BPW Euroopan liittojen presidenttien tapaaminen ja nuorten 10. symposium Brysselissä

11.5.2023

Tulevaisuuden johtajien sparrausta ja näköaloja Euroopan unionin tasa-arvokehitykseen

Euroopan liiton puheenjohtajien sekä nuorten tapaamiset käynnistyivät yhteisellä Eurooppa päivällä perjantaina 28.4.2023: Train the Trainers for 2024 Women’s right. Tapahtuma järjestettiin Euroopan parlamentin yhteydessä toimivassa Info Hubissa ja osallistujia oli yhteensä 109 henkilöä eri Euroopan maista.

BPW Europen koordinaattori Anu Viks avasi tilaisuuden.
Suomesta presidenttien tapaamiseen osallistui BPW Finlandin puheenjohtajan sijaan hallituksen sihteeri Heli Aaltio ja nuoria edusti Heini Vaari.
Italian edustaja MEP Beatrica Cavassi kertoi työstään Parlamentissa ja kokemuksistaan erityisesti naisedustajana.

Päivän focuksena oli naisten oikeudet ja nuoret Euroopassa ensi vuonna järjestettävien Euroopan parlamentin vaalien näkökulmasta.  EU:n ja BPW:n tavoitteena on naisten korkea äänestysaktiivisuus sekä naisehdokkaiden korkeampi määrä tulevissa vaaleissa. Aiheesta alusti Ringailė Razauskienė, EU Partnerships Teamista sekä Karin Jacobs, EPRS.

Vierailu Euroopan Parlamentissa sisälsi katsauksen mm. EU:n synnystä ja laajenemista, jäsenmääristä maittain sekä poliittisia ryhmittymistä. Keskustelimme naisten ja miesten suhteellisten määrien kehityksestä ja Euroopan unionin tasa-arvo pyrkimyksistä ja arvoista.

Agnieszka Bielska, Policy Officer in Unit Gender Equality (JUST.D.2) , European Commission selvitti EU:n tasa-arvotavoitteet sukupuolten näkökulmasta ja strategia vuosille 2020–2025. Tasa-arvoon liittyviä tärkeimpiä pointteja ovat: vapaus väkivallasta ja sukupuolistereotypioista, pyrkimys tasa-arvoiseen talouteen ja tasa-arvoinen johtaminen, joka läpäisee koko yhteiskunnan. 

Roundtable on cooperation of women’s organizations, johon BPW Euroopan koordinaattori Anu Viks oli kutsunut kanssaan keskustelemaan seuraavat järjestöt ja niiden edustajat:

Coface Familles Europe: Annemis Drieskens, President

European Women Lobby: Laura Kaun, Policy and Campaigns Director

European Women on Board: Nanditha Vijayaraghavan, EWOB Executive Committee member and Co-chair of our Development Programs

Soroptimist International of Europe: Carolien Demey, President

Keskustelua moderoi BPW Europen Communication Officer Sheerah Kim. Keskustelussa kävi ilmi, että meillä on samoja tavoitteita ja on tärkeää tehdä yhteistyötä niiden saavuttamiseksi. Voimme myös oppia toisiltamme erilaisia hyviä käytäntöjä ja toimintatapoja. Yhdessä saavutamme myös laajemman yleisön. 

Eurooppapäivän lopuksi osallistujat jakaantuivat seuraavien kolmen teeman mukaiseen työryhmään:

Effective Leadership skills in Volunteer Organizations

Cyberviolence Against Women and Girls

Equality for women at work: an overview of the European environment

Verkkoväkivaltaa käsitelleeseen työryhmän alustajana toimi Eleonora Esposito, EIGE’s Seconded National Expert – Gender Based Violence. Esityksen johtopäätöksenä oli, että väkivalta verkossa on sukupuolittunutta ja intersektionaalista, myös oikeudelliset instrumentit verkkoväkivaltaan puuttumiseksi ovat tällä hetkellä liian yleisiä ja niiden välillä on paljon eroja jäsenmaiden kesken (unharmonized).  Tietoa verkossa tapahtuvasta väkivallasta ei kerätä järjestelmällisesti ja sitä on saatavissa rajoitetusti. Verkkoväkivaltaa koskevat määritelmät kaipaavat harmonisointia ja yhdenmukaistamista.