Työurat ja ammattisegregaatio sukupuolten palkkaeron taustalla

  • to 25.5.2023 klo 9:3011
  • Teams webinaari

Julkaisuwebinaari: Työurat ja ammattisegregaatio sukupuolten palkkaeron taustalla: Naisten ja miesten työuraerot Suomen teollisuuden kuukausipalkkaisella henkilöstöllä 2002-2020

Tervetuloa Naisten ja miesten työuraerot Suomen teollisuuden kuukausipalkkaisella henkilöstöllä 2002–2020 -tutkimuksen julkaisutilaisuuteen torstaina 25.5. klo 9.30-11 (Teams). Tutkimus on ensimmäinen osa Työurat ja ammattisegregaatio sukupuolten palkkaeron taustalla –tutkimushanketta.

Tutkimus antaa uutta tietoa sukupuolten työurien hierarkkisesta eriytymisestä ja sen vaikutuksesta palkkaeroihin.  Tutkimuksessa tarkastellaan pitkien tilastoaineistojen avulla sitä, missä vaiheessa naisten ja miesten työurat eriytyvät ja minkälainen on eriytyneiden urapolkujen palkkavaikutus. Tilastoaineisto koostuu Suomessa vuosina 2002–2020 työuransa aloittaneista teollisuuden kuukausipalkkaisista palkansaajista.

Tilaisuus järjestetään etänä Teamsin kautta. Ilmoittaudu mukaan 23.5. mennessä: https://link.webropol.com/s/tyouratjasegregaatio

Julkaisutilaisuuden ohjelma:

Tilaisuuden avaus

Projektipäällikkö Outi Viitamaa-Tervonen, STM

Tutkimuskirjallisuuskatsaus sukupuolten työura-ja palkkaeroista

Tutkimusjohtaja Antti Kauhanen, ETLA

Tutkimuksen havainnot ja johtopäätökset

Erikoistutkija Pekka Laine, Tilastokeskus

Kommenttipuheenvuorot:

·       Tutkimuspäällikkö Susanna Bairoh, Tekniikan Akateemiset TEK

·       Johtaja Paula Varpomaa, Teknologiateollisuus

 Yleisökysymykset 

Kutsua saa jakaa eteenpäin palkkatasa-arvon edistämisestä kiinnostuneille kollegoille ja yhteistyökumppaneille.

Työurat ja ammattisegregaatio sukupuolten palkkaeron taustalla –tutkimushanke (2022-2024) on osa kolmikantaista samapalkkaisuusohjelmaa ja se tukee työelämän segregaation purkamista ja palkkatasa-arvon vahvistamista. Hankkeen toteuttamisesta vastaa Tilastokeskus ja rahoituksesta sosiaali- ja terveysministeriö.

Lisätietoja:

Projektikoordinaattori  Heidi Hiltunen

Työ- ja tasa-arvo-osasto | Tasa-arvoyksikkö

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

heidi.hiltunen@gov.fi