Joulukuun nainen

4.12.2023

Olen Niina Kokko, Helsingissä 1.12.1076 syntynyt kolmen lapsen äiti. Valmistuin Yhteiskuntatieteiden maisteriksi Tampereen yliopistosta vuonna 2003. Tämän jälkeen olen suorittanut ratkaisukeskeisen psykoterapian opinnot, seksuaalineuvojan ja kannustavan vuorovaikutuksen kouluttajan opinnot.

Minulle tärkeitä arvoja ovat aina olleet yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus. Nämä arvolähtökohdat ovat aina voimakkaasti vaikuttaneet siihen, millaisia opintoja olen tehnyt ja minkälaisia työtehtäviä olen hakenut. Erityisesti heikossa asemassa olevien tai muuten marginaalissa elävien ihmisten auttaminen on ollut lähellä sydäntäni.

Olen työskennellyt sosiaali- ja terveysministeriössä niin Valtakunnallisessa vammaisneuvostossa kuin Romaniasiainneuvottelukunnassa. Molemmat ovat asiantuntijaelimiä, joiden tehtävänä on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää. Tämän jälkeen työskentelin lähes kymmenen vuoden ajan Vantaan kaupungilla lastensuojelun sosiaalityöntekijänä, jonka aikana havaitsin, kuinka erilaisista lähtökohdista tähän elämään ponnistetaan.

Nykyisessä työssäni lapsilähtöisen päihdetyön asiantuntija olen työskennellyt yli kymmenen vuotta Ensi- ja turvakotien liitossa. Tärkeimpiin työtehtäviini kuuluu yhteiskunnallinen vaikuttamistyö päihteitä käyttävien raskaana olevien äitien ja vauvaperheiden hyväksi. Ennakkoluulojen ja stigman vähentäminen on yksi keskeisimmistä tehtävistä. Ensi- ja turvakotien liitto tekee vaikuttavaa työtä myös perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden keskuudessa, odotus- ja vauva-ajan haasteissa ja vaikeissa erotilanteissa.

Minulla on aina ollut ilo saada työskennellä sellaisissa organisaatioissa, joissa tasa-arvokysymyksiä ja yhdenvertaisuutta on edistetty ja siihen on kiinnitetty erityistä huomiota.  En ole kokenut työhistoriani aikana sukupuoleen perustuvaa syrjintää. Vaikka moni asia on Suomessa hyvin, sukupuolten välistä epätasa-arvoa esiintyy edelleen. Erityisen huolissani olen naisiin kohdistuvan vihapuheen ja vihatekojen lisääntymisestä. Vihapuheella ja eriarvoistavalla kohtelulla on pitkäkestoiset inhimilliset seuraukset ja jopa ylisukupolvista vaikutusta. Yhteiskunnan eri toimijoiden tulee vahvistaa kaikin keinoin ihmisten rohkeutta puuttua syrjintään, häirintään ja vihapuheeseen.

Vahvat, historiaan jäljet jättäneet naiset ovat olleet esikuviani. Yksi heistä on Miina Sillanpää, joka oli Suomen ensimmäinen naisministeri. Hän oli rohkea edelläkävijä ja kansalaisvaikuttuja. Hän perusti Suomeen myös ensikodit. Miina Sillanpään sanoin, jokainen lapsi on pelastettava maailmalle.