaisen päivittäistä materiaalijalanjälkeä.

BPW-toiminnassa korostetaan edelleen kestävää kehitystä, mitä tukee MMM Hilma Leppiojan esitys massatapahtumien materiaalijalanjäljen pienentämisestä BPW Yhdessä -webinaarissa.

Tutkielmassa havaittiin, että kävijät vaikuttavat merkittävästi festivaalin ekologiseen vaikutukseen erityisesti matkustusvalintojen osalta. Festivaalijärjestäjillä on rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa kävijöiden matkavalintoihin, mutta he voivat tehokkaasti vähentää materiaalijalanjälkeä esimerkiksi lisäämällä kasvipohjaista ruokatarjontaa festivaaleilla. 

Koska keskivertosuomalaisen materiaalijalanjäljen odotetaan pienenevän neljännekseen vuoteen 2050 mennessä, musiikkifestivaaleilla on vastuu pienentää omaa jalanjälkeään, ja tähän olisi pyrittävä kaikin mahdollisin keinoin. 

Tulevaisuudessa muutkin massatapahtumat voisivat hyödyntää tutkimuksessa kehiteltyjä toimenpiteitä materiaalijalanjäljen pienentämiseksi.

BPW-toiminnassa korostetaan edelleen kestävää kehitystä, mitä tämäkin webinaari tukee.

Lue lisää: Flow Festivalin 2022 materiaalijalanjälki, Hilma Leppioja, maaliskuu 2023, Helsingin yliopisto, Maatalous-. ympäristö- ja luonnonvaraekonomian maisteriohjelma.

Tervetuloa seuraamaan kiinnostavaa esitystä ja keskustelemaan aiheesta!

Teams linkki webinaariin