Syyskuun nainen - yrittäjä

2.10.2023


Kuka olet ja mitä olet tehnyt ?

Olen Tuula Kämäräinen ja ollut BPW-Finland jäsen vuodesta 2011. Välillä toiminut myös Mikkelin yhdistyksen hallituksessa. Ammatiltani olen yrittäjä. Oman yritykseni HUMAN DATUM perustin vuonna 2016, josta löydät lisätietoa www.humandatum.fi Keskeiset palveluni ovat; työnohjaus, työyhteisösovittelu- ja valmennus.


Tehnyt olen monenlaista. Ennen yrittäjyyttä työkokemukseni liittyy pääasiassa osaamisen kehittämistehtäviin niin asiantuntijan kuin esihenkilön roolissa. Työuran olen aloittanut pankissa ja sen jälkeen lisäkoulutusten myötä olen toiminut It- kouluttajana ja Fujitsu Service Oy:ssä osaamisen kehittämispalveluissa asiantuntijatehtävissä, projektipäällikkönä ELY-keskuksella sekä viimeksi Aalto-Yliopiston täydennyskoulutusyksikössä koulutuspäällikkönä liiketoiminnan kehittämisen vastuualueella.

Peruskoulutukseltani olen aikuiskasvatustieteen maisteri KM, jossa olen perehtynyt erityisesti aikuisen oppimiseen ja työ- ja organisaatiopsykologiaan. Minulla on myös ammatillisen opettajan pedagoginen pätevyys AmO. Olen suorittanut 2- vuotisen ratkaisukeskeisen työnohjaaja- koulutuksen ja sovitteluosaamista olen opiskellut vuoden Helsingin yliopistossa ja suorittanut työyhteisösovittelun erityisosaaja -koulutuksen. Oman mielenkiinnon ja työnohjaustyön tueksi olen täydentänyt osaamistani Turun yliopistossa Psyykkiset traumat-opinnoilla. Olen Suomen Työnohjaajat Ry:n (STOry) ja Suomen sovittelufoorumi ry:n (SSF) jäsen.

Mikä sai sinut lähtemään juuri tälle alalle/yrittäjäksi?

Yrittäjäksi päädyin vähän pakosta. Työni päättyessä koulutuspäällikkönä Aalto-yliopiston pienyrityskeskuksessa mietin, kuinka voisin hyödyntää ja edelleen kehittää osaamistani ja niin päädyin työnohjaajakoulutukseen. Työnohjausta tehdään usein yrittäjänä ja niinpä minäkin perustin oman yritykseni koulutuksen aikana.

Kuka /mikä on auttanut sinua työurallasi eteenpäin?

Yrittäjänä toimimista ajatellen, niin isona apuna ovat olleet aiemmissa työsuhteissa syntyneet verkostot, tutuksi tulleet yhteistyökumppanit ja kollegat. On ollut helppo mennä esittelemään ja juttelemaan oman yritykseni palveluista, kun on vastapuolen kanssa jo entuudestaan tuttu tai tehnyt aiemmin jollain tavoin yhteistyötä. Omalla kohdallani myös tähän yhdistykseen kuuluminen, on hyvä esimerkki verkostojen merkityksestä. BPW-Finland yhdistyksellä oli 2017 vuoden kieppeillä hanke, joka oli kohdennettu korkeasti koulutetuille, työttömiksi jääneille naisille. Hankkeen tarkoituksena oli kouluttaa osallistujille tasa-arvon toteutumisen arviointia organisaatiossa tietyllä ohjelmalla. Koulutukseen kuului myös yritys-, koulutus-, excel- ja myyntiosaamista. Kouluttajaksi haettiin yhdistyksen ilmoituksen kautta. Olin onnekas ja pääsin tekemään tätä työtä. Tehtävä pelasti minun ensimmäisen yrittäjä vuoteni.

Merkittävin apu ja niin henkinen kuin konkreettinen tuki, on kuitenkin ollut oma perhe. Verkostot ovat tärkeitä, mutta ilman perheen tukea yrittäminen olisi ollut huomattavasti raskaampi polku. Tyttäreni on myös yrittäjä ja hänen kanssaan olemme voineet jakaa monet yrittäjän haasteet. Hänen ja puolisoni kannustamana läksin kehittämään myös sovitteluosaamistani, joka on ollut yksi parhaista päätöksistä yritykseni aikana. Monesta kiperästä teknisestä sekä digitaalisen markkinoinnin ongelmasta olen selvinnyt pelkästään kotijoukkojen, puolison ja poikieni ammattimaisella avulla. Yksinyrittäjällä ei ole työyhteisöä tukena, mutta sen on monesti korvannut yrittäjä kollega ja ystävät, joiden kanssa on voinut jakaa yrittäjän epävarmaakin arkea.

Miten näet sukupuolten tasa-arvon toteutumisen työelämässä omalla alallasi? Yrittäjä naisten isoimmat haasteet liittyvät usein vanhemmuuteen liittyviin järjestelyihin ja kustannuksiin, joilla voi olla merkittäviä vaikutuksia liiketoimintaan. Omalla kohdalla lapset ovat jo aikuisia, joten tähän elämän vaiheeseen yrittäjyys sopii oikein hyvin. Tällä alalla toimii jo valmiiksi sekä miehiä että naisia, joka voi vaikuttaa siihen, että sukupuolten välisiin tasa-arvo kysymyksiin en juurikaan ole törmännyt. Sen sijaan tilanne olisi ehkä toinen, jos kyseessä olisi perinteisesti hyvin miesvaltainen ala. Sovittelijana ja työnohjaajana toimiessa myös ikä ja elämän kokemus on ollut enemmän etu kuin haitta.  

Miten sukupuolten tasa-arvoa omalla alallasi tulee vielä kehittää?

Naisten yrittäjyyttä voidaan edistää samoin kuin naisten työssä olemistakin, edistämällä vanhemmuuteen liittyvien asioiden tasapuolista jakaantumista molemmille vanhemmille. Myös yrittäjyyskasvatuksella, myönteisillä asenteilla ja hyvillä esimerkeillä yrittäjänä työllistyneistä naisista on merkitystä siten, että yrittäjyys ei ole sukupuolikysymys, vaan vaihtoehto muiden joukossa harjoittaa omaa ammattiaan tai toteuttaa omaa innovatiivisuuttaan ja luovuuttaan.

Miten kannustat nuoria naisia lähtemään omalle alallesi yrittäjäksi?

Uskalla kokeilla. Tänä päivänä yrittäjyyden ei tarvitse olla myöskään loppuelämän ratkaisu vaan aina voi kokeilla ja jos ei tunnu omalta, niin voi palata takaisin. Yrittäjyys on hyvä vaihtoehto työllistää itse itsensä ja ehkäpä joku muukin, J sekä luoda aivan oman näköinen urapolku. Tällä hetkellä olen enemmän kuin tyytyväinen, että olen yrittäjä. Pidän työstäni ja tavasta, jolla voin sitä tehdä. Välillä päivät venyvät ja epävarmuus tulevasta nostaa hien pintaa, mutta kaikkinensa, enää en vaihtaisi pois.