Maaliskuun teema on tasa-arvo

19.3.2024

Tasa-arvo tarkoittaa kaikille yhdenvertaisia mahdollisuuksia, kohtelua ja oikeuksia, riippumatta sukupuolesta, iästä, etnisestä taustasta, uskonnosta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muista ominaisuuksista. Tasa-arvo pyrkii poistamaan syrjinnän ja epätasa-arvoisuuden eri yhteiskunnan osa-alueilla, kuten työelämässä, koulutuksessa ja sosiaalisissa suhteissa.

maaliskuun nainen on Minna canth


Minna Canth (1844–1897) oli suomalainen kirjailija ja yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka tunnetaan erityisesti rohkeasta tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden puolustamisesta. Hän oli merkittävä hahmo aikansa naisten oikeuksien liikkeessä ja työskenteli voimakkaasti naisten aseman parantamiseksi yhteiskunnassa.

Canth kannatti tasa-arvoa monella tavalla:

Kirjallisuus ja näytelmät: Canth käytti kirjallista lahjakkuuttaan herättääkseen keskustelua yhteiskunnallisista epäkohdista, erityisesti naisten asemasta. Hänen näytelmänsä, kuten "Työmiehen vaimo" ja "Anna Liisa", käsittelevät naisten oikeuksia, perhesuhteita ja yhteiskunnallisia epäkohtia. Canthin teokset rohkaisivat ajattelemaan uudella tavalla ja edistivät tasa-arvoa.

Yhteiskunnallinen aktivismi: Canth oli aktiivinen yhteiskunnallisessa toiminnassa. Hän oli mukana perustamassa työväenyhdistyksiä ja osallistui aktiivisesti naisten oikeuksien puolustamiseen. Canth ei pelännyt ottaa kantaa epäkohtiin ja oli tunnettu rohkeudestaan käsitellä vaikeitakin aiheita.

Naisten koulutuksen edistäminen: Canth oli vakuuttunut naisten koulutuksen tärkeydestä tasa-arvon edistämisessä. Hän itse oli koulutukseltaan apteekkari ja kannusti muitakin naisia hankkimaan koulutuksen ja pyrkimään omiin uratavoitteisiinsa.

Perhe-elämän ja työelämän yhteensovittaminen: Canth kirjoitti paljon perheen ja työn yhteensovittamisesta sekä naisten oikeudesta omaan ammatilliseen ja henkilökohtaiseen elämään. Hän haastoi perinteiset sukupuoliroolit ja vaati, että naisilla pitäisi olla mahdollisuus sekä perhe-elämään että ammatilliseen uraan.

Canthin rohkeat ja ennakkoluulottomat näkemykset tekivät hänestä merkittävän hahmon suomalaisessa tasa-arvotaistelussa. Hänen perintönsä elää edelleen, ja hänet muistetaan yhtenä ensimmäisistä suomalaisista feministeistä ja tasa-arvon puolustajista.

Lue lisää Minna Canthin elämästä⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠